Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ διεκδικεί: Περισσότερες προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Α.Π.Θ.ΠΑΜΑΚ

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ διεκδικεί περισσότερες προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ


Τα πανεπιστήμια βρέθηκαν την τελευταία επταετία σε μια πρωτοφανή φάση συρρίκνωσης. Οι δαπάνες για τα ΑΕΙ μειώθηκαν περίπου κατά 50% τα έτη 2012-2014, ποσοστό μεγαλύτερο από την αντίστοιχη μείωση των δαπανών σε οποιοδήποτε άλλο υπουργείο την ίδια περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το διάστημα 2009-2012, οι μειώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και των δημόσιων επενδύσεων στο ΑΠΘ, ανήλθαν περίπου σε 50% και 75% αντίστοιχα. Οι προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ σταμάτησαν για 6 χρόνια. Οι θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ, ειδικά από κεντρικά Πανεπιστήμια όπως το ΑΠΘ, συνταξιοδοτήθηκε. Η αδυναμία προκήρυξης νέων θέσεων συνέβαλε στην ένταση της μετανάστευσης νέων επιστημόνων, υπονομεύοντας το μέλλον της έρευνας στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του κράτους στο πλαίσιο των προγραμμάτων λιτότητας, αλλά συνειδητή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων απέναντι στα ΑΕΙ. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ανυπέρβλητες εσωτερικές δυσλειτουργίες που ώθησαν σε προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης την πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ και δημιούργησαν χρόνιες στρεβλώσεις στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής παραγωγής. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν χάρη στην ευσυνειδησία των μελών ΔΕΠ, του ΕΔΙΠ και των διοικητικών υπαλλήλων.

Οι 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι πρώτες 500 θέσεις βρίσκονται υπό προκήρυξη ή ακόμα και σε φάση ολοκλήρωσης των εκλογών, οι 500 βρίσκονται σε φάση κατανομής από τις Πρυτανείες στα Τμήματα, και οι υπόλοιπες 500 θέσεις αναμένεται να κατανεμηθούν από το Υπουργείο μέσα στο 2017. Η αύξηση των θέσεων ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και διοικητικών υπαλλήλων, είναι εντελώς απαραίτητη. Παρά τις παθογένειές της, η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας εξακολουθεί να αποτελεί μηχανισμό ανάπτυξης του απαραίτητου επιστημονικού δυναμικού, συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης και των τεχνών σε διεθνές επίπεδο, δημιουργεί επιστημονική κοινότητα, βοηθά στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής ενισχύοντας την κοινωνική κινητικότητα και υποστηρίζει την πολιτιστική ανάπτυξη.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη τις 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, αλλά δεν τις θεωρεί αρκετές.

Δεν θεωρεί τίποτε δεδομένο και πιστεύει ότι απαιτείται επαγρύπνηση και διαρκής διεκδίκηση. Θεωρεί ότι οι θέσεις αυτές δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες των ΑΕΙ.

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:
(α) Σταθερή κάλυψη των κενών θέσεων σε ετήσια βάση με πιο εντατικούς ρυθμούς. Καθώς η επιστημονική κοινότητα γερνάει και συρρικνώνεται, η ενίσχυση των ΑΕΙ με νέους συνάδελφους συνιστά αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνών.

(β) Αλλαγές στον αλγόριθμο κατανομής της τρίτης ομάδας 500 θέσεων ΔΕΠ βάσει των επερχόμενων συνταξιοδοτήσεων σε βάθος 12-18 μηνών.

(β) Να μην υπάρξει καμία προσχηματική καθυστέρηση στην προώθηση των νέων θέσεων από τις Πρυτανικές Αρχές. Το ΑΠΘ ήταν το πανεπιστήμιο με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην προώθηση των θέσεων από τις Πρυτανικές αρχές στα Τμήματα.

Για την Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Α. Μπαλτζής

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

 

Αφήστε μια απάντηση