Το ψήφισμα της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ για τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την υπόσκαψη των εργασιακών δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

Ψήφισμα για την διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την υπόσκαψη των εργασιακών δικαιωμάτων στα ΑΕΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Π.Θ.

 

Η ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση είναι συνταγματικές συνιστώσες του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αποτελούν πάγια αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας. To ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ αναθέτει στα ίδια τα ΑΕΙ τη θέσπιση ειδικότερων αρχών και κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, με τη συγκρότηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

Δεκάδες θέματα που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας παραμένουν σε εκκρεμότητα (τουλάχιστον 100 παράγραφοι του νόμου 4009/2011 παραπέμπουν στον Οργανισμό). Ήδη κατά τον καινούργιο νόμο «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», εκτός των όσων ήδη προβλέπονται (π.χ. για τις μεταπτυχιακές σπουδές), στον Οργανισμό ρυθμίζονται θέματα του ΕΛΚΕ  (άρθρ. 24, παρ.3β), και άλλα επείγοντα θέματα, όπως η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ (άρθρ. 27, παρ. 10). Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Σχετικά με την ανακοίνωση των πρυτανικών αρχών για τη μη καταβολή της προσαύξησης του μισθού κατά την επιστημονική άδεια

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών για το θέμα της αδυναμίας χορήγησης της προσαύξησης μισθού κατά την επιστημονική άδεια, σε απάντηση του από 25/2/2016  αιτήματος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για ενημέρωση και επίλυση του προβλήματος, ζητείται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων να εγκρίνουν επιστημονική άδεια για το εξωτερικό μόνο με απλές αποδοχές.

Σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011 η προσαύξηση των αποδοχών αποτελεί υποχρέωση του Ιδρύματος σε κάθε μέλος ΔΕΠ το οποίο κάνει χρήση της επιστημονικής άδειας. Η χρήση της επιστημονικής άδειας αποτελεί δικαίωμα των μελών ΔΕΠ με βάση τον νόμο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (χρόνος τριετίας και δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών).  Κανένα σημείο του νόμου δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα όργανο διοίκησης (πολυπρόσωπο ή μονοπρόσωπο) να απορρίψει αίτημα επιστημονικής άδειας με κριτήριο τη χρήση της δυνατότητας