ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Π.Θ.

25/9/2019

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την επιστολή της Υπουργού Παιδείας

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, με αφορμή την επιστολή (6.9.2019) της Υπουργού Παιδείας προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για την έναρξη διαλόγου εν όψει της θέσπι­σης νέου νομικού πλαισίου για τα ΑΕΙ, επισημαίνει ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προϋποθέτουν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτες σκοπι­μότητας και ευρύ διάλογο για να επιτευχθούν συναινέσεις και να εξασφαλισθεί κοι­νωνική αποδοχή. Η μεταφορά του τομέα της Έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έγινε εσπευσμένα το καλοκαίρι δεν λειτούργησε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιμετωπίζει οξυμμένα προβλήματα εξαι­τίας, εκτός όλων των χρόνιων αιτίων, της πρόσφατης ενσωμάτωσης των ΤΕΙ στα πανε­πιστήμια, η οποία έχει δημιουργήσει πλήθος από διοικητικές και εκπαιδευτικές δυσλειτουργίες. Το οποιοδήποτε νέο θεσμικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι γενικό, απλό, να παρέχει ευελιξία στα ιδρύματα, να ενισχύει την αυτοδιοί­κηση μεταφέροντας αρμοδιότητες από το Υπ. Παιδείας και να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί βασικές προτεραιότητες τα ακόλουθα σημεία:

1. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν νομικά τα προβλήματα που προέκυψαν από  τις συνενώσεις πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πολλές από τις οποίες πρέπει να επανεξετα­στούν βάσει διαδικασιών αξιολόγησης. Η ΑΔΙΠ χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί έτσι ώστε να βοηθήσει στον σταδιακό σχεδιασμό ενός νέου χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η χρόνια υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ και η δραματική μείωση των μελών ΔΕΠ αντιμετωπίζονται μόνον με αύξηση και των δύο. Δεν αρκεί η αντικατάσταση μόνον όσων συνταξιοδοτήθηκαν από 1/9/2019, αλλά πρέπει να δοθούν και νέες θέσεις. Η κρατική χρηματοδότηση  οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των ΑΕΙ. Η χρηματοδότηση κατόπιν αξιολόγησης μπορεί να αποτελεί πρόσθετη επιβράβευση αριστείας και όχι υποκατάσταση της παραπάνω βασικής χρηματοδότησης. Απολύ­τως απαραίτητο είναι επίσης ένα νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο να αποκαθιστά πλήρως τις αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών στα επίπεδα του 2012, με βάση το πλαίσιο θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ και σύμφωνα με την απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ. Συνέχεια

H απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ για το σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

 

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2219&Itemid=207

 

Χαράλαμπος Φείδας

Γραμματέας ΠΟΣΔΕΠ

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

28/9/2017

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου για τη διακίνηση ναρκωτικών στους χώρους του Α.Π.Θ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4485/2017 για την ανώτατη εκπαίδευση “Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως σε περιπτώσεις κακουργημάτων, καθώς και εγκλημάτων κατά της ζωής και ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ υποστηρίζει την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ να εφαρμόσουν τον νόμο και να απευθύνουν έγγραφη πρόσκληση προς τα αρμόδια όργανα για συνεχή παρέμβαση και διενέργεια ελέγχων εντός της πανεπιστημιούπολης, αποκλειστικά και μόνο προς αντιμετώπιση του γνωστού προβλήματος διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών ουσιών το οποίο ταλανίζει το ίδρυμα τα τελευταία χρόνια. Προφανώς, δεν είναι δυνατόν να αναμένει κανείς τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου κάθε φορά που γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών στο Ίδρυμα για να κληθούν τα αρμόδια όργανα να επέμβουν. Η πρόσφατη παρέμβαση της εισαγγελίας πρωτοδικών προς τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας στους χώρους του ιδρύματος, αποδεικνύει την ορθότητα της προηγούμενης απόφασης.

