Εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας και των μισθολογικών διαφορών 2017 – 2020 των μελών ΔΕΠ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

  1. Στον σύνδεσμο (http://esdep.web.auth.gr/wp-content/uploads/2017/12/DEP_salary_2017_2020_v1.xlsx) μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή υπολογισμού μισθοδοσίας και των μισθολογικών διαφορών για το διάστημα των ετών 2017 – 2020, σε αρχείο excel (φύλλο «Μισθοδοσία 2017-2020), την οποία ανέπτυξα για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους να υπολογίσουν μόνοι τους το μισθό και τις μεταβολές του για το διάστημα 2017-2020, με όλες τις δυνατές παραμέτρους. Υπενθυμίζεται ότι το νέο μισθολόγιο εφαρμόζεται σταδιακά με αυξήσεις στις μεικτές αποδοχές που καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην τετραετία 2017-2020, οι οποίες όπως θα δείτε μετατρέπονται σε μειώσεις, κυρίως για το 2017 και 2018.

Οι μεταβολές για κάθε έτος υπολογίζονται και ως ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με το παλαιό μισθολόγιο με το οποίο πληρωνόμασταν μέχρι τον Νοέμβριο 2017. Στο νέο μισθολόγιο έχουν υπολογιστεί  αυξήσεις και μεταβολές στις κρατήσεις των ταμείων (οι οποίες θα ισχύσουν αναδρομικά από 1/1/2017) και η κατάργηση της έκπτωσης 1.5% στην παρακράτηση φόρου από 1/1/2018 και μετά. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα να υπολογιστούν οι μεταβολές στον μισθό του 2020 με συνυπολογισμό της μείωσης του αφορολογήτου αλλά και των αντιμέτρων για το 2020 σε περίπτωση που επιτευχθούν οι όροι του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο υπολογισμός των καθαρών μηνιαίων αποδοχών είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους για τον υπολογισμό των κρατήσεων ταμείων και του φόρου (ΦΜΥ). Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή δίνει αποτελέσματα με σχετικά μεγάλη ακρίβεια για την πλειονότητα των περιπτώσεων με την προϋπόθεση να έχουν δοθεί τα σωστά στοιχεία. Μικρές αποκλίσεις μπορεί να παρατηρηθούν μόνο στον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αλλαγής κλιμακίου ή βαθμίδας ή οικογενειακής παροχής μέσα στο 2017, καθώς ο υπολογισμός του ΦΜΥ είναι δυναμικός, εξαρτώμενος από την κατάσταση του μισθοδοτούμενου στους προηγούμενους μήνες.

  1. Στο φύλλο υπολογισμού “Εκκαθάριση 2017” είναι δυνατή, επίσης, η εκτίμηση της εκκαθάρισης μισθοδοσίας για το 2017 εφαρμόζοντας το παλαιό και το νέο μισθολόγιο για τους μήνες Ιανουάριο – Νοέμβριο 2017. Με την αναδρομική εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1/1/2017 θα προκύψουν για αρκετούς σημαντικές αναδρομικές μειώσεις ως επιπλέον καταβολές κρατήσεων και φόρων. Οι επιπλέον κρατήσεις ταμείων θα καταβληθούν σε δόσεις μέσα στο 2018 ενώ ο επιπλέον φόρος ΦΜΥ κατά πάσα πιθανότητα θα εκκαθαριστεί συνολικά είτε στη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2017 (αν η εκκαθάριση γίνει μέσα στον Δεκέμβριο 2017) είτε με τροποποιητική δήλωση του 2017 (αν η εκκαθάριση γίνει το 2018).

Τα υπολογιζόμενα ποσά αφορούν σε συνολική εκκαθάριση μεικτών αποδοχών, κρατήσεων ταμείων και φόρου για το 2017 (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2017) με τα αρνητικά ποσά να δηλώνουν επιστροφή στη μισθοδοτούσα αρχή (δηλ. Πανεπιστήμιο) για όλο το έτος 2017. Επισημαίνεται ότι τα υπολογιζόμενα ποσά της εκκαθάρισης αποτελούν εκτίμηση καθώς δεν είναι ακόμη απολύτως γνωστός ο τρόπος εφαρμογής της εκκαθάρισης για το 2017.

 

Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμη.

 

Με εκτίμηση

 

Καθ. Χαράλαμπος Φείδας

Πρόεδρος ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ

Γραμματέας ΠΟΣΔΕΠ

Αφήστε μια απάντηση