Ανακοίνωση Ακαδημαϊκής Παρέμβασης: Πρόσκληση προς τον κ. Πρύτανη, τους κ.κ. αναπληρωτές Πρύτανη και τα μέλη της Συγκλήτου

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΣΔΕΠ Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, 21.1.2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκής Παρέμβασης
Πρόσκληση προς τον κ. Πρύτανη, τους κ.κ. αναπληρωτές Πρύτανη και τα μέλη της Συγκλήτου

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ συναντήθηκε την Τρίτη 19.1.2016 με τον Πρύτανη του Α.Π.Θ., καθηγητή κ. Περικλή Μήτκα. Συζητήθηκαν πολλά θέματα που αφορούν το Α.Π.Θ. και τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος: οικονομικά, μισθολογικά, ασφάλεια, θέρμανση, κτιριακά.

Το πρώτο θέμα -προφανώς ως πλέον φλέγον ή και “ανέξοδο”κατά τις προτεραιότητες της “πλειοψηφίας”- που τέθηκε στη συνάντηση ήταν η πρόταση του Δ.Σ. ΕΣΔΕΠ, που είχε ληφθεί με πλειοψηφία, για την καθιέρωση ως υποχρεωτικού, για όλους τους αποφοιτούντες φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Α.Π.Θ., του λεγόμενου πολιτικού όρκου (διαβεβαίωσης).

Ο κ. Πρύτανης δήλωσε ότι θα παραπέμψει το ζήτημα στη Σύγκλητο για να αποφσίσει σχετικά και επίσης ότι αμέσως θα δώσει εντολή ώστε: (α) να προηγείται πάντα για την εκφώνηση του όρκου/διαβεβαίωσης ο φοιτητής ή η φοιτήτρια που έχει τον υψηλότερο βαθμό, άσχετα αν δίνει τον θρησκευτικό (καθομολόγηση) ή πολιτικό (διαβεβαίωση) όρκο. (β) Να μην αναγράφεται στα πτυχία ή στις βεβαιώσεις αποφοίτησης το είδος του όρκου που εδόθη. Στα δύο τελευταία, η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση δεν εξέφρασε καμία αντίρρηση.

Σχετικά με το θέμα αυτό η παράταξη του ΕΣΔΕΠ Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκή Παρέμβαση (Α.Π.) επισημαίνει τα εξής:

1) Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης για τον υποχρεωτικό πολιτικό όρκο στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ η Α.Π. καταψήφισε την πρόταση της “πλειοψηφίας”.

2) Κατά τη συζήτηση με τον κ. Πρύτανη, η Α.Π. εξέθεσε το σκεπτικό της αντίθεσής της προς την προτεινόμενη ρύθμιση, το οποίο έχει ως εξής: (α) Ήδη, υπάρχει η εναλλακτική ευχέρεια πολιτικού όρκου (διαβεβαίωσης) για όσους αποφοιτούντες ή υποψηφίους διδάκτορες το επιθυμούν και αυτό τηρείται και στην πράξη. Άλλωστε, ανάλογη και επιτυχής θεωρείται και η εφαρμοζόμενη πρακτική στα Δικαστήρια ή στο Κοινοβούλιο όπου, παρέχεται η ευχέρεια θρησκευτικού ή πολιτικού όρκου. Είναι ακατανόητο γιατί να επιβληθεί (και μάλιστα υποχρεωτικά) κάτι διαφορετικό στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. (β) Ενδεχόμενη υιοθέτηση υποχρεωτικού πολιτικού όρκου (διαβεβαίωσης) για όλους τους αποφοιτούντες, υποψήφιους διδάκτορες θα αποτελούσε ένα ακόμη εγχείρημα (μαζί με άλλα που ήδη επιχειρούνται) για τη σταδιακή αποθρησκευτικοποίηση και τον αποχριστιανισμό της ελληνικής κοινωνίας, που στη συντριπτική της πλειοψηφία (όπως άλλωστε διαπιστώνεται πανηγυρικά και στο Σύνταγμα) αποδέχεται το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα. Καθώς πολλοί από τους Έλληνες Ορθοδόξους, ή και άλλων δογμάτων, Χριστιανούς, επιθυμούν (άλλως θεωρούν -και σωστά-, απαραίτητο) να έχουν την αναφορά τους στον Θεό, σχετικά με την καθομολόγηση της δέσμευσης και προσήλωσής τους στην επιστήμη τους και την συναφή δεοντολογία της, η στέρηση αυτής της επι¬λογής τους, παραβιάζει σαφώς τη θρησκευτική τους ελευθερία που κατοχυρώνει τόσο το Σύνταγμα όσο και πολλές διεθνείς συμβάσεις. (γ) Καμία δυσμενής διάκριση δεν προκαλείται σε όσους δεν θέλουν να δώσουν τον τύπο του θρησκευτικού όρκου (καθομολόγησης). Άλλωστε, η ισχύουσα και τηρούμενη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις περισσότερες δημοκρατικές χώρες του κόσμου, ανεξιθρησκία, σεβασμός και προστασία όλων των θρησκευτικών ή ιδεολογικών πεποιθήσεων, δεν αφήνει περιθώρια για ανησυχίες τέτοιου είδους.

