Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ: Η ασφάλεια σε πρώτο πλάνο – Ώρα για αποφάσεις

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

Η ασφάλεια σε πρώτο πλάνο: Ώρα για αποφάσεις

31 Ιανουαρίου 2016

Το πρόσφατο γεγονός της εγκληματικής επίθεσης σε φοιτητή σε κεντρικό σημείο του ΑΠΘ ανέδειξε για μια ακόμη φορά με δραματικό τρόπο το πρόβλημα της ασφάλειας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στους χώρους του ιδρύματος. Το φαινόμενο της παρουσίας και δράσης παραβατικών ή και εγκληματικών ομάδων εξωπανεπιστημιακών, οι οποίες λυμαίνονται τους χώρους του ΑΠΘ και εμπορεύονται απροκάλυπτα ναρκωτικά στο φως της ημέρας, τείνει να γίνει μόνιμο και διαχρονικό, άλλοτε με εξάρσεις και άλλοτε με υφέσεις, σε σημείο που να αποτελεί πια ένα δυσάρεστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Όσες προσπάθειες και να γίνουν για να υποβαθμιστεί η σημασία του προβλήματος προσκρούουν στην σκληρή πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι καθημερινά.

Οι χώροι στους οποίους σπουδάζει και μορφώνεται η νεολαία της πατρίδας μας, σχολεία και πανεπιστήμια, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία, τις αρμόδιες αρχές αλλά και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ως μια από τις πλατείες του κέντρου της πόλης, εξισώνοντας το επίπεδο εγκληματικότητας και αστυνόμευσης μέσα στους χώρους του ιδρύματος με αυτό στο κέντρο της πόλης, με προφανή στόχο να υποβαθμιστεί το πρόβλημα. Την ιδιαιτερότητα των χώρων αυτών την αντιλαμβάνεται τόσο η ίδια η κοινωνία όσο και ο νομοθέτης ο οποίος χαρακτηρίζει ως ευαίσθητους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση στη νεολαία, αντιμετωπίζοντας ως «διακεκριμένη περίπτωση» και με αυστηρότερες ποινές τις εγκληματικές πράξεις που τελούνται στους χώρους αυτούς και σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία εξ αρχής θεώρησε και θεωρεί ως πρωτίστης σημασίας το θέμα της ασφάλειας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στους ακαδημαϊκούς χώρους και κρίνει ως παρελκυστική την σύνδεσή του με την προάσπιση του πανεπιστημιακού ασύλου και με περιστολή ελευθεριών και δικαιωμάτων. Το πρόβλημα δεν λύνεται υπό το πρίσμα ιδεολογικών αγκυλώσεων και με επίμονη άρνηση της πραγματικότητας. Τοποθετήθηκε επ’ αυτού του θέματος αρκετές φορές, έχει δε καταθέσει και στο παρελθόν σχετικές προτάσεις. Επανερχόμενη ζητά από:

  • τις πρυτανικές αρχές να θέσουν έμπρακτα σε προτεραιότητα το θέμα της ασφάλειας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στους χώρους του ιδρύματος και να ενημερώσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του περίφημου σχεδίου φύλαξης του ΑΠΘ. Δεν ζητάμε μία ακόμη έκθεση προθέσεων και γενικών σχεδιασμών, αλλά τον απολογισμό των έως τώρα ενεργειών και την ανακοίνωση συγκεκριμένων άμεσων μέτρων για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
  • την πολιτεία και τα αρμόδια όργανά της να συνεργαστούν με τις αρχές διοίκησης του πανεπιστημίου για την εκπόνηση ενός σχεδίου αντιμετώπισης των φαινομένων ανομίας και εγκληματικότητας μέσα στους χώρους του ΑΠΘ.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

Αφήστε μια απάντηση