Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ: Για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων των πανεπιστημίων

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

26/9/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις θεμάτων των πανεπιστημίων

Το Υπουργείο Παιδείας προέβη, στο τελευταίο χρονικό διάστημα, σε μια διαδικασία νομοθέτησης για τα Πανεπιστήμια, με την αιφνιδιαστική κατάθεση και ψήφιση τροπολογιών χωρίς να έχει προηγηθεί καμία απολύτως συζήτηση μέσα στη Βουλή και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι το ίδιο το Υπουργείο να διαπιστώνει την επόμενη ημέρα νομοτεχνικές αστοχίες και σφάλματα, προσπαθώντας να τα επιλύσει με την εκ νέου κατάθεση τροπολογιών σε ψηφισμένες τροπολογίες (βλ. διαδικασία κρίσης και εξέλιξης καθηγητών) αλλά ακόμη και εγκυκλίων που επιχειρούν να αναστείλουν την εφαρμογή του νόμου μέχρι τη εκ νέου τροποποίησή του (βλ. ένταξη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π σε βαθμίδα Λέκτορα).

Η διαδικασία όμως νομοθέτησης δεν αφορά μόνο στους τύπους και στην κοινοβουλευτική δεοντολογία αλλά και στην ουσία δηλ. την τήρηση της δημοκρατικής διαδικασίας. Η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και η συζήτηση στα όργανα της Βουλής δεν  προφυλάσσει μόνο από σφάλματα και νομοθετικές αστοχίες αλλά συνιστά σεβασμό στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει επιτέλους να σταματήσει να ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης με αποσπασματικές τροπολογίες επί τροπολογιών της τελευταίας στιγμής, και να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για τις αλλαγές στις οποίες σκοπεύει να προχωρήσει, σεβόμενη την κοινοβουλευτική δεοντολογία και τον διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας     Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αφήστε μια απάντηση