Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.: Για την εσωτερική λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

http://enotikiauth.blogspot.gr 

 Για την εσωτερική λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ.

 

24 Ιουνίου 2018

Η Ενωτική Πρωτοβουλία, στην εξάχρονη παρουσία της στον συνδικαλιστικό χώρο, καθιερώθηκε στη συνείδηση της πανεπιστημιακής κοινότητας ως η παράταξη των μελών Δ.Ε.Π. η οποία διατύπωσε μια ανεξάρτητη φωνή για όλα τα θέματα που απασχολούν την ανώτατη εκπαίδευση. Παράλληλα, ανέδειξε και πίεσε για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ., αφουγκράστηκε τις πραγματικές αγωνίες των μελών της και αγωνίστηκε για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύει για μία ακόμη φορά και καταθέτει θέσεις και προτάσεις για επίκαιρα θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ. (1. Εσωτερικός Κανονισμός και Οργανισμός του Α.Π.Θ., 2. Συνθήκες ασφάλειας στο Α.Π.Θ., 3. Συνενώσεις Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι., 4. Ορισμός επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών).

1. Εσωτερικός Κανονισμός και Οργανισμός του Α.Π.Θ.

H ενίσχυση της αυτονομίας των πανεπιστημίων, δηλ. της δυνατότητας θέσπισης κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, αποτελεί πάγιο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως και το προηγούμενο, υποχρεώνει τα ιδρύματα στη σύνταξη Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίσουν από μόνα τους έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ. θέλει να υπενθυμίσει στις πρυτανικές αρχές τη δέσμευση που είχαν αναλάβει για τη σωστή λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ. με τη σύνταξη Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού. Δυστυχώς, δεν έχει συνταχθεί ακόμη ούτε ο ένας ούτε ο άλλος και, από όσο γνωρίζουμε, δεν υπάρχει ούτε κάποια στοιχειώδης διαβούλευση για τα καταστατικά αυτά κείμενα του Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή –και μέχρι τη σύνταξη νέου Εσωτερικού Κανονισμού– ισχύει ένας παρωχημένος κανονισμός ο οποίος συντάχθηκε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Όσον αφορά στον Οργανισμό, αυτός δεν υφίσταται καν.

Αποτέλεσμα των προηγουμένων είναι το Α.Π.Θ. να διοικείται και να λειτουργεί με ανά περίπτωση αποφάσεις της Συγκλήτου και οι καθηγητές, οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές να μην έχουν την απαραίτητη ασφάλεια του δικαίου που τους παρέχουν οι κανόνες λειτουργίας ενός εσωτερικού κανονισμού.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί τις πρυτανικές αρχές να ανταποκριθούν στη δέσμευση που είχαν αναλάβει για τη σωστή λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ. και να προχωρήσουν αμέσως τις διαδικασίες σύνταξης του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Επίσης, θα πρέπει να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες που έχουν δρομολογηθεί από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων για τη σύνταξη ενός πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού και Οργανισμού, το οποίο θα εισαγάγει βασικούς κοινούς κανόνες οργάνωσης λειτουργίας για όλα τα Ιδρύματα.

2. Συνθήκες ασφάλειας στο Α.Π.Θ.

Στο χρόνιο ζήτημα της ασφάλειας των χώρων του Α.Π.Θ. σημειώνεται ότι μετά από τις συνεχείς οχλήσεις της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. έγιναν κάποια βήματα από τις πρυτανικές αρχές για τον περιορισμό του προβλήματος με την αύξηση της φύλαξης και των περιπολιών στους ανοικτούς χώρους, προκειμένου να μην είναι τελείως ανενόχλητοι οι διακινητές των ναρκωτικών.

Δυστυχώς, όμως, η καθημερινότητα που βιώνει η πανεπιστημιακή κοινότητα εξακολουθεί να απέχει αρκετά από αυτήν που θα περίμενε κανείς από ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ομάδες εξωπανεπιστημιακών εξακολουθούν να λυμαίνονται χώρους του Α.Π.Θ. και να εμπορεύονται απροκάλυπτα ναρκωτικά στο φως της ημέρας, ανάμεσα σε όλους μας, με αποτέλεσμα ένα διάχυτο αίσθημα ανασφάλειας να διακατέχει όσους σπουδάζουν και εργάζονται στο πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Βεβαίως, αν η πολιτεία δεν αντιμετωπίσει τους χώρους του Α.Π.Θ. ως αυτό που είναι, δηλ. χώροι εκπαίδευσης που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, οι διακινητές των ναρκωτικών θα συνεχίσουν να τους λυμαίνονται.

