Σήμερα, Τετάρτη, 20/2/2013, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. με την ενημέρωση από τις αρχές διοίκησης του Πανεπιστημίου για τα ακαδημαϊκά, οικονομικά και θεσμικά θέματα και τις τοποθετήσεις και ερωτήσεις συναδέλφων. Την εκδήλωση διέκοψε με συνθήματα ομάδα φοιτητών πριν από τη συζήτηση για την ακαδημαϊκή οργάνωση και αναδιάρθρωση του Α.Π.Θ. (σχέδιο ‘Αθηνά’).

Συνέχεια