Αντίθετα όμως, η επιχειρούμενη υποχρεωτική (στην ουσία εξαναγκαστική) επιβολή του πολιτικού όρκου παραβιάζει κατοχυρωμένο δικαίωμα των πιστών ή θρησκευομένων Ελλήνων πολιτών ή και αλλοδαπών να εκφραστούν με τον τρόπο που επιθυμούν κατά την επίσημη ώρα της καθομολόγησης της αφοσίωσής τους στην Επιστήμη, στην υπηρέτηση του ανθρώπου, του ανθρωπισμού και της κοινωνίας. Δηλαδή επιχειρείται να επιβληθεί η μειοψηφία (της οποίας τα δικαιώματα απολύτως προστατεύονται) επί της σαφούς πλειοψηφίας! Σε κάθε περίπτωση δε, η επιβολή δεν είναι θέμα αριθμητικό αλλά θέμα θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος.

Ενόψει όλων των ανωτέρω, απευθυνόμαστε στον κ. Πρύτανη, στους κ.κ. αναπληρωτές Πρύτανη και στα μέλη της Συγκλήτου και τους καλούμε δημοσίως, αναλαμβάνοντας προσωπικώς ο καθένας την ιστορική και δημοκρατική ευθύνη που του αντιστοιχεί, να μην μεταβάλουν το ισχύον καθεστώς της επιλογής από τον κάθε αποφοιτούντα ή υποψήφιο διδάκτορα του θρησκευτικού όρκου (καθομολόγησης) ή του πολιτικού όρκου (διαβεβαίωσης). Σε αντίθετη περίπτωση, θα στερήσουν από την (προφανή) πλειοψηφία των αποφοιτούντων ή καθισταμένων διδακτόρων την δική τους δημοκρατική επιλογή της καθομολόγησης με βάση τη θρησκευτική τους πεποίθηση, ερχόμενοι και σε αντίθεση με την πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ, που σε καμμία περίπτωση δεν εκφράζουν οι εν προκειμένω απόψεις του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ (εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ας προκηρύξει ο κ. Πρύτανης επ’αυτού ηλεκτρονικό δημοψήφισμα!).

Άλλωστε, τα δικαιώματα τέτοιας φύσεως (εγγενή) των πολιτών, δεν μπορούν να εξαρτηθούν από αποφάσεις μονοπρόσωπων ή συλλογικών οργάνων που με συγκυριακούς ενδεχομένως συσχετισμούς μπορούν να παραβιάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου (π.χ. άρθρο 18 Οικουμενικής Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 1948 και άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, 1966) μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατέχει η θρησκευτική ελευθερία και το δικαίωμα εκδήλωσής της με ποικίλους τρόπους, είτε ατομικά είτε συλλογικά.

Για την Ακαδημαϊκή Παρέμβαση

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Noμική Σχολή

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος, Ιατρική Σχολή

εκλεγμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Παρέμβασης
στο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ

Αφήστε μια απάντηση