Η Ενωτική Πρωτοβουλία για την οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων – Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο (18/11/2015)

Ενωτική Πρωτοβουλία A.Π.Θ.

http://enotikiauth.blogspot.gr

 

Η Ενωτική Πρωτοβουλία για την οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων – Μπροστά στο οικονομικό αδιέξοδο

 

18 Νοεμβρίου 2015

Η Ενωτική Πρωτοβουλία εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τις εξελίξεις που αφορούν τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις προεκλογικές εξαγγελίες των κομμάτων που κυβερνούν, προτεραιότητά τους αποτελούσε η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και η επίλυση του προβλήματος του οικονομικού στραγγαλισμού των Πανεπιστημίων. Ωστόσο, η κυβέρνηση συνέχισε και επέτεινε την πολιτική των προκατόχων της τα τελευταία χρόνια, πολιτική ουσιαστικής εγκατάλειψης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Προχώρησε σε καινούργιες μεγάλες περικοπές της τάξης του 20% στον τακτικό προϋπολογισμό των ιδρυμάτων για το 2016. Με τη νέα αυτή μείωση ο τακτικός προϋπολογισμός τους μειώνεται συνολικά έως και 73% στο διάστημα 2009-2016. Οι συνεχιζόμενες αυτές περικοπές στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους, φέρνοντάς τα πλέον σε αδυναμία κάλυψης ακόμη και των βασικών ανελαστικών λειτουργικών δαπανών τους, ενώ δεν καλύπτονται πλέον στοιχειώδεις ερευνητικές ανάγκες (π.χ. ενημέρωση βιβλιοθηκών, συνδρομές περιοδικών).

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία τους. Αυτό προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός σταθερού και ρεαλιστικού πλαισίου χρηματοδότησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να είναι σε θέση τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Ταυτόχρονα, όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα οικονομικά προβλήματα της χώρας, δεν έχει την ψευδαίσθηση ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να ζητά χρηματοδότηση χωρίς κριτήρια και αξιολόγηση. Θεωρεί επίσης ότι είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη τα ίδια τα πανεπιστήμια να αναζητήσουν τρόπους εξεύρεσης συμπληρωματικών οικονομικών πόρων για την επιβίωσή τους.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

  • να διαμορφώσει ένα συγκροτημένο και σαφές πλαίσιο πενταετίας για τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, το οποίο να αξιολογεί τα ιδρύματα, αλλά και να καλύπτει τις αξιολογημένες ανάγκες τους. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να προσδιορίζει και το ποσοστό συμμετοχής των πόρων (ΕΛΚΕ, Αξιοποίηση περιουσίας κ.τ.λ.) πέραν του τακτικού προϋπολογισμού για την έρευνα και να μην καλύπτει τα κενά της κρατικής χρηματοδότησης αφαιρώντας ιδίους πόρους των Πανεπιστημίων –π.χ. εξωθώντας τα Πανεπιστήμια να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες τους εξανεμίζοντας τα αποθεματικά των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (ΕΛΚΕ). Κάτι τέτοιο αποστερεί ζωτικούς πόρους από τη χρηματοδότηση της έρευνας και τις υποτροφίες των φοιτητών,
  • να διαμορφώσει ένα πενταετές σχέδιο για την κάλυψη των εκατοντάδων κενών θέσεων που έχουν προκύψει από συνταξιοδοτήσεις μελών ΔΕΠ, με αξιολόγηση των αναγκών,
  • να προχωρήσει σε εξορθολογισμό της δομής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας θέσει με σαφήνεια και μετά από διαβούλευση τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν.

Παράλληλα, καλεί τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. να συμβάλει από τη μεριά του στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, καθώς και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της κοινωνικής ανταπόκρισης του Α.Π.Θ. Ειδικότερα θα πρέπει:

  • να εντείνει την προσπάθεια για εξορθολογισμό των δαπανών (π.χ. για ενεργειακή κατανάλωση,  ενοικίαση κτιρίων, συντήρηση δασών και αγροκτημάτων κ.ά),
  • να καταρτίσει ένα ιεραρχημένο στρατηγικό σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του ιδρύματος για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της περιουσίας του και την εξεύρεση εναλλακτικών οικονομικών πόρων,
  • να εκπληρώσει την προεκλογική υπόσχεσή του για διαφανή καταγραφή της περιουσίας και των εσόδων και των εξόδων του Ιδρύματος, προκειμένου να είναι πειστικό το επιτακτικό αίτημα του Α.Π.Θ. για τη δημόσια χρηματοδότησή του. Πρέπει, επομένως, να γίνουν γνωστά στην πανεπιστημιακή κοινότητα τα έσοδα από τον ΕΛΚΕ και την Εταιρεία Αξιοποίησης (κυλικεία, ενοίκια κ.τ.λ.), οι δαπάνες σε ενοίκια για τη στέγαση μονάδων (και η αναγκαιότητά τους δεδομένης της ύπαρξης αναξιοποίητων υποδομών), οι δαπάνες υπέρ των δασών και των αγροκτημάτων, οι δαπάνες για το ΚΕΔΕΚ και την αναβάθμισή του, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη. Παράλληλα, να προχωρήσει στην καταγραφή των ελεύθερων χώρων στο Ίδρυμα και στον σχεδιασμό της αξιοποίησής τους.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

Αφήστε μια απάντηση