Παρά τις παραστάσεις του Ε.Σ.Δ.Ε.Π.  στις πρυτανικές αρχές, δεν έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα για τη μετεγκατάσταση του Ο.ΚΑ.ΝΑ., η παρουσία του οποίου έχει τελικά διευκολύνει τη διακίνηση των ναρκωτικών στους χώρους του Α.Π.Θ.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί τις πρυτανικές αρχές να ενισχύσουν την ελλιπή φύλαξη, τις περιπολίες των φυλάκων και τον φωτισμό των χώρων, ιδιαίτερα στις δύσκολες απογευματινές και βραδινές ώρες, και να συνεχίζουν να πιέζουν εντονότερα με κάθε τρόπο τις αρμόδιες αρχές ώστε αυτές να δείξουν έμπρακτα ότι αντιλαμβάνονται τη σημασία της ειδικής και αυξημένης προστασίας που χρήζουν οι χώροι εκπαίδευσης.

3. Συνενώσεις Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι.

Η διαδικασία συγχώνευσης πολλών Τ.Ε.Ι. με πανεπιστημιακά ιδρύματα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για την ανώτατη εκπαίδευση. Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να δημοσιοποιήσει το στρατηγικό σχέδιό της για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τον τεχνολογικό τομέα και τις μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας ή έστω μια αιτιολογική έκθεση για τις συνενώσεις πανεπιστημίων με Τ.Ε.Ι.

Το Α.Π.Θ., παρά την αρχικές επιφυλάξεις που εξέφρασε σε σχετική απόφαση της Συγκλήτου για τη διαδικασία που ακολουθείται για την αναμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της πανεπιστημιοποίησης των Τ.Ε.Ι., προχώρησε και το ίδιο σε διερευνητικές ενέργειες για συνέργειες και συνενώσεις με ιδρύματα της περιοχής, σε μια προσπάθεια να μη μείνει εκτός εξελίξεων στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Παράλληλα, ο Πρύτανης καταθέτει πρόταση στο ΔΙΠΑΕ με κοινοποίηση στο Υπουργείο για «οργανική συνεργασία» και «λειτουργική σύγκλιση».

Ελλιπής είναι, όμως, η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις προθέσεις και τις κινήσεις της διοίκησης σχετικά με τη συνένωση με άλλα Ιδρύματα. Γνωστή μόνο είναι η πρόθεση για κατάθεση εισήγησης στη Σύγκλητο σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα λαμβάνει υπόψη και τη γνώμη των Σχολών για πιθανές συνέργειες με Τ.Ε.Ι. της περιοχής.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία πιστεύει ότι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο πρέπει να έχει χαράξει σαφή και μόνιμη στρατηγική για την ανάπτυξή του και τη φυσιογνωμία του, η οποία να μη διαμορφώνεται περιστασιακά και υπό την πίεση των γεγονότων. Οποιαδήποτε συζήτηση για συνενώσεις με άλλα Ιδρύματα θα πρέπει να εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική και όχι το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, ζητά από τη διοίκηση του Α.Π.Θ. να ενημερώσει τη Σύγκλητο και την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις προθέσεις και τις κινήσεις της σχετικά με τη συνένωση με άλλα Ιδρύματα.

4. Ορισμός επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών κ.ά.

Ο ορισμός επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, παρακολούθησης και παραλαβής αγαθών και υπηρεσιών εξελίσσεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα για τη διοίκηση του Α.Π.Θ. Όπως έγκαιρα επεσήμανε ο Ε.Σ.Δ.Ε.Π. πριν από δύο έτη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη διαδικασία που αποφασίστηκε να ακολουθείται για τον ορισμό των μελών, η οποία δεν διασφαλίζει πλήρως τη συμμετοχή ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις, δηλ. που να έχουν την εμπειρία και την ειδίκευση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ορισμού, σε συνδυασμό με την υποχρέωση δήλωσης υποβολής περιουσιακής κατάστασης, ήταν η κατάθεση αρκετών αιτήσεων παραίτησης. Η διοίκηση αντιμετώπισε με δυσπιστία τις αιτήσεις παραίτησης που κατατέθηκαν, απορρίπτοντάς τες αρχικά με πάγια απόφαση του Πρύτανη και ακολούθως με γενική απόρριψη των χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ότι πάντοτε υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία ζητά από τις πρυτανικές αρχές να εξετάζουν με ευελιξία –και στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης– τις αιτήσεις παραίτησης των μελών των επιτροπών και να ακολουθήσει μια διαδικασία ορισμού των μελών τους διασφαλίζοντας τη συμμετοχή ατόμων που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και να αποφεύγονται περιπτώσεις συμμετοχής ή παρουσίας προσώπων που προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει η κατάλληλη νομική υποστήριξη στα μέλη των επιτροπών τόσο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους όσο και στην περίπτωση που σύρονται στη δικαιοσύνη χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

To κείμενο σε pdf

 

Αφήστε μια απάντηση