Απόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ: Για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2017

11η Συνεδρίαση, 20 Μαΐου 2016

Αθήνα,  21 Μαΐου  2016

ΑΠΟΦΑΣΗ

Για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε το περιεχόμενο τους όρους εφαρμογής και τους στόχους του προγράμματος  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού που απευθύνεται στα ΑΕΙ της χώρας και διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα:

  • Δεν συμβάλει στην επίλυση των τεράστιων αναγκών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε Ακαδημαϊκό Προσωπικό, ούτε στη δημιουργία διεξόδων και προοπτικών εργασίας στους κατόχους Διδακτορικού, που αποτελούν το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό της χώρα μας.
  • Υποσκάπτει και τα εργασιακά δικαιώματα του υπάρχοντος Ακαδημαϊκού Προσωπικού στα ΑΕΙ. Δημιουργεί για την ίδια εργασία εργαζόμενους διαφορετικών ταχυτήτων και δικαιωμάτων. Εισάγει την αντίληψη ότι οι θέσεις μελών ΔΕΠ δεν είναι απολύτως απαραίτητες για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών στα ΑΕΙ.
  • Υποβαθμίζει τη διδασκαλία και τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων καθώς μεταφέρει πλέον και στα ΑΕΙ το καθεστώς της κάλυψης των πιεστικών διδακτικών αναγκών των Τμημάτων με ωρομίσθιους και μη μόνιμους εκπαιδευτικούς, ένα προβληματικό μοντέλο που αποτελεί πλέον τον κανόνα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αρνητικές συνέπειες για την εκπαίδευση αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των διδασκόντων.
  • Η οικονομική υποστήριξη που προσφέρει σε όσους Διδάκτορες προσληφθούν είναι χαμηλότερη ακόμη και από την αμοιβή, που προβλέπει η Εθνική Συλλογική Σύμβαση για τους ανειδίκευτους εργαζόμενους!
  • Η αποδοχή αυτών των όρων απασχόλησης υπονομεύει το εργασιακό μέλλον και τις προοπτικές των κατόχων Διδακτορικού τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενισχύει δε έτι περαιτέρω το συνεχώς διογκούμενο φαινόμενο του «brain drain», δηλαδή τη διαρροή στο εξωτερικό του επιστημονικά εξειδικευμένου ανθρώπινου.

Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι:

  • Οι Διδάκτορες μας αξίζουν και δικαιούνται αντιμετώπισης ανάλογης των προσόντων τους και των σπουδών τους.
  • Η ανεργία στους νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού δεν είναι αποτέλεσμα της έλλειψης διδακτικής εμπειρίας εκ μέρους τους αλλά της έλλειψης θέσεων εργασίας.
  • Οι αυξημένες ανάγκες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε Ακαδημαϊκό Προσωπικό δεν επιλύονται με προγράμματα μαθητείας από το υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού. Η αναβάθμιση και ενίσχυση της Διδακτικής και Ερευνητικής αποστολής των ΑΕΙ απαιτεί νέες θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού με σταθερές σχέσεις εργασίας και πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Θέσεις, τις οποίες οι Διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ, διαθέτουν όλα τα προσόντα για να τις υπηρετήσουν άξια.
  • Ζητά  την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, ώστε η αποζημίωση να είναι αντίστοιχη τουλάχιστον της έστω πενιχρής αμοιβής ενός λέκτορα, αφού είναι δεδομένο ότι τα καθήκοντα που θα αναλάβει η/ο νέα/ος επιστήμονας θα είναι περίπου όσα και των συναδέλφων μας.
  • Τέλος, καλεί την Κυβέρνηση και το αντίστοιχο Υπουργείο να σκεφτούν σοβαρά τον καθοριστικό ρόλο που παίζει η Παιδεία και οι φορείς της, για την έξοδο μιας χώρας από μια βαθύτατη και πολυεπίπεδη κρίση -όπως αυτή που βιώνει σήμερα η Ελλάδα- και να αυξήσουμε σταδιακά αλλά σημαντικά την χρηματοδότησή της, ξεκινώντας από χθες!

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ

 (http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=1893)

 

 

Αφήστε μια απάντηση