Απόφαση του ΔΣ ΕΣΔΕΠ την ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μισθολογίων (17/10/2016)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

17/10/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την ισότιμη αντιμετώπιση των ειδικών μισθολογίων

Με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα ειδικά μισθολόγια και την εφαρμογή της απόφασης του μισθοδικείου για το 25% αφορολόγητο και την επιστροφή φόρου των δικαστικών, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τη συνταγματική της υποχρέωση για τη συμμόρφωση της με την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών και για τη συνεπαγόμενη αποκατάστασή τους στα προ του 2012 επίπεδα.

Υπενθυμίζει, επίσης, ότι οι αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών υπέστησαν οριζόντιες περικοπές 40% κατά την περίοδο 2010-13, περικοπές οι οποίες παραμένουν ακέραιες, αντίθετα με αυτές των άλλων μισθολογίων που αποκαταστάθηκαν πλήρως ή μερικώς. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ιδιαίτερα των χαμηλών βαθμίδων, να αμείβονται με πενιχρούς μισθούς, που πλέον συγκρίνονται με εκείνους της μέσης εκπαίδευσης.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από την κυβέρνηση:

(α) Να μη γίνεται επιλεκτική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και να αλλάξει όπως οφείλει το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, βάσει της οποίας υποχρεούται να το επαναφέρει στο επίπεδο του 2012.

(β) Στο υπό κατάρτιση νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών να ληφθούν υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του δηλ. ότι οι μισθοί τους έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις, μεγαλύτερες αυτών των άλλων ειδικών μισθολογίων, οι οποίες παραμένουν ακέραιες μόνο για αυτούς, και ότι αποτελούν μια κατηγορία με αυξημένα προσόντα, ειδικά καθήκοντα και ρόλο στην εκπαίδευση των αυριανών επιστημόνων της χώρας η οποία χαρακτηρίζεται από κινητικότητα λόγω του φαινομένου «διαρροής εγκεφάλων» στο εξωτερικό.

 

Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

Αφήστε μια απάντηση