Ανακοίνωση ΣΥΣ για τις απολύσεις εργολαβικών υπαλλήλων

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΠΘ-ΠΑΜΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι απολύσεις 14 εργολαβικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τη νέα σύμβαση φύλαξης που υπογράφτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έχουν δημιουργήσει εύλογες απορίες. Μεταξύ των απολυμένων συγκαταλέγονται άτομα που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, άτομα που σηκώνουν μόνα τους το βάρος ολόκληρης οικογένειας, υπάλληλοι απαραίτητοι για την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών, όπως στο Τμήμα Κινηματογράφου και αλλού, ορισμένοι από τους οποίους εργάζονται ως «εργολαβικοί» δεκαετίες ολόκληρες, καλύπτοντας πάγιες λειτουργικές, διοικητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι απολύσεις αυτές έγιναν χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των Τμημάτων και των ενδιαφερομένων και χωρίς καμία απολύτως διαφάνεια ως προς τη διαδικασία με την οποία αποφασίστηκε σε ποια Τμήματα θα προκληθούν δυσλειτουργίες. Οι απολυμένοι αιφνιδιάστηκαν με απαράδεκτο για δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα τρόπο και αφού υιοθετήθηκε μία προσχηματική ad hoc διαδικασία δήθεν αξιολόγησης. Παράλληλα, άρχισε επιπλέον να διασπείρεται και η φήμη ότι ορισμένοι από αυτούς δεν ανταποκρίνονταν στα καθήκοντά τους, χωρίς όμως να διαχέεται με τον ίδιο «ευγενή» τρόπο η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να βελτιωθεί η απόδοσή τους, πριν αποφασιστεί η απόλυσή τους, ενώ όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη στην τελευταία Σύγκλητο, ορισμένοι επιλέχθηκαν ακριβώς επειδή επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν. Καθώς, όμως, στις σχετικές συμβάσεις ορίζεται ρητά ότι το προσωπικό θα πρέπει να τυγχάνει της συναίνεσης του ΑΠΘ καθ’ όλο το διάστημα της εργολαβίας, προκύπτουν επιπλέον ερωτήματα για τις επιλογές που έγιναν.

Η Συσπείρωση θεωρεί όλα αυτά ασύμβατα ακόμη και με τη λογική της χρηστής διαχείρισης επιχειρηματικού τύπου, η οποία – όπως και η διαφάνεια – μας διαφημίστηκε τόσο πολύ κατά τη διάρκεια των πρυτανικών εκλογών. Θυμίζουν καθεστώς εξυπηρέτησης ιδιωτικών και προσωπικών συμφερόντων, παρά αποφάσεις που λαμβάνονται από ακαδημαϊκή κοινότητα με μέλη που έχουν ενημερωθεί σωστά από την Διοίκηση και Τμήματα που αντιμετωπίζονται ισότιμα από αυτήν. Επιπλέον, ο κ. Πρύτανης και οι αρμόδιοι αναπληρωτές του δημιούργησαν περαιτέρω δυσλειτουργίες προκαλώντας την κινητοποίηση των διοικητικών υπαλλήλων. Για τους λόγους αυτούς, αλλά και επειδή είναι απαραίτητο να διαφυλαχτεί το κύρος του ΑΠΘ, ερωτάται ο κ. Πρύτανης και καλείται να ενημερώσει την πανεπιστημιακή κοινότητα:

  1. Πώς διασφαλίστηκαν η διαφάνεια και η αξιοπιστία της διαδικασίας με την οποία κρίθηκε η απόδοση των ατόμων που αποφασίστηκε να απολυθούν;
  2. Με ποια διαδικασία καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες των Τμημάτων και πώς τέθηκαν προτεραιότητες, ώστε να αποφασιστεί σε ποια από αυτά θα προκληθούν δυσλειτουργίες;
  3. Τι μέτρα έλαβαν ο κ. Πρύτανης και ο αρμόδιος αναπληρωτής του ώστε να αποφύγουν την αναστάτωση (και σε ορισμένες περιπτώσεις τη διακοπή) της ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας;
  4. Για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως τα Τμήματα, ενώ από τον Δεκέμβριο ο κ. Πρύτανης και ο αρμόδιος αναπληρωτής του γνώριζαν ότι η νέα σύμβαση προβλέπει 14 άτομα λιγότερα;
  5. Με ποια διαδικασία καταγράφηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες, τέθηκαν προτεραιότητες και αποφασίστηκε σε ποια Τμήματα θα μείνουν κενές οι απαραίτητες για τη λειτουργία τους θέσεις;
  6. Με ποιον τρόπο προτίθενται ο κ. Πρύτανης και ο αρμόδιος αναπληρωτής του να καλύψουν τα κενά και να αποκαταστήσουν τις δυσλειτουργίες που οι ίδιοι δημιούργησαν;
  7. Θεωρούν θεμιτή την απόλυση ατόμων που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν σχετικά σύντομα, καθώς και ατόμων που είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι στις οικογένειές τους;

Έχοντας διανύσει τη μισή περίπου θητεία του, ο κ. Πρύτανης δεν έχει ακόμη ενημερώσει την κοινότητα σε ποιες ενέργειες έχει προβεί από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα, ώστε να διαχωριστούν οι εργολαβίες κατά αντικείμενο όπως είχε δεσμευτεί, και να θεσπιστούν διαφανείς διαδικασίες σχετικά με αυτές, ούτε σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σε αυτήν την κατεύθυνση και με ποιον χρονικό ορίζοντα.

Άποψη της Συσπείρωσης είναι ότι θα πρέπει αμέσως να θεσπιστούν διαφανείς διαδικασίες ιεράρχησης αναγκών και προσδιορισμού προτεραιοτήτων, όπου όλα τα Τμήματα θα αντιμετωπίζονται ισότιμα. Θεωρεί απαράδεκτη τόσο την απόλυση των 14 υπαλλήλων, όσο και τη διαδικασία με την οποία έγινε, και πιστεύει ότι κανένας εργαζόμενος δεν «περισσεύει» από το ΑΠΘ.

Πάγια θέση και αίτημα της Συσπείρωσης είναι ότι πρέπει να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και να καταργηθούν οι εργολαβίες που συνεπάγονται μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους, οικονομική αιμορραγία για το ίδρυμα και αδιαφάνεια που υπονομεύει το κύρος του, αλλά και ελλειμματική τελικά ικανοποίηση των λειτουργικών του αναγκών, διοικητικών και εκπαιδευτικών.

Η Συσπείρωση καλεί τον κ. Πρύτανη να ασκεί διαρκώς πίεση στο υπουργείο – και μέσω της Συνόδου των Πρυτάνεων – για οριστική επίλυση του προβλήματος.

Καλεί, επίσης, τις παρατάξεις του ΕΣΔΕΠ που ενώ είναι λαλίστατες σε θέματα μισθοδοσίας των μελών ΔΕΠ σιωπούν για τα προβλήματα που επιτείνονται από την εξέλιξη αυτή, να πάρουν θέση.

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2016

Αφήστε μια απάντηση