ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 22/9/2015

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ

Το ΔΣ συνεδρίασε την Τρίτη 22/9/2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ του κτιρίου ΜΗΜ της Πολυτεχνικής, έχοντας απαρτία με παρουσία των οκτώ από τα εννέα μέλη του:

Χ. Γαλαζούλας

Β. Καρακωστάνογλου

Α. Μπαλτζής

Γ. Τσιλιγκιρίδης

Χ. Φείδας

Χ. Χαραλάμπους

Α. Χατζητόλιος

Μ. Χρυσανθόπουλος

Θέματα που συζητήθηκαν – προτάσεις που υποβλήθηκαν:

Ημερήσια διάταξη

  1. Θέματα λειτουργίας του ΕΣΔΕΠ.
  2. Θέματα λειτουργίας ΑΠΘ (οικονομικά, προσωπικού, ασφάλειας, κ.ά.)

Συνέχεια