ΕΣΔΕΠ ΔΣ – Για την επιστολή Υπουργού Παιδείας

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π.Θ.

25/9/2019

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την επιστολή της Υπουργού Παιδείας

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, με αφορμή την επιστολή (6.9.2019) της Υπουργού Παιδείας προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την έναρξη διαλόγου εν όψει της θέσπι­σης νέου νομικού πλαισίου για τα ΑΕΙ, επισημαίνει ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτουν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτες σκοπι­μότητας και ευρύ διάλογο για να επιτευχθούν συναινέσεις και να εξασφαλισθεί κοι­νωνική αποδοχή. Η μεταφορά του τομέα της Έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έγινε εσπευσμένα το καλοκαίρι δεν λειτούργησε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει οξυμμένα προβλήματα εξαι­τίας, εκτός όλων των χρόνιων αιτίων, της πρόσφατης ενσωμάτωσης των ΤΕΙ στα πανε­πιστήμια, η οποία έχει δημιουργήσει πλήθος από διοικητικές και εκπαιδευτικές δυσλειτουργίες. Το οποιοδήποτε νέο θεσμικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι γενικό, απλό, να παρέχει ευελιξία στα ιδρύματα, να ενισχύει την αυτοδιοί­κηση μεταφέροντας αρμοδιότητες από το Υπ. Παιδείας και να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί βασικές προτεραιότητες τα ακόλουθα σημεία:

1. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν νομικά τα προβλήματα που προέκυψαν από  τις συνενώσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πολλές από τις οποίες πρέπει να επανεξετα­στούν βάσει διαδικασιών αξιολόγησης. Η ΑΔΙΠ χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί έτσι ώστε να βοηθήσει στον σταδιακό σχεδιασμό ενός νέου χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η χρόνια υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ και η δραματική μείωση των μελών ΔΕΠ αντιμετωπίζονται μόνον με αύξηση και των δύο. Δεν αρκεί η αντικατάσταση μόνον όσων συνταξιοδοτήθηκαν από 1/9/2019, αλλά πρέπει να δοθούν και νέες θέσεις. Η κρατική χρηματοδότηση  οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των ΑΕΙ. Η χρηματοδότηση κατόπιν αξιολόγησης μπορεί να αποτελεί πρόσθετη επιβράβευση αριστείας και όχι υποκατάσταση της παραπάνω βασικής χρηματοδότησης. Απολύ­τως απαραίτητο είναι επίσης ένα νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο να αποκαθιστά πλήρως τις αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών στα επίπεδα του 2012, με βάση το πλαίσιο θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ και σύμφωνα με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ.

3. Οι μεταπτυχιακές σπουδές διέπονται από έναν νόμο που χρειάζεται ουσιαστικές βελτιωτικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να αρθούν οι αυστηροί περιορισμοί, πάντα όμως με ακαδημαϊκούς κανόνες λειτουργίας και οροφές στα δίδακτρα Η προτεινόμενη στην επιστολή «απελευθέρωση» των μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι κατανοητή.

4. Η θέσπιση κάποιου νέου οργάνου, όπως λ.χ το προτεινόμενο Συμβούλιο Ιδρύμα­τος (που πάντως πρέπει να έχει σαφείς και όχι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με άλλα όργανα), δεν αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό που χρειάζονται τώρα τα ΑΕΙ είναι η διασφάλιση της συνέχειας, ο σεβασμός  του αυτοδιοίκητου και η αποφυγή αναστατώσεων στη λειτουργία τους, τη στιγμή που έχουν ήδη προβεί ή προβαίνουν, επειγόντως στην κατάρτιση Οργανισμών και Εσωτερικών κανονισμών. Κρίσιμη είναι η ανασυγκρότηση του διοικητικού μηχανισμού των πανεπιστημίων και η, μέσω ανοικτών διαδικασιών, επιλογή διοικητικών στελεχών.

5. Σε ό,τι αφορά επιμέρους μέτρα που προτείνει η επιστολή, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σε άλλα συμφωνεί επί της αρχής (ενίσχυση ρόλου ΑΔΙΠ, δυνατότητα ξενόγλωσσων προγραμ­μάτων σπουδών, πρακτική άσκηση κ.ά.), ενώ σε άλλα, όπως η βάση του 10 και η διαγραφή μετά από σπουδές ν+2 ετών, θεωρεί ότι τέτοιου είδους οριζόντια μέτρα για την εισαγωγή και τις σπουδές δεν μπορούν να εφαρμοστούν ad hoc χωρίς να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαί­δευσης και, αντίστοιχα, των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ. Στην αντίθετη περί­πτωση, απλώς δημιουργούν εντυπώσεις.

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ εκτιμά ότι η επιστολή θέτει δεκάδες ζητήματα (μερικά με γενικό ή ασαφή τρόπο) που χρειάζονται εξειδίκευση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Ο διάλογος που ξεκινά, για να μην αποδειχθεί προσχηματικός, πρέπει να γίνει σε κλίμα εμπιστοσύνης. Ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ θα συμβάλει, όταν χρειαστεί, με συγκεκριμένες θέσεις και παρατηρήσεις στις προτάσεις που θα διατυπώσει το Υπουργείο.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                            Η Γραμματέας
Γιώργος Ζωγραφίδης             Αγγελική Ζιάκα

——
Ανακοινώνεται η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ.

Αφήστε μια απάντηση