Απορεί μάλιστα με την αντίδραση του Υπουργού Παιδείας στην ενέργεια των αρχών του ΑΠΘ προς εφαρμογή του νόμου τον οποίο ο ίδιος ο Υπουργός συνέταξε. Η αντίδραση αυτή αναδεικνύει για μια ακόμη φορά (μετά από τις γνωστές δηλώσεις για την έλλειψη «ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος»), την αδυναμία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να κατανοήσει το πρόβλημα της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυσή του.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ έχει πολλές φορές στο παρελθόν ασχοληθεί με το θέμα της εγκληματικότητας στους χώρους του ΑΠΘ και έχει καταθέσει προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν έχει τα ίδια μέσα και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά από μόνο του φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στους χώρους της. Για το λόγο αυτό το ΔΣ έχει υποστηρίξει ότι η πολιτεία με τα αρμόδια όργανά της οφείλει σε συνεργασία με τις αρχές των ιδρυμάτων να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων και τις ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις. Το πανεπιστήμιο από την πλευρά του οφείλει να ενισχύσει τη φύλαξη των χώρων του, να προβεί σε παρεμβάσεις στους εξωτερικούς χώρους (π.χ. αύξηση φωτισμού, αναπλάσεις κλπ) και κυρίως να προχωρήσει στην απομάκρυνση του ΟΚΑΝΑ μέσα από την πανεπιστημιούπολη.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Φείδας

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

28/9/2017

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τα προβλήματα εφαρμογής του νέου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ είχε εκφράσει στο παρελθόν την αντίθεσή του σε βασικές αρχές του ν. 4485/2017 για την οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος ψηφίστηκε πριν ένα μήνα. Θεωρεί ότι πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από έλλειψη εξωστρέφειας και αναπτυξιακής προοπτικής για την ανώτατη εκπαίδευση, διακατέχεται από παρωχημένες και αναχρονιστικές αντιλήψεις, και υιοθετεί ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Εν τω μεταξύ, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης από το κράτος, το πανεπιστήμιο μεταλλασσόμενο ωθείται συνεχώς σε λύσεις εξεύρεσης πόρων από άλλες πηγές (επιμόρφωση, δίδακτρα στα Π.Μ.Σ., ιδιωτικές επιχειρηματικές έδρες).

Παρόλα αυτά, τα πανεπιστήμια καλούνται να λειτουργήσουν άμεσα υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς με μια σειρά από ανοικτά ζητήματα ως προς την εφαρμογή διατάξεων του νέου νόμου τα οποία απαιτούν είτε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και διευκρινιστικών εγκυκλίων είτε τη σύνταξη του νέου οργανισμού και εσωτερικού κανονισμού στον οποίο παραπέμπει σε αρκετά σημεία ο νόμος. Τα πανεπιστήμια προσπαθούν να επιλύσουν τα πρώτα προβλήματα εφαρμογής του νόμου με διευκρινιστικές ερωτήσεις προς το Υπουργείο αναμένοντας παράλληλα την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι όλα τα προηγούμενα δημιουργούν σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας στα πανεπιστήμια. Με στόχο την ομαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, έστω και αν διαφωνεί με βασικές του αρχές, καλεί:

  • Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων όπου απαιτείται από τον νόμο.
  • Το δε Α.Π.Θ, όπως ζητήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, να αρχίσει άμεσα τις διαδικασίες σύνταξης του οργανισμού και ιδιαίτερα του εσωτερικού κανονισμού, με τους οποίους καθορίζονται θέματα οργανωτικής δομής και ειδικότερα θέματα εσωτερικής λειτουργίας τους, και τα Τμήματα να προχωρήσουν στην σύνταξη των κανονισμών διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Φείδας

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

7/3/2017

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

H θεσμοθετημένη πρακτική των μετεγγραφών αποτελεί μια ελληνική ιδιαιτερότητα, αποτέλεσμα μιας κοινωνικής αναγκαιότητας την οποία δημιούργησε το ανορθολογικό σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η έλλειψη επαρκών κοινωνικών υποδομών στήριξής τους στα ιδρύματα υποδοχής, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομική κρίσης των τελευταίων ετών.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ένταση του φαινομένου της εκμετάλλευσης του θεσμού των μετεγγραφών για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, το ποσοστό των μετεγγραφών, όσο και ο ίδιος ο αριθμός των εισακτέων, αυξάνεται κάθε χρόνο χωρίς κανένα ακαδημαϊκό και ορθολογικό κριτήριο, προκαλώντας επιπρόσθετη αύξηση του αριθμού των εισαγόμενων φοιτητών, ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα κεντρικών πανεπιστημίων, και συνεπώς σημαντικά προβλήματα στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό των ΑΕΙ και εν τέλει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

Στον πρόσφατο νόμο 4332/15 ορίζεται ότι η κατάρτιση του πίνακα των μετεγγραφών ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού και ότι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εισακτέων. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, προχώρησε σε έγκριση μετεγγραφών μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από αυτόν που ορίζει ο νόμος και απαίτησε με εγκύκλιό του από τα ιδρύματα να τους αποδεχτούν, κατά παράβαση του νόμου τον οποίο το ίδιο εισηγήθηκε, απειλώντας μάλιστα με πειθαρχικά και διοικητικά μέτρα τις διοικήσεις των τμημάτων που δεν θα συμμορφωθούν.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι:

  • Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου για τον καθορισμό του αριθμού τόσο των εισαγόμενων στα τμήματα φοιτητών όσο και των μετεγγραφών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και λειτουργικές δυνατότητες των πανεπιστημίων, με σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια στους οργανισμούς των ιδρυμάτων, οι οποίοι πρέπει κάποτε να συνταχθούν.
  • Η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει εκ βάθρων το σύστημα των μετεγγραφών με στόχο τη σταδιακή μείωση του αριθμού τους, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων φοιτητών. Με τη θέσπιση ενός πιο ορθολογικού συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ, την επανεξέταση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και τη θεσμοθέτηση κοινωνικών δομών στήριξης, θα εξέλειπαν οι συνθήκες που δημιουργούν την αναγκαιότητα για την ύπαρξη μετεγγραφών οδηγώντας στη σταδιακή κατάργησή τους.
  • Η μεταφορά οικονομικών πόρων προς τα πανεπιστήμια υποδοχής είναι δυνατόν να βοηθήσει τα ιδρύματα στη διαχείριση του επιπλέον φοιτητικού πληθυσμού αλλά από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα καθώς για τη διατήρηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε ποιοτικά επίπεδα απαιτούνται επιπλέον ανθρώπινοι πόροι και ενίσχυση των υποδομών.
  • Η Κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει, να χρησιμοποιεί τα πανεπιστήμια ως χώρο άσκησης πολιτικής εις βάρος της ποιότητας, υποχρεώνοντάς τα, ακόμα και παραβιάζοντας τον νόμο, να δέχονται περισσότερους φοιτητές από αυτούς που μπορούν να απορροφήσουν και να εκπαιδεύσουν.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Χαράλαμπος Φείδας              Αθανάσιος Κούγκολος

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

Για το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

H θεσμοθετημένη πρακτική των μετεγγραφών αποτελεί μια ελληνική ιδιαιτερότητα, η οποία σχετίζεται με το ανορθολογικό σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έλλειψη επαρκών κοινωνικών υποδομών στήριξής τους στα ιδρύματα υποδοχής.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο της εκμετάλλευσης του θεσμού των μετεγγραφών για την άσκηση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, το ποσοστό των μετεγγραφών, όσο και ο ίδιος ο αριθμός των εισακτέων, αυξάνεται κάθε χρόνο χωρίς κανένα ακαδημαϊκό και ορθολογικό κριτήριο, προκαλώντας υπερσυσσώρευση φοιτητών στα κεντρικά πανεπιστήμια και συνεπώς σημαντικά προβλήματα στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό των ΑΕΙ και εν τέλει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

Στον πρόσφατο νόμο 4332/15 ορίζεται ότι η κατάρτιση του πίνακα των μετεγγραφών ανήκει είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού και ότι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εισακτέων. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, προχώρησε σε έγκριση μετεγγραφών μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από αυτόν που ορίζει ο νόμος και απαίτησε με εγκύκλιό του από τα ιδρύματα να τους αποδεχτούν, κατά παράβαση του νόμου τον οποίο το ίδιο εισηγήθηκε, απειλώντας μάλιστα με πειθαρχικές διώξεις τις διοικήσεις των τμημάτων που δεν θα συμμορφωθούν.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι:

  • Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου για τον καθορισμό του αριθμού τόσο των εισαγόμενων στα τμήματα φοιτητών όσο και των μετεγγραφών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και λειτουργικές δυνατότητες των πανεπιστημίων, με σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους.
  • Η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει εκ βάθρων το σύστημα των μετεγγραφών με στόχο τη σταδιακή μείωση του αριθμού τους, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων φοιτητών.
  • Η Κυβέρνηση να σταματήσει, επιτέλους, να χρησιμοποιεί τα πανεπιστήμια ως χώρο άσκησης ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής, υποχρεώνοντάς τα, ακόμα και παραβιάζοντας τον νόμο, να δέχονται περισσότερους φοιτητές από αυτούς που μπορούν να απορροφήσουν και να εκπαιδεύσουν.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΔΕΠ 2-2-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση σας καλεί να προσέλθετε μαζικά στις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ του ΕΣΔΕΠ και των εκπροσώπων μας στην ΠΟΣΔΕΠ   και να στηρίξετε την παράταξη μας.

Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση απέδειξε με τη λειτουργία της, τα τελευταία 4 χρόνια που δραστηριοποιείται στα κοινά του ΑΠΘ, ότι είναι μια παράταξη η οποία χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις ενδιαφέρεται μόνο για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας και των Πανεπιστημιακών δασκάλων που υπηρετούν σε αυτό.

Θεωρούμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης στη σημερινή κατάσταση από πλευράς εκπροσώπησής μας.  Δυστυχώς, η απερχόμενη Διοίκηση του ΕΣΔΕΠ (Ενωτική Πρωτοβουλία, Συσπείρωση και ΚΙΠΑΝ) παρά τις αρχικές εξαγγελίες της περί του αντιθέτου, οδήγησε τον Σύλλογο σε υποβάθμιση, σε μια κρίσιμη μάλιστα περίοδο για τα εργασιακά και ακαδημαϊκά θέματά μας, περιοριζόμενη σε μια λογιστική ατελέσφορη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Είναι γνωστό ότι διανύουμε μια περίοδο όπου διακυβεύονται μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ενώ έχουν μειωθεί δραματικά οι πόροι των Πανεπιστημίων μας (τόσο η χρηματοδότηση από την πολιτεία, όσο και το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως τα μέλη ΔΕΠ). Ειδικότερα δε στο ΑΠΘ, καθημερινά αντιμετωπίζουμε θέματα ασφάλειας, διακίνησης ναρκωτικών και καταλήψεων στους χώρους του Πανεπιστημίου μας με κορύφωση το κατ’ ευφημισμόν “No border Camp” το περσινό καλοκαίρι.

Δυστυχώς η απερχόμενη Διοίκηση του ΕΣΔΕΠ δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε περισσότερο από το να εφαρμόσει την τακτική του εκ του μακρόθεν παρατηρητή  και σχολιαστή, μη μπορώντας ή μη θέλοντας  να διεκδικήσει θεσμικό ρόλο τουλάχιστον συνομιλητή αν όχι συνδιαμορφωτή, σε επίπεδο τόσο Πανεπιστημιακών αρχών αλλά και Υπουργείου Παιδείας,  για τα θέματα που μας αφορούν.

Δυστυχώς αρνήθηκε μετά μανίας στοιχειώδεις βελτιώσεις που πρότεινε η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση για τον Σύλλογο, με κάθε φορά περιστασιακή

επιχειρηματολογία, όπως την απόκτηση γραφείου και γραμματείας του Συλλόγου αλλά και την έναρξη των διαδικασιών για την αναβάθμιση του σε δευτεροβάθμιο όργανο, εφόσον παράλληλα στο Πανεπιστήμιο υφίστανται και «κλαδικοί» Σύλλογοι διαφόρων Σχολών (πχ. Ιατρικής, Οδοντιατρικής). Δεν δέχτηκε μάλιστα – εξυπηρετώντας στην πράξη,  τις οίδε,  ποιες σκοπιμότητες – ούτε να επιτραπεί στους Συναδέλφους αυτών των άλλων «κλαδικών» Συλλόγων να ψηφίζουν συγχρόνως για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, αυξάνοντας έτσι την βάση εκπροσώπησης και την απήχηση του Συλλόγου μας.

Αγαπητές και αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Είναι καλό να διαμαρτύρεται κανείς για την κατάσταση που επικρατεί, αλλά προτιμότερο είναι να στηρίζει  και να συμμετέχει στην ανατροπή της. Η Ακαδημαϊκή Παρέμβαση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο Συνάδελφο θέλει να συμμετάσχει στον αγώνα αυτό από οποιαδήποτε θέση. Ο Σύλλογος και τα μέλη ΔΕΠ να αποκτήσουμε ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΟ ΕΣΔΕΠ,  ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΣΔΕΠ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ!

Εκ μέρους της ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Αλεξίου Ευάγγελος ( Τμήμα Φιλολογίας)

Γιαννακουδάκης Παναγιώτης (Τμήμα Χημείας)

Καρακωστάνογλου Βενιαμίν (Νομική Σχολή)

Κουρεμπελές Ιωάννης (Τμήμα Θεολογίας)

Μαλινδρέτος Μιχαήλ ( Τμήμα Αρχιτεκτονικής)

Ρεράκης Ηρακλής ( Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας)

Χατζητόλιος Απόστολος (Ιατρική Σχολή)

 

 

Η Συσπείρωση διεκδικεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα

Η Συσπείρωση διεκδικεί σταθερή και επαρκή χρηματοδότηση για την έρευνα, καθώς και πλαίσιο εθνικής πολιτικής για την υποστήριξη της Έρευνας και Καινοτομίας. Θεωρεί την ενίσχυση της έρευνας των έμπειρων ερευνητών (ΔΕΠ και ΕΠ στα ΑΕΙ, ερευνητές ερευνητικών κέντρων) και την ανάσχεση της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, τους δύο πυλώνες στους οποίους οφείλει να εστιάζει η χρηματοδότηση για την έρευνα. Αυτό σήμερα αρχίζει να υλοποιείται. Η Συσπείρωση χαιρετίζει την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), το οποίο θα διαχειρίζεται τους πόρους του ειδικού Ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης που επίσης συστήθηκε πρόσφατα, με αρχικά κεφάλαια συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ.

Ήδη τα πρώτα προγράμματα έχουν προκηρυχτεί με πολύ ικανοποιητικές αποδοχές και μεγάλη χρονική διάρκεια για τους συμμετέχοντες υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Έπονται και άλλες προκηρύξεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Μόνο από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να υποστηριχθούν κατά την επόμενη τριετία, περισσότεροι από 4.000 επιστήμονες για την υλοποίηση ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ και νέοι ερευνητές βλέπουν μία διέξοδο στο απόλυτο αδιέξοδο των προηγούμενων 6 ετών, όπου η χρηματοδότηση της έρευνας από εθνικούς πόρους ήταν ασήμαντη και η χρηματοδότηση από το εξωτερικό γινόταν χωρίς συντονισμό και με μειωμένη απορρόφηση.
Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω προγράμματα που είναι σε εξέλιξη ή υπό προκήρυξη:
1) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕΘ με έμφαση στους νέους ερευνητές και μέγιστο προϋπολογισμό κάθε έργου 200.000 ευρώ. Σύσταση ερευνητικών ομάδων από νέους ερευνητές. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών θα είναι αποκλειστικά μεταδιδάκτορες. Οι μικτές αποδοχές για τους μεταδιδάκτορες θα είναι 1.600-1.800 ευρώ/μήνα, ανάλογα με την ερευνητική τους εμπειρία. Η χρονική διάρκεια ερευνητικού έργου είναι από δύο έως τρία έτη. Ωφελούμενοι της δράσης είναι νέοι επιστήμονες (πτυχιούχοι, τεχνικοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες). Η προκήρυξη δίνει τη δυνατότητα αίτησης ακόμα και σε ώριμους μεταδιδάκτορες που εξαιτίας της μειωμένης χρηματοδότησης των προηγούμενων ετών βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση.

2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΙΚ ΕΣΠΑ-ΕΚΤ υλοποίησης μικρών προτάσεων προϋπολογισμού περίπου 40.000-60.000 ευρώ. Μικρές ερευνητικές ομάδες με έμφαση στους νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και με ένα μέλος ΔΕΠ ως Ακαδημαϊκού Συμβούλου. Το ύψος των τροφείων ανέρχεται σε 11.250 ευρώ για τους υποψήφιους διδάκτορες και σε 15.750 ευρώ για τους μεταδιδάκτορες. Η χρονική διάρκεια κάθε πρότασης είναι 15 μήνες.

3) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΙΔΕΚ/ΥΠΠΕΘ με δικαιούχους μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές και μέγιστο προϋπολογισμό κάθε έργου 250.000 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά έχουν τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από όλες τις προκηρύξεις. Το 40% των προϋπολογισμών τους θα διατίθεται για τη μισθοδοσία νέων επιστημόνων.

4) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΥ. Προκηρύχθηκαν υποτροφίες για 422 υποψήφιους διδάκτορες και 289 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, με 817 ευρώ μικτά μηνιαία τροφεία και 1.089 ευρώ καθαρά αντίστοιχα. Ο εν λόγω ετήσιος αριθμός υποτροφιών αποτελεί αύξηση 400% σε σχέση με τις υποτροφίες που έδινε το ΙΚΥ πέντε χρόνια πριν.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών χαιρετίζει αυτές τις δράσεις, αλλά δεν τις θεωρεί ικανοποιητικές.

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:
(α) Περισσότερες προκηρύξεις προγραμμάτων με ακαδημαϊκούς υπεύθυνους μέλη ΔΕΠ, ΕΠ και ερευνητές στη λογική των μετρίων μεγέθους προγραμμάτων. Αυτό θα σημάνει μεγαλύτερο αριθμό προγραμμάτων ανά γνωστικό πεδίο και υπέρβαση των γραφειοκρατικών και αντιεπιστημονικών λογικών των φαραωνικού μεγέθους ερευνητικών χορηγιών «αριστείας».

(β) Τροποποίηση των προδιαγραφών συμμετοχής στη διεκδίκηση προγραμμάτων, με τρόπο που δεν θα αποκλείει την συμμετοχή των συναδέλφων από τις καλλιτεχνικές ειδικότητες.
(γ) Αύξηση του ποσοστού παρακράτησης των ΕΛΚΕ μεσοσταθμικά σε 12% του συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό θα ενισχύσει την ευρύτερη υποδομή ερευνητικών δράσεων των ΑΕΙ.

(δ) Πίεση στην ΕΕ για την αποφυγή γιγάντωσης των ερευνητικών προγραμμάτων και για προκηρύξεις μικρότερης κλίμακας αλλά μεγαλύτερου αριθμού προγραμμάτων. Αυτό θα επιτρέψει σε όλα τα ιδρύματα να ανταγωνιστούν με ίσους όρους.

(ε) Προγραμματισμό δράσεων χρηματοδότησης της έρευνας σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή των ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων, ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ και ΥΠΕΠΘ και ειδική μέριμνα για την συμμετοχή των καλλιτεχνικών κλάδων, ώστε όλα τα πεδία να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση.

(στ) Κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος χορηγιών νέων επιστημόνων, για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, με το αστείο και εξευτελιστικό ποσό των 2.987 ευρώ ανά εξάμηνο.

Για την Συσπείρωση Πανεπιστημιακών
Α. Μπαλτζής
Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΘ

Εκλογές ΕΣΔΕΠ και ΠΟΣΔΕΠ 2017

Η Ενωτική Πρωτοβουλία, αδέσμευτη, δυναμική και πάντα παρούσα

σε ένα Πανεπιστήμιο σε διαρκή εκκρεμότητα

 

Η Ενωτική Πρωτοβουλία ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ οι οποίοι πήραν την πρωτοβουλία να αντιδράσουν σε ένα είδος συνδικαλισμού απαξιωμένου από την κομματικοποίηση, τις ιδεοληψίες, τη γραφειοκρατική λειτουργία και τον ξύλινο λόγο. Με την στήριξη πολλών συναδέλφων που την ανέδειξαν πρώτη δύναμη για δύο διετίες, η Ενωτική Πρωτοβουλία καθιερώθηκε στη συνείδηση της πανεπιστημιακής κοινότητας ως η παράταξη των καθηγητών η οποία διατύπωσε μια ανεξάρτητη από κομμα­τικές δεσμεύσεις φωνή για όλα τα θέματα που απασχολούν την ανώτατη εκπαίδευση, προς την κατεύθυνση του εκσυγχρο­νισμού και απεγκλωβισμού από τις παθογένειες του παρελθόντος. Παράλληλα, ανέδειξε και πίεσε για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ., αφουγκράστηκε τις πραγματικές αγωνίες των μελών της και αγωνίστηκε για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία επιδίωξε να θέσει τις βάσεις για έναν ΕΣΔΕΠ ο οποίος θα αναγνω­ρίζεται ως ένα αξιόπιστο κομμάτι της ακαδημαϊκής μας ζωής. Κατάφερε, στα τέσσερα αυτά χρόνια, να αλλάξει το ύφος και το ήθος του λόγου που εκφέρει ο ΕΣΔΕΠ. Συνέβαλε στη συνθετική και συλλογική λειτουργία του ΔΣ, λειτουργώντας με πνεύμα διαλλακτικότητας και συναίνεσης. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα σε θέματα καθημερινότητας, στη βελτίωση των συν­θηκών ζωής και εργασίας μέσα στο ΑΠΘ και στην ομαλή λειτουργία του ιδρύματος. Ανέδειξε και συνέβαλε στην προώθηση ζωτικών οικονομικών αιτημάτων του κλάδου μας. Παρήγαγε και κατέθεσε θέσεις και προτάσεις για τα θεσμικά και οικονομικά θέματα της τριτοβάθμιας εκπαί­δευσης. Στάθηκε κριτικά απέναντι στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων για τα Πανεπιστήμια και απέναντι στην Πρυτανεία, όταν χρειάστηκε. Η εκπροσώπησή της στα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ κέρδισε τον σεβασμό και την αναγνώριση όλων, καθώς αποτέλεσε πόλο σταθερότητας, εποικο­δομητικού διαλόγου και συνεργασίας, και παρήγαγε έργο, θέσεις και προτάσεις για σημαντικά ζητήματα του κλάδου.

Δύο χρόνια μετά την άνοδο στην εξουσία μιας πολλά υποσχεθείσας κυβέρνησης, παρά τις συνεχιζόμενες εξαγγελίες, ακόμη δεν έχουμε δει ένα συγκροτημένο νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Νόμοι προτάθηκαν και αποσύρθηκαν, τρεις Υπουργοί Παιδείας άλλαξαν, επινοήθηκαν εμβα­λωματικές λύσεις για να καλυφθούν τα τεράστια κενά διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στα ΑΕΙ, ενώ συνεχίζεται η δραματική μείωση των οικονομικών πόρων για προγραμματισμένη ανάπτυξη και έρευνα.

Το ΑΠΘ βίωσε επιπλέον, με απόλυτη ευθύνη της πολιτείας, το καλοκαίρι του 2016, την πρωτόγνωρη τραυματική εμπειρία του No Border Camp, όταν επί δέκα μέρες καταλήφθηκε βίαια από οργανωμένες ομάδες ακτιβιστών το campus, και δύο Σχολές του μετατράπηκαν σε ορμητήριο άνομων πράξεων.

Είναι ξεκάθαρο πως ο δρόμος για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών ΑΕΙ, την αναπτυξιακή τους προοπτική και τη θωράκιση της αυτονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας τους είναι μακρύς. Η ανάγκη ύπαρξης δυνατής, ανεξάρτητης φωνής, με βάση τις αρχές του διαλόγου, της συνεργασίας, της δυναμικής πρωτοβουλίας και της εποικοδομητικής κριτικής είναι πάντα επιτακτική. Η Ενωτική Πρωτοβουλία, με τη δική σας ψήφο, θα είναι και πάλι εδώ για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου και των καθηγητών του.

 

Καλούμε τους συναδέλφους να ψηφίσουν μαζικά
στις εκλογές του ΕΣΔΕΠ στις 2 Φεβρουαρίου