Απόφαση ΔΣ του ΕΣΔΕΠ: Για τις απολύσεις των εργολαβικών υπαλλήλων (25/2/2016)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 25/2/2016

 Για τις απολύσεις των εργολαβικών υπαλλήλων

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκφράζει την ανησυχία και τη διαμαρτυρία του για τις απολύσεις 14 εργολαβικών υπαλλήλων, και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν, με αποτέλεσμα να προκληθούν πρόσθετες δυσχέρειες στη λειτουργία αρκετών Τμημάτων.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η υποχρέωση του ΑΠΘ να περιορίσει τον αριθμό των υπαλλήλων στην εργολαβία φύλαξης αποτελεί μία ακόμη δυσάρεστη συνέπεια της πολιτικής συνεχών μειώσεων της κρατικής χρηματοδότησης, που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, σε συνδυασμό με το περιοριστικό πλαίσιο για το οικονομικό κόστος των εργολαβιών που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση μειώνει το κόστος των εργολαβιών σε κάθε νέα προκήρυξη, με άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια τη μείωση είτε των αποδοχών είτε του αριθμού των εργαζομένων.

Ο ΕΣΔΕΠ συμπαρίσταται στους απολυμένους εργαζόμενους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται άτομα που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι στις οικογένειές τους, ή εργάζονται ως «εργολαβικοί» δεκαετίες ολόκληρες, καλύπτοντας πάγιες λειτουργικές ανάγκες.

Εφόσον η μείωση του αριθμού των εργαζομένων στην εργολαβία φύλαξης κρίθηκε αναπόφευκτη με βάση την ασφυκτικά μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, θα περιμέναμε να είχε τηρηθεί μια πιο διαφανής, οργανωμένη και δημοσιοποιημένη διαδικασία από τις πρυτανικές αρχές, δηλ. πρώτον, μια ουσιαστική διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών σε προσωπικό, δεύτερον έγκαιρη ενημέρωση των απολυόμενων, αλλά και των Τμημάτων (Προέδρων και Γ.Σ.), τρίτον, η φροντίδα για την ολοκλήρωση του έργου που αυτοί οι υπάλληλοι είχαν αναλάβει για την ακαδημαϊκή χρονιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, και, τέταρτον, η απαραίτητη και επαρκής ενημέρωση του αντικαταστάτη τους.

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι πρυτανικές αρχές οφείλουν:

  • να προβούν σε μια αναλυτική ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, για τον αριθμό και το αντικείμενο των εργολαβιών, για το κόστος τους, για τα άτομα που απασχολούν και για την προβλεπόμενη εξέλιξή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Η αναλυτική ενημέρωση συμβάλλει στην αξιοπιστία των εκάστοτε προβαλλόμενων διαχειριστικών αρχών.
  • να εντείνουν την άσκηση πίεσης στο Υπουργείο για την οριστική επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούν οι εργολαβίες,
  • να θεσπίσουν αμέσως συλλογικές και διαφανείς διαδικασίες για την κάλυψη των απαραίτητων θέσεων,
  • να ενημερώσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα για τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν ώστε να αποκατασταθούν οι δυσλειτουργίες που δημιουργήθηκαν στα τμήματα και
  • να αναζητήσουν τρόπους στήριξης των απολυόμενων εργαζομένων.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί, πάνω από όλα, ότι η κυβέρνηση

  • θα πρέπει επιτέλους να ανακόψει την πολιτική οικονομικού στραγγαλισμού των πανεπιστημίων που συνεχίζει να εφαρμόζει,
  • να καλύψει τις πάγιες λειτουργικές διδακτικές και διοικητικές ανάγκες τους, όχι με εργολαβίες, αλλά με το απαραίτητο προσωπικό, και
  • να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των πανεπιστημίων.

 

Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας                  Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αφήστε μια απάντηση