Άρθρα για τα ΑΕΙ στο σχέδιο νόμου για την έρευνα

υνολικά 6 άρθρα για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου για την έρευνα, που κατατέθηκε από το υπ. Παιδείας προς ψήφιση, στη Βουλή:

http://www.esos.gr/arthra/43446/oi-rythmiseis-gia-ta-panepistimia-kai-tei-poy-katatethikan-sti-voyli

Τα κυριότερα σημεία:

 1. Η Σύγκλητος υποκαθιστά το Συμβούλιο σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του (Άρθρο 26, παρ. 4).
 2. Ρυθμίζονται θέματα της διαδικασίας εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και της εξειδίκευσης της δυνατότητας συνεπίβλεψης διδακτορικής διατριβής μεταξύ Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (άρθρο 28, παρ. 9)
 3.  Τα θέματα που προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσ. Κανονισμό, μέχρι την έκδοσή τους ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 26, παρ. 6)

 1. Μέλη ΔΕΠ μπορούν να μετακινηθούν για 2 έτη σε άλλο τομέα ή τμήμα της σχολής (άρθρο 28, παρ. 6)
 1. Υποχρεωτική παραμονή στο ΑΕΙ για τρία έτη μετά την επιστημονική άδεια (άρθρο 28, παρ. 8)
 1. Αφορολόγητο της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια (άρθρο 30, παρ. 1)
 1. Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 30, παρ. 2)
 1. Οι διαδικασίες προμήθειας πετρελαίου θα γίνονται πια από τα ίδια τα πανεπιστήμια και όχι από την Περιφέρεια (άρθρο 30, παρ. 4).
 2. Ρυθμίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας του Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ. των ΑΕΙ. (Άρθρο 27, παρ. 11).

α. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.

β. Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο.

 1. Ρυθμίζονται πολλά θέματα ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ (άρθρο 27).
 1. Ότι ισχύει για τα ΝΠΙΔ ισχύει και για τα ειδικά νομικά πρόσωπα των πανεπιστημίων μέχρι την κατάργησή τους (άρθρο 28, παρ. 3)

Χαράλαμπος Φείδας

Αφήστε μια απάντηση