Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για την οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 22/9/2015

Προς
1. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη
2. Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτο
3. Αν. Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη

Για την οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα λειτουργίας των πανεπιστημίων ως αποτέλεσμα της δραματικής οικονομικής κατάστασης στην οποία αυτά έχουν περιέλθει τα τελευταία έτη.

Ιδιαίτερα για το ΑΠΘ η μειωμένη κατά 63% χρηματοδότηση κατά την τελευταία πενταετία αδυνατεί να καλύψει ακόμη και αυτές τις ανελαστικές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία του, ενώ παράλληλα η υποστελέχωση λόγω μείωσης του προσωπικού και μη αναπλήρωσής του προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη διοικητική λειτουργία του ιδρύματος. Σημαντικό πρόβλημα αναδεικνύεται και η αδυναμία συντήρησης των υποδομών και εξοπλισμού του ιδρύματος αλλά και η διακοπή πρόσβασης του προσωπικού και των φοιτητών του στις διεθνείς επιστημονικές βιβλιοθήκες λόγω αδυναμίας πληρωμής της εθνικής ετήσιας συνδρομής. Πρέπει να σημειωθεί επίσης η συνεχώς αυξανόμενη «διαρροή εγκεφάλων» (brain drain) προς στο εξωτερικό, τόσο από το ερευνητικό δυναμικό των ιδρυμάτων όσο και από το επιστημονικό προσωπικό της χώρας. Σε αυτό το ασφυχτικό πλαίσιο, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές ασκούν το λειτούργημά τους με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο ύψος αποδοχών που απαιτείται για να είναι σε θέση να επιτελούν τα αυξημένης απαιτήσεων και ευθύνης καθήκοντά τους.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ θεωρεί ότι η επίλυση των προβλημάτων αυτών που γιγαντώνονται με την πάροδο του χρόνου απαιτεί την προσοχή της νέας κυβέρνησης, την καλεί δε

  • να θέσει σε προτεραιότητα την έμπρακτη στήριξη της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης φροντίζοντας για την άμεση οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημίων, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούν αυτά να ανταποκριθούν στο έργο που η πολιτεία τους έχει αναθέσει.
  • να συμμορφωθεί ως οφείλει εκ του συντάγματος και του νόμου με την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών θεσπίζοντας περαιτέρω ένα δίκαιο μισθολόγιο με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα και την διάκριση της αποκλειστικής και μη απασχόλησης των μελών ΔΕΠ.
  • να θέσει σε ουσιαστικό διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα τις αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση πριν αυτές δρομολογηθούν εκ νέου λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των συλλόγων μελών ΔΕΠ.

Ο ΕΣΔΕΠ είναι στην διάθεση των συναρμοδίων Υπουργείων για να συμβάλει εποικοδομητικά στην συζήτηση όλων των παραπάνω θεμάτων, έχοντας καταθέσει ήδη και σχετικές προτάσεις.

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας        Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αφήστε μια απάντηση