Η νέα διαδικασία εκλογής των μελών ΔΕΠ

Η νέα διαδικασία εκλογής των μελών ΔΕΠ, όπως ψηφίστηκε στο νόμο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (βλ. σελ 46, άρθρο 70 http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/r-erevna-pap3.pdf)

Χαράλαμπος Φείδας

Αφήστε μια απάντηση