Συσπείρωση: Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Διαβάσαμε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ότι “συνεχίζεται η δραματική μείωση των οικονομικών πόρων για προγραμματισμένη ανάπτυξη και έρευνα”. Αν οι συνάδελφοι αναφέρονται στην περίοδο που ξεκίνησε το 2010 και τελείωσε το 2016, τότε συμφωνούμε μαζί τους. Επισημαίνουμε ότι τα ποσοστά μείωσης των πόρων που διατέθηκαν για τα ΑΕΙ αυτήν την περίοδο είναι μεγαλύτερα από τα μέσα ποσοστά μείωσης των δαπανών του δημοσίου τομέα. Αυτό κάτι σημαίνει…

Το 2017, για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια, έχει υπάρξει ΑΥΞΗΣΗ στον τακτικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Παρακάτω αναφέρουμε τις αυξήσεις που διαπιστώνονται στους πόρους των ΑΕΙ από τον τακτικό προϋπολογισμό, από δάνειο που το ΥΠΕΠΘ έλαβε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ και από τις ελαφρύνσεις λογαριασμών ΔΕΚΟ.

Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Συνολικά αυξάνονται κατά 5,41% οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου  για το έτος 2017, έναντι των πιστώσεων του έτους 2016. Ο συνολικός τακτικός προϋπολογισμός του  2017 ανέρχεται σε 4,518 δισ. €. Αύξηση των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά 6,66% για το έτος 2017. 874,5 εκ. € είναι οι πιστώσεις για το 2017, έναντι των 820 εκ. € για το έτος 2016.

Β. ΕΣΠΑ 2014 -2020:
(α) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020. Συνολικά 270 εκ. € θα διατεθούν σε δράσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις για την υποστήριξη της διδακτορικής έρευνας, την ενίσχυση των μεταδιδακτόρων ερευνητών / ερευνητριών, την απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και τέλος την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Μέχρι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα προϋπολογισμού άνω των 50 εκ. €. Εντός του έτους, αναμένεται η ενεργοποίηση και ένταξη πράξεων για δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές, στην οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στην χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου σπουδών.  Συνολικά ωφελούνται 154.000 φοιτητές / νέοι ερευνητές / υποψήφιοι διδάκτορες / μεταδιδάκτορες / ερευνητές/-τριες.

(β) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2014-2020. 60 εκ.€ έχουν προϋπολογιστεί για δράσεις υποστήριξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα προβλέπονται δράσεις υποστήριξης της απασχόλησης και της σταδιοδρομίας των αποφοίτων. Συμμετοχή ερευνητών των ΑΕΙ σε δράσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Συνολικά η έρευνα χρηματοδοτείται με 1,2 δισ.€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2014-2020. Εντός του 2017 αναμένεται να βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις ύψους 500 εκ. €.
Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 2014-2020: 111εκ. € θα διατεθούν μέχρι και το 2020 για τη χρηματοδότηση των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού των ΑΕΙ μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: Πρόγραμμα  184 εκ. € για τη βελτίωση των υποδομών των ΑΕΙ.
138 εκ. € προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 46 εκ. € καλύπτονται  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Υπάρχει δυνατότητα για την ένταξη επιπλέον δράσεων ύψους περίπου 50 εκ. € Η δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπογράφηκε το Δεκέμβριο και έχει ημερομηνία λήξης το καλοκαίρι του 2020.

Δ. ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ: Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΠΘ εξασφαλίστηκε έκπτωση 25% στις τιμές του ρεύματος από τη ΔΕΗ και διακανονισμός σε 36 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τα παραπάνω είναι γεγονότα. Δεν αναφερόμαστε σε υποσχέσεις για κάλυψη όλων των αναγκών σε βάθος τριετίας, στις συζητήσεις για μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών ανάλογη με αυτήν της ΔΕΗ κ.λπ.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών δεν είναι διόλου ευχαριστημένη με αυτές τις αυξήσεις. Δεν θεωρεί ότι είναι “σημαντικές” όπως είπε ο ΥΠΕΠΘ. Θεωρεί όμως ότι είναι σημαντικό ότι για πρώτη φορά, μετά από 6 χρόνια, υπάρχει ΑΥΞΗΣΗ των πόρων για τα ΑΕΙ.

Θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική εκτίμηση του κόστους λειτουργίας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ χρηματοδοτήσεις στη βάση των αναγκών της χώρας. Θεωρεί τέλος, ότι η αλήθεια είναι ίδιον κάθε συζήτησης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Α. Μπαλτζής

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

 

Αφήστε μια απάντηση