Πρόταση Ακαδημαϊκής Παρέμβασης για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση σας κοινοποιεί, θέτοντας με τον τρόπο αυτό και σε Δημόσιο Διάλογο την πρότασή της για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ. Την συγκεκριμένη πρόταση κατέθεσε στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς όμως αυτή να συναντήσει για μια ακόμη φορά την αποδοχή όλων των παρατάξεων (άραγε για ποιό λόγο αυτή η απροθυμία έως εναντίωση στο προφανές συμφέρον του Συλλόγου μας;).

Επιπλέον, η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση με τον ίδιο στόχο της αναβάθμισης του ΕΣΔΕΠ είχε επίσης προτείνει στο παρελθόν – και θα το επαναφέρει – την αναβάθμιση του ΕΣΔΕΠ σε δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο του ΔΕΠ του ΑΠΘ με δημιουργία πρωτοβάθμιων Συλλόγων σε κάθε Τμήμα ή Σχολή και την δρομολόγηση των αναγκαίων καταστατικών αλλαγών (μέχρι τότε την λειτουργία ομάδων εργασίας του ΕΣΔΕΠ, ως οιονεί Συλλόγων ανά Τμήμα ή Σχολή), γεγονός που θεωρούμε ότι θα κινητοποιήσει τους Συναδέλφους, με ενεργό συμμετοχή στον άμεσο χώρο της δουλειάς τους και θα μαζικοποιήσει τον Σύλλογο και το Συνδικαλιστικό μας κίνημα.

Ακαδημαϊκή Παρέμβαση

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 22ας Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα: Πρόταση Ακαδημαϊκής Παρέμβασης για την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ

Με αφορμή και συνεχή αιτήματα πολλών συναδέλφων, η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση επανέρχεται σε υποβληθείσα και στο προηγούμενο ΔΣ πρόταση της, η οποία έχει διατυπωθεί και στην προγραμματική της διακήρυξη προεκλογικά και αφορά την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ και την οποία θεωρεί καθοριστική για την αναβάθμιση αυτή.

Συγκεκριμένα προτείνει:

α. Την λειτουργία συγκεκριμένου χώρου ως γραφείο του Συλλόγου, π.χ. επί 4ωρο δις εβδομαδιαίως με συστέγαση στο χώρο του Τμήματος ΔΕΠ στο κτίριο Διοίκησης.
β. Τον ορισμό Διοικητικού υπαλλήλου/γραμματέως που θα καλύπτει τα ωράρια αυτά με φυσική παρουσία, θα κρατά το αρχείο του Συλλόγου, βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, ημερολόγιο δραστηριοτήτων του Συλλόγου και την αλληλογραφία με Δημόσιες υπηρεσίες και συναδέλφους, ενώ θα συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στην τήρηση και αναπαραγωγή των πρακτικών αλλά και στο εν γένει έργο του Προεδρείου.
γ. Την υποβολή αίτησης προς τον κ. Πρύτανη για την παραχώρηση χώρου και γραμματέως κατά τα ως άνω (για τον περιορισμένο δηλαδή αυτό χρόνο εβδομαδιαίως), στα πλαίσια της σχετικής «εργοδοτικής» υποχρέωσης του ΑΠΘ προς τα μέλη ΔΕΠ.

Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση καλεί τις υπόλοιπες παρατάξεις που λειτουργούν στο ΔΣ και μέχρι σήμερα δεν έχουν συναινέσει με διαφορετικές δικαιολογίες στην δημιουργία γραφείου και γραμματείας του Συλλόγου, να αποδεχθούν την πρόταση της, ώστε ο Σύλλογος να αποκτήσει συγκεκριμένη, εμφανή και ισχυρή παρουσία μεταξύ των Συναδέλφων στο ΑΠΘ και να δημιουργηθούν οι συγκεκριμένες συνθήκες πρόσβασης και επικοινωνίας των Συναδέλφων με τον Σύλλογο που τους εκπροσωπεί, προς όφελος της αναβάθμισης των διαδικασιών και της προάσπισης των δικαιωμάτων και προώθησης των αιτημάτων των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ.

Οι εκπρόσωποι των μελών της Ακαδημαϊκής Παρέμβασης στο ΔΣ

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου

Αφήστε μια απάντηση