Σημαντικές τροπολογίες στο νόμο για την Έρευνα που αφορούν στα Πανεπιστήμια

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε και ψηφίστηκε ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών τόσο από τον Υπουργό όσο και από βουλευτές (βλ. μετά τη σελ. 46 στο http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/r-erevna-pap3.pdf). Μεταξύ αυτών κατατέθηκαν δυο σημαντικές τροπολογίες από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν στην αλλαγή της διαδικασίας κρίσης των μελών ΔΕΠ και στο δικαίωμα των ομότιμων Καθηγητών να διδάσκουν και σε ΠΠΣ, οι οποίες έγιναν δεκτές από την Αν. Υπουργό . Οι τροπολογίες που αφορούν στα ΑΕΙ είναι οι εξής:

 1. Αλλαγή της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης καθηγητών όλων των βαθμίδων στα ΑΕΙ.
 2. Για τα δικαιώματα αποχωρούντων μελών ΔΕΠ ομοτίμων καθηγητών ΑΕΙ.
 3. Ρύθμιση θεμάτων επιστημονικού, διδακτικού, εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
 4. Συντόμευση του χρόνου αναμονής και το δικαίωμα αίτησης επαναπροκήρυξης μελών ΔΕΠ που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν τουλάχιστον μετά από ένα χρόνο.
 5. Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ
 6. Για τη λειτουργία του θεσμού του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στα ΑΕΙ
 7. Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα ΑΕΙ
 8. Για τη διαδικασία ίδρυσης μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων των ΑΕΙ και διαδικασία τροποποίησης  των εσωτερικών τους κανονισμών.
 9. Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 10. Ρυθμίσεις για τα μέλη ΕΔΙΠ
 11. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου
 12. Για τους καταλογισμούς δαπανών σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Χαράλαμπος Φείδας

 

Αφήστε μια απάντηση