Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ: Για το σχέδιο νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές (17/10/2016)

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

17/10/2016

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για το σχέδιο νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι το τοπίο των Μεταπτυχιακών Σπουδών στη χώρα μας απέκτησε άναρχη μορφή, η οποία καθιστά επιβεβλημένη τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου. Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο για τις Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές το οποίο αν και θέτει ως στόχο τη ρύθμιση του άναρχου χώρου των μεταπτυχιακών Σπουδών, χρειάζεται επανεξέταση ως προς μερικές γενικές του αρχές και παρουσιάζει σημεία τα οποία χρήζουν αλλαγών και βελτιώσεων. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου:

  • θεσπίζει ένα ασφυκτικά περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο στη λειτουργία των ΠΜΣ, με πλήθος ρυθμίσεων οι οποίες θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, εισάγοντας παράλληλα πρόσθετη γραφειοκρατία,
  • περιέχει πολλά ασαφή σημεία τα οποία χρήζουν διευκρίνησης (π.χ. στο ποσοστό των διδασκόντων που προέρχονται από το Τμήμα, σύνθεση λειτουργία και χρηματοδότηση των διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων κ.α),
  • δεν προβλέπει τις διαδικασίες και τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τον έλεγχο ποιότητας και την εξωτερική αξιολόγηση των ΠΜΣ μέσω της ΑΔΙΠ,
  • δεν περιέχει μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία των υπαρχόντων ΠΜΣ,
  • δεν δηλώνει απερίφραστα την υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τις μεταπτυχιακές σπουδές αλλά ουσιαστικά υποχρεώνει όλα τα ΠΜΣ να υιοθετήσουν εκ των πραγμάτων δίδακτρα στο μέλλον.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι

  • η επιβολή οροφής στα τέλη εγγραφής δεν μπορεί να καθορίζεται οριζόντια και ατεκμηρίωτα για όλα τα ΠΜΣ, αλλά μετά από οικονομικοτεχνική μελέτη η οποία θα προσδιορίζει το βασικό κόστος λειτουργίας τους,
  • η διδασκαλία αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα των καθηγητών πανεπιστημίου στο Τμήμα στο οποίο ανήκουν και συνεπώς μπορεί να προβλέπεται αμοιβή μόνο για διδασκαλία σε ΠΜΣ άλλων Τμημάτων και άλλων Πανεπιστημίων.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας πριν καταθέσει την τελική του πρόταση να αρχίσει διάλογο με τα αρμόδια θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων και τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη βελτίωση του νομοσχεδίου, έτσι ώστε εκτός του στόχου για τη ρύθμιση του άναρχου πεδίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών, να δίνει ταυτόχρονα αναπτυξιακή ώθηση στις Μεταπτυχιακές Σπουδές.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

Αφήστε μια απάντηση