Η Ενωτική Πρωτοβουλία για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

http://enotikiauth.blogspot.gr

 Για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.

23 Ιουνίου 2016

Ένα πρόσφατο κυβερνητικό μέτρο απειλεί να αλλάξει δραστικά τον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του Ν. 4386/2016, όπως εξειδικεύτηκε με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπει τη δυνατότητα μετάταξης λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ.

Η πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των διδακτικών και ποικίλων υποχρεώσεων του ήδη υπηρετούντος προσωπικού ΕΔΙΠ και τη δημιουργία ενός διδακτικού προσωπικού ετερογενούς σύνθεσης και πολλών ταχυτήτων (ακαδημαϊκοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, ομότιμοι καθηγητές) εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική που έχει ως στόχο την κάλυψη των τεράστιων αναγκών των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε ακαδημαϊκό προσωπικό μέσω εμβαλωματικών λύσεων χωρίς την προκήρυξη θέσεων καθηγητών πανεπιστημίου.

Ακόμα και αν δεχθούμε ότι η πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας είναι να ενισχύσει το φθίνον ανθρώπινο δυναμικό των ΑΕΙ με ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων, ο τρόπος με τον οποίον αυτό επιχειρείται είναι νομικά έωλος και ακαδημαϊκά απαράδεκτος. Εισάγει μια κλειστή, γραφειοκρατική διαδικασία η οποία αγνοεί το δικαίωμα και ταυτόχρονα την υποχρέωση των ΑΕΙ να κρίνουν αυτοτελώς τις ανάγκες τους και να επιλέγουν τα μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού τους.

Πιο συγκεκριμένα: Η μετάταξη θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομένου και όχι με βάση τον προγραμματισμό των ΑΕΙ, κατά παράβαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου πλήρους αυτοδιοίκητου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η διαδικασία θα είναι κλειστή και γραφειοκρατική, κατά παράβαση αρχών από μακρού καθιερωμένων στην εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική, αρχές οι οποίες επιτάσσουν ανοικτή και δημόσια προκήρυξη και κρίση από εκλεκτορικό σώμα. Ειδικότερα, παραβιάζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 4009, κατά την οποία: «Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος». Αντιθέτως, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου, το πανεπιστήμιο υποβιβάζεται σε ρόλο ελεγκτή της νομιμότητας των αιτήσεων που θα έχουν υποβληθεί.

Ως πανεπιστημιακοί καθηγητές που εκλεγήκαμε μέσα από διαδικασίες τακτών κρίσεων, απαιτούμε το Υπουργείο να σεβαστεί τις αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας στις διαδικασίες κάλυψης θέσεων διδακτικού, ερευνητικού και εργαστηριακού προσωπικού. Καλούμε, επίσης, το Υπουργείο να αναλογιστεί τις συνέπειες που έχει για την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας η επιλογή λύσεων αυτού του τύπου και να  προχωρήσει με τη μόνη ορθή επιλογή για την κάλυψη των αναγκών των ΑΕΙ σε προσωπικό, δηλαδή με την προκήρυξη θέσεων καθηγητών πανεπιστημίου. Επιπλέον, καλούμε το Υπουργείο να αναγνωρίσει έμπρακτα ότι στα ζητήματα επιλογής του διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού τους τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχουν τα ίδια τα ΑΕΙ. Διαφορετικά, ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω υποβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων.

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

 

Αφήστε μια απάντηση