Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ: Για τη διαδικασία διαβούλευσης των επικείμενων ρυθμίσεων για τα ΑΕΙ

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

http://enotikiauth.blogspot.gr

11/4/2017

Για τη διαδικασία διαβούλευσης των επικείμενων ρυθμίσεων για τα ΑΕΙ

H Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι η διαδικασία ενημέρωσης, ατομικά, όλων των μελών ΔΕΠ από τον Υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητά σχόλια για τις επικείμενες ρυθμίσεις στα ΑΕΙ, εκτός από προφανώς αναποτελεσματική είναι και εξωθεσμική, καθώς δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της πολιτείας να διαβουλευτεί με τα θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων και τους φορείς εκπροσώπησης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Γεννά δε, εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της διαδικασίας αυτής. Επίσης, θεωρεί ότι η κοινοποίηση «βασικών αρχών» δεν υποκαθιστά την ουσιαστική διαβούλευση επί συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

Για το λόγο αυτό καλεί το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα και τον φορέα εκπροσώπησης των πανεπιστημιακών καθηγητών συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για τις επικείμενες ρυθμίσεις στα ΑΕΙ, όπως έχει υποσχεθεί.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

 

 

Αφήστε μια απάντηση