ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4386/2016 ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ & ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Tο υπ’ αριθμ. 22854/9-06-2016 έγγραφο του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. με θέμα: «Σχετικά με τη εφαρμογή του Ν. 4386/2016 στη διαδικασία προκήρυξης και εκλογής Καθηγητών»,

ΕΓΓΡΑΦΟ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΔΕΠ_Α.Π.Θ.

Αφήστε μια απάντηση