Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ ΕΣΔΕΠ, 22/9/2015

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 22/9/2015

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ

Το ΔΣ συνεδρίασε την Τρίτη 22/9/2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του κτιρίου ΜΗΜ της Πολυτεχνικής, έχοντας απαρτία με παρουσία των οκτώ από τα εννέα μέλη του:

Χ. Γαλαζούλας

Β. Καρακωστάνογλου

Α. Μπαλτζής

Γ. Τσιλιγκιρίδης

Χ. Φείδας

Χ. Χαραλάμπους

Α. Χατζητόλιος

Μ. Χρυσανθόπουλος

Θέματα που συζητήθηκαν – προτάσεις που υποβλήθηκαν:

Ημερήσια διάταξη

 1. Θέματα λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ.
 2. Θέματα λειτουργίας ΑΠΘ (οικονομικά, προσωπικού, ασφάλειας, κ.ά.)

Συζήτηση – αποφάσεις:

 1. Υποβολή πρότασης από την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση για μόνιμο χώρο γραφείου και απασχόληση γραμματέα από το διοικητικό προσωπικό του ΑΠΘ (βλ. Παράρτημα 1).
 • Η Ενωτική Πρωτοβουλία, η Συσπείρωση και η ΔΗΠΑΚ τοποθετήθηκαν αρνητικά στην αναγκαιότητα διάθεσης προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη, ωστόσο δεν αντιτίθενται στην ύπαρξη σταθερού χώρου ως σημείου αναφοράς. Η ΚΙΠΑΝ θεωρεί ότι το ΔΣ θα πρέπει να ξαναδεί το ζήτημα, αφού ρωτηθεί ο Πρύτανης για τη διαθεσιμότητα προσωπικού και χώρου.
 • Αποφασίστηκε ο Πρόεδρος να θέσει στην Πρυτανεία το ζήτημα για τη διάθεση χώρου. Για τη διάθεση ατόμου για γραμματειακή υποστήριξη, αποφασίστηκε η Πρυτανεία να ρωτηθεί αν είναι δυνατό να διατίθεται κάποιο άτομο από το διοικητικό προσωπικό σε περιπτώσεις που το ΔΣ κρίνει ότι χρειάζεται.
 • Επιπλέον η ΣΥΣ πρότεινε ότι ως σημεία αναφοράς και προσωπικής επικοινωνίας με το ΔΣ μπορεί να αξιοποιηθούν τα γραφεία του Γραμματέα ή και άλλων μελών του ΔΣ, εφόσον προσφέρονται, όπου μπορούν όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν να επικοινωνούν προσωπικά με το ΔΣ, τις μέρες και ώρες που μπορούν να οριστούν. Στην πρόταση αυτή συναίνεσε και ο Πρόεδρος προσφερόμενος επίσης να συμμετέχει ορίζοντας ώρες επικοινωνίας στο γραφείο του.
 • Αποφασίστηκε ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και όσα μέλη του ΔΣ το επιθυμούν να ορίσουν ώρες και ημέρες στις οποίες τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να επικοινωνούν προσωπικά με το ΔΣ για θέματα που τους αφορούν.
 1. Θέματα λειτουργίας του ΑΠΘ:
 • Αρχικά έγινε παρουσίαση στοιχείων για τα οικονομικά του ΑΠΘ από τον Πρόεδρο (βλ. Παράρτημα 3) και συζήτηση για την ανάγκη καλύτερης εποπτείας της διαχείρισής τους. Έγινε αναφορά στη δραματική μείωση της χρηματοδότησης του ΑΠΘ από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία αδυνατεί να καλύψει ακόμη και αυτές τις βασικές ανελαστικές δαπάνες του ιδρύματος, στην υποστελέχωση ιδιαίτερα στο διδακτικό και ερευνητικό δυναμικό λόγω μη αναπλήρωσης των κενών θέσεων που δημιουργούνται από συνταξιοδοτήσεις, στη συνεπαγόμενη αδυναμία συντήρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού αλλά και στη διακοπή της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές επιστημονικές βιβλιοθήκες και περιοδικά.
 • Υποβλήθηκε πρόταση από την Ενωτική Πρωτοβουλία για αποστολή αιτημάτων για τα οικονομικά των πανεπιστημίων στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργείο Οικονομικών, με κοινοποίηση του κειμένου στους συναδέλφους και τα ΜΜΕ. Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί η επιστολή που προτάθηκε, αλλά μετά από εισηγήσεις των μελών του ΔΣ για διορθώσεις και συμπληρώσεις (βλ. Παράρτημα 2).
 • Στέγαση Τμημάτων. Πρόταση της ΣΥΣ να διερευνηθούν τα στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των χώρων που ανήκουν στο ΑΠΘ, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν αξιοποιήσιμοι χώροι που ανήκουν στο ΑΠΘ. Ενημέρωση του ΔΣ από τη ΣΥΣ για τη συνάντηση με τον αρμόδιο αντιπρύτανη για το ΚΕΔΕΚ και το σχεδιασμό της πρυτανείας για την αξιοποίηση του κτιρίου αυτού. Η ΣΥΣ, η Ενωτική Πρωτοβουλία, η ΚΙΠΑΝ και η ΔΗΠΑΚ διατυπώνουν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα εφαρμογής του σχεδιασμού αυτού, ο οποίος προβλέπει την αποκλειστική χρήση του κτιρίου (6.500τμ2) από ερευνητικές ομάδες με μεγάλη χρηματοδότηση, εάν και όταν προκύψουν, τη στιγμή που αφενός το κόστος λειτουργίας του υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και αφετέρου τα ενοίκια που καταβάλλει για τη στέγαση Τμημάτων (Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Κιν/φου, Τμήμα Δημοσιογραφίας), φτάνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Η Ακαδημαϊκή Πρωτοβουλία πρότεινε ότι ένα μέρος από το κτίριο του ΚΕΔΕΚ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη στέγαση άστεγων Τμημάτων. Το θέμα έμεινε σε εκκρεμότητα για συζήτηση σε επόμενο ΔΣ.
 • Ασφάλεια χώρων ΑΠΘ. Η Ενωτική Πρωτοβουλία έθεσε προς συζήτηση το πρόβλημα της ασφάλειας στην πανεπιστημιούπολη. Υποβολή πρότασης από τη ΣΥΣ για διεκδίκηση προς το Υπουργείο Παιδείας και άλλα συναρμόδια Υπουργεία, να συσταθεί ειδικό πανελλαδικό σώμα φύλαξης των ΑΕΙ με ειδική εκπαίδευση και αρμοδιότητες. Το θέμα έμεινε σε εκκρεμότητα για συζήτηση σε επόμενο ΔΣ.

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας                         Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

Πρακτικό_ΔΣ_2015-09-22

 

Αφήστε μια απάντηση