Ανακοίνωση του Αν. Πρύτανη Οικονομικών σχετικά με τις εκπαιδευτικές άδειες των Καθηγητών και Λεκτόρων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, λόγω της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης από 17 εκατ. € το 2014 σε 15 εκατ. € το 2015 και σε 11.950.000 το 2016, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί κάποιο ποσό στον κωδικό των διπλών αποδοχών για τους Καθηγητές και Λέκτορες, που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να πάρουν εκπαιδευτική άδεια για το εξωτερικό, θα πρέπει η άδειά τουςνα εγκρίνεται με απλές αποδοχές.

Σε περίπτωση που το Τμήμα επιθυμείνα εγκρίνει άδεια με διπλές αποδοχές, τότε θα πρέπει ταυτόχρονα με την έγκριση της άδειας, να αποστέλλει απόφαση της ΓΣ προς την Οικονομική Υπηρεσία για μεταφορά του αντίστοιχου ποσού από τον κωδικό του Τμήματος στον κωδικό των διπλών αποδοχών.

 

Με εκτίμηση

Νικόλαος Χ Βαρσακέλης

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών

 

Αφήστε μια απάντηση