Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

http://enotikiauth.blogspot.gr 

 Για την εσωτερική λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ.

 

24 Ιουνίου 2018

Η Ενωτική Πρωτοβουλία, στην εξάχρονη παρουσία της στον συνδικαλιστικό χώρο, καθιερώθηκε στη συνείδηση της πανεπιστημιακής κοινότητας ως η παράταξη των μελών Δ.Ε.Π. η οποία διατύπωσε μια ανεξάρτητη φωνή για όλα τα θέματα που απασχολούν την ανώτατη εκπαίδευση. Παράλληλα, ανέδειξε και πίεσε για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ., αφουγκράστηκε τις πραγματικές αγωνίες των μελών της και αγωνίστηκε για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναδεικνύει για μία ακόμη φορά και καταθέτει θέσεις και προτάσεις για επίκαιρα θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία και διοίκηση του Α.Π.Θ. (1. Εσωτερικός Κανονισμός και Οργανισμός του Α.Π.Θ., 2. Συνθήκες ασφάλειας στο Α.Π.Θ., 3. Συνενώσεις Πανεπιστημίων-Τ.Ε.Ι., 4. Ορισμός επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών).

1. Εσωτερικός Κανονισμός και Οργανισμός του Α.Π.Θ.

H ενίσχυση της αυτονομίας των πανεπιστημίων, δηλ. της δυνατότητας θέσπισης κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, αποτελεί πάγιο αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το ισχύον νομικό πλαίσιο, όπως και το προηγούμενο, υποχρεώνει τα ιδρύματα στη σύνταξη Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, μέσω των οποίων δίνεται η δυνατότητα στα Α.Ε.Ι. να ρυθμίσουν από μόνα τους έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους. Συνέχεια

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

http://enotikiauth.blogspot.gr

 

 

Ανακοίνωση για την Επιτιμοποίηση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου

24 Νοεμβρίου 2017

H επιτιμοποίηση ενός προσώπου είναι κορυφαία ακαδημαϊκή στιγμή για κάθε Τμήμα και για κάθε Πανεπιστήμιο. Η απόδοση αυτής της τιμής μέσω της εκφώνησης του Laudatio περιποιεί τιμή στο πρόσωπο αλλά ταυτοχρόνως ανεβάζει το κύρος του ιδρύματος. Επίτιμοι Διδάκτορες γίνονται διακεκριμένοι επιστήμονες αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης. O κατάλογος των τιμηθέντων δηλώνει τον τρόπο που το ίδρυμα αντιλαμβάνεται και νοηματοδοτεί την επιστήμη, τις τέχνες, την πολιτική, εντέλει την κοινωνία).

Η αντίθεση στην επιτιμοποίηση του μητροπολίτη Ανθίμου δεν είναι ιδεολογικού περιεχομένου αλλά ζήτημα αρχής. Διότι ο συγκεκριμένος μητροπολίτης  χρησιμοποιεί τον εκκλησιαστικό άμβωνα ως πολιτικό βήμα και προβάλλει τις προσωπικές του απόψεις, συχνά διχαστικές και μισαλλόδοξες, που δεν συνάδουν με τον ρόλο και την θέση του. Κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους και στοχοποιεί κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Γενικά, παρουσιάζει την χριστιανική αγάπη ως αυτή να είναι επιλεκτική. Επιπλέον, παρεμπόδισε, ευτυχώς ανεπιτυχώς, την ίδρυση Προγράμματος Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας.

Καλούμε τις πρυτανικές αρχές όχι μόνο να μη συμμετέχουν στην εκδήλωση αλλά και να αποτρέψουν τον  ευτελισμό της διάκρισης του επίτιμου διδάκτορα του Α.Π.Θ. με την απονομή του στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο.

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

http://enotikiauth.blogspot.gr

 

 Για το νέο σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση

7 Ιουνίου 2017

Η κυβέρνηση, μετά από ένα διάστημα δύο και πλέον ετών άσκησης της εξουσίας, καταθέτει σε δημόσια διαβούλευση μόλις 10 ημερών, το τρίτο σε σειρά σχέδιο νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς να συνυπολογίζουμε τα αποσπασματικά νομοθετήματα και τις πάμπολλες επιμέρους τροπολογίες. Πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο με άρωμα από νόμους της δεκαετίας του 1980, το οποίο υιοθετεί παθογένειες του παρελθόντος που ταλαιπώρησαν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Το νομοθέτημα του υπουργείου παιδείας όχι μόνο δεν δίνει αναπτυξιακή ώθηση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας αλλά αντιθέτως προτείνει ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρισης των Α.Ε.Ι., το οποίο θα δημιουργεί συνεχώς προβλήματα αν, εν τέλει, ψηφιστεί και δεν έχει την τύχη των προηγουμένων δύο νομοσχεδίων τα οποία αποσύρθηκαν.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας εντοπίζονται, ανάμεσα στα άλλα, τα ακόλουθα απαράδεκτα σημεία:

  • Η νεκρανάσταση της έννοιας του ασύλου, μιας έννοιας η οποία διαστράφηκε και κακοποιήθηκε συστηματικά στο παρελθόν. Η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών στα πανεπιστήμια δεν κινδυνεύει εδώ και πολλές δεκαετίες από την «επέμβαση δημόσιας δύναμης» αλλά αντίθετα από μειοψηφίες ατόμων οι οποίες προσπαθούν να επιβάλουν διά της βίας την άποψή τους και από εγκληματικές ομάδες που δρουν στους χώρους των Α.Ε.Ι. Αναβιώνουν έτσι πρακτικές που εξέθρεψαν την ασυδοσία, την ανομία και τη βία στους πανεπιστημιακούς χώρους.
  • Η επαναφορά της συνδιοίκησης με τη συμμετοχή των φοιτητών σε όλες τις λειτουργίες των διοικητικών οργάνων, χωρίς μάλιστα σαφή διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων η οποία να διασφαλίζει τη δημοκρατική αντιπροσώπευση.
  • Η εκλογή των αντιπρυτάνεων με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από αυτό του πρύτανη, θα καταστήσει τις πρυτανικές αρχές ένα χωρίς συνοχή, πολυσυλλεκτικό όργανο διοίκησης, αποτελούμενο από διάφορους πόλους εξουσίας με αυτοτελή ο καθένας νομιμοποίηση, γεγονός που θα δημιουργήσει συγκρούσεις και θα καταστήσει προβληματική τη λήψη αποφάσεων στο χρόνο που απαιτείται και συνεπώς αναποτελεσματική τη διοίκηση των ιδρυμάτων. Δημιουργούνται μάλιστα εύλογες απορίες για τα πραγματικά κίνητρα αυτού του μοντέλου διοίκησης.
  • Η κατάργηση της δυνατότητας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η επαναφορά της κάλπης στις διοικητικές εκλογές, παρά την πρωτοφανώς μεγάλη συμμετοχή που η ηλεκτρονική ψηφοφορία εξασφάλιζε, όπως έδειξαν στην πράξη όσες εκλογές πραγματοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
  • Η θεσμοθέτηση των περιφερειακών συμβουλίων με ένα ασαφή ρόλο και σκοπό θέτει σε κίνδυνο το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων.
  • Η εισαγωγή γραφειοκρατικών διαδικασιών στη λειτουργία και διαχείριση των πόρων του Π.Μ.Σ, η οποία, οδηγεί σε αδυναμία οικονομικής διαχείρισης και οικονομική ασφυξία. Με τον ίδιο τρόπο, μια σειρά σύνθετων, γραφειοκρατικών κριτηρίων καθιστούν πρακτικά αδύνατη την αμοιβή διδασκόντων. Η απαγόρευση εξάλλου ΠΜΣ με εξ αποστάσεως εκπαίδευση στερεί τα Πανεπιστήμια από μια επιπλέον δυνατότητα ανάπτυξης των μεταπτυχιακών σπουδών πλήττοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Τέλος, δημιουργεί εύλογες απορίες το γεγονός ότι δεν ανατίθεται στην ΑΔΙΠ η αξιολόγηση των ΠΜΣ ενισχύοντας το ρόλο της, αλλά προκρίνεται μια δύσκαμπτη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης από ένα νέο όργανο που συγκροτείται με ευθύνη της Κοσμητείας της Σχολής.
  • Η εισαγωγή περαιτέρω γραφειοκρατικών διαδικασιών στη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας, στη διαχείριση των πόρων τους και εν τέλει στη διαχείριση και υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων, θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην παραγωγή έρευνας από τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Είμαστε αντίθετοι σε όλα τα προηγούμενα σημεία του νομοσχεδίου και πιστεύουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν προσδίδουν αναπτυξιακή προοπτική στην ανώτατη εκπαίδευση και όχι μόνο δε επιλύουν τα υφιστάμενα προβλήματα της εκπαίδευσης, όπως υποστηρίζει το υπουργείο παιδείας, αλλά αντίθετα δημιουργούν νέα επαναφέροντας σε πολλά σημεία παθογένειες του παρελθόντος.

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ.

 

 

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

http://enotikiauth.blogspot.gr

11/4/2017

Για τη διαδικασία διαβούλευσης των επικείμενων ρυθμίσεων για τα ΑΕΙ

H Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι η διαδικασία ενημέρωσης, ατομικά, όλων των μελών ΔΕΠ από τον Υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητά σχόλια για τις επικείμενες ρυθμίσεις στα ΑΕΙ, εκτός από προφανώς αναποτελεσματική είναι και εξωθεσμική, καθώς δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της πολιτείας να διαβουλευτεί με τα θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων και τους φορείς εκπροσώπησης της πανεπιστημιακής κοινότητας. Γεννά δε, εύλογα ερωτήματα για τη σκοπιμότητα της διαδικασίας αυτής. Επίσης, θεωρεί ότι η κοινοποίηση «βασικών αρχών» δεν υποκαθιστά την ουσιαστική διαβούλευση επί συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.

Για το λόγο αυτό καλεί το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα και τον φορέα εκπροσώπησης των πανεπιστημιακών καθηγητών συγκεκριμένο σχέδιο νόμου για τις επικείμενες ρυθμίσεις στα ΑΕΙ, όπως έχει υποσχεθεί.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

 

 

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

Για το πρόβλημα των μετεγγραφών στα ΑΕΙ

H θεσμοθετημένη πρακτική των μετεγγραφών αποτελεί μια ελληνική ιδιαιτερότητα, η οποία σχετίζεται με το ανορθολογικό σύστημα εισαγωγής φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έλλειψη επαρκών κοινωνικών υποδομών στήριξής τους στα ιδρύματα υποδοχής.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται το φαινόμενο της εκμετάλλευσης του θεσμού των μετεγγραφών για την άσκηση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, σε βάρος της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, το ποσοστό των μετεγγραφών, όσο και ο ίδιος ο αριθμός των εισακτέων, αυξάνεται κάθε χρόνο χωρίς κανένα ακαδημαϊκό και ορθολογικό κριτήριο, προκαλώντας υπερσυσσώρευση φοιτητών στα κεντρικά πανεπιστήμια και συνεπώς σημαντικά προβλήματα στον ακαδημαϊκό προγραμματισμό των ΑΕΙ και εν τέλει στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών.

Στον πρόσφατο νόμο 4332/15 ορίζεται ότι η κατάρτιση του πίνακα των μετεγγραφών ανήκει είναι στην αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού και ότι το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εισακτέων. Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, προχώρησε σε έγκριση μετεγγραφών μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών από αυτόν που ορίζει ο νόμος και απαίτησε με εγκύκλιό του από τα ιδρύματα να τους αποδεχτούν, κατά παράβαση του νόμου τον οποίο το ίδιο εισηγήθηκε, απειλώντας μάλιστα με πειθαρχικές διώξεις τις διοικήσεις των τμημάτων που δεν θα συμμορφωθούν.

Η Ενωτική Πρωτοβουλία θεωρεί ότι:

  • Απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου για τον καθορισμό του αριθμού τόσο των εισαγόμενων στα τμήματα φοιτητών όσο και των μετεγγραφών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές και λειτουργικές δυνατότητες των πανεπιστημίων, με σεβασμό στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητό τους.
  • Η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει εκ βάθρων το σύστημα των μετεγγραφών με στόχο τη σταδιακή μείωση του αριθμού τους, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα για την υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων φοιτητών.
  • Η Κυβέρνηση να σταματήσει, επιτέλους, να χρησιμοποιεί τα πανεπιστήμια ως χώρο άσκησης ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής, υποχρεώνοντάς τα, ακόμα και παραβιάζοντας τον νόμο, να δέχονται περισσότερους φοιτητές από αυτούς που μπορούν να απορροφήσουν και να εκπαιδεύσουν.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

Συνεχίζουμε, με τη δική σας στήριξη και συμμετοχή

Στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσή της, η Ενωτική Πρωτοβουλία καθιερώθηκε στη συνείδηση της πανεπιστημιακής κοινότητας ως η ανεξάρτητη από κομματικές δεσμεύσεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις παράταξη των καθηγητών, η οποία κατάφερε να αλλάξει το ύφος και το ήθος του λόγου που εκφέρει ο ΕΣΔΕΠ, να αφουγκραστεί τις πραγματικές αγωνίες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και να αγωνιστεί συστηματικά και μεθοδικά για την εκπροσώπηση των συμφερόντων της με όρους ακαδημαϊκότητας και ευπρέπειας.

Όλα αυτά έγιναν δυνατά με τη δική σας στήριξη και συμμετοχή στις προηγούμενες εκλογές. Όμως τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο. Η ενεργός συμμετοχή όλων σας είναι αυτή που διασφαλίζει τη συνέχιση και την ανανέωση των προσπαθειών μας.

Για να υπάρξει συνέχεια χρειαζόμαστε τη στήριξη όλων σας αύριο Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, ώρες 10:00-17:00, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης, στις εκλογές για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ και το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.

Ενωτική Πρωτοβουλία Α.Π.Θ

 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ Α.Π.Θ.ΠΑΜΑΚ

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ διεκδικεί περισσότερες προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ


Τα πανεπιστήμια βρέθηκαν την τελευταία επταετία σε μια πρωτοφανή φάση συρρίκνωσης. Οι δαπάνες για τα ΑΕΙ μειώθηκαν περίπου κατά 50% τα έτη 2012-2014, ποσοστό μεγαλύτερο από την αντίστοιχη μείωση των δαπανών σε οποιοδήποτε άλλο υπουργείο την ίδια περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το διάστημα 2009-2012, οι μειώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και των δημόσιων επενδύσεων στο ΑΠΘ, ανήλθαν περίπου σε 50% και 75% αντίστοιχα. Οι προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ σταμάτησαν για 6 χρόνια. Οι θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων περιορίστηκαν στο ελάχιστο. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ, ειδικά από κεντρικά Πανεπιστήμια όπως το ΑΠΘ, συνταξιοδοτήθηκε. Η αδυναμία προκήρυξης νέων θέσεων συνέβαλε στην ένταση της μετανάστευσης νέων επιστημόνων, υπονομεύοντας το μέλλον της έρευνας στην Ελλάδα. Οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του κράτους στο πλαίσιο των προγραμμάτων λιτότητας, αλλά συνειδητή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων απέναντι στα ΑΕΙ. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε ανυπέρβλητες εσωτερικές δυσλειτουργίες που ώθησαν σε προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης την πλειοψηφία των μελών ΔΕΠ και δημιούργησαν χρόνιες στρεβλώσεις στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της επιστημονικής και καλλιτεχνικής παραγωγής. Τα πανεπιστήμια λειτουργούν χάρη στην ευσυνειδησία των μελών ΔΕΠ, του ΕΔΙΠ και των διοικητικών υπαλλήλων.

Οι 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Οι πρώτες 500 θέσεις βρίσκονται υπό προκήρυξη ή ακόμα και σε φάση ολοκλήρωσης των εκλογών, οι 500 βρίσκονται σε φάση κατανομής από τις Πρυτανείες στα Τμήματα, και οι υπόλοιπες 500 θέσεις αναμένεται να κατανεμηθούν από το Υπουργείο μέσα στο 2017. Η αύξηση των θέσεων ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΔΙΠ και διοικητικών υπαλλήλων, είναι εντελώς απαραίτητη. Παρά τις παθογένειές της, η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας εξακολουθεί να αποτελεί μηχανισμό ανάπτυξης του απαραίτητου επιστημονικού δυναμικού, συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης και των τεχνών σε διεθνές επίπεδο, δημιουργεί επιστημονική κοινότητα, βοηθά στην εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής ενισχύοντας την κοινωνική κινητικότητα και υποστηρίζει την πολιτιστική ανάπτυξη.

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη τις 1.500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, αλλά δεν τις θεωρεί αρκετές.

Δεν θεωρεί τίποτε δεδομένο και πιστεύει ότι απαιτείται επαγρύπνηση και διαρκής διεκδίκηση. Θεωρεί ότι οι θέσεις αυτές δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες των ΑΕΙ.

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ:
(α) Σταθερή κάλυψη των κενών θέσεων σε ετήσια βάση με πιο εντατικούς ρυθμούς. Καθώς η επιστημονική κοινότητα γερνάει και συρρικνώνεται, η ενίσχυση των ΑΕΙ με νέους συνάδελφους συνιστά αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για την ανάπτυξη της επιστήμης και των τεχνών.

(β) Αλλαγές στον αλγόριθμο κατανομής της τρίτης ομάδας 500 θέσεων ΔΕΠ βάσει των επερχόμενων συνταξιοδοτήσεων σε βάθος 12-18 μηνών.

(β) Να μην υπάρξει καμία προσχηματική καθυστέρηση στην προώθηση των νέων θέσεων από τις Πρυτανικές Αρχές. Το ΑΠΘ ήταν το πανεπιστήμιο με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην προώθηση των θέσεων από τις Πρυτανικές αρχές στα Τμήματα.

Για την Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Α. Μπαλτζής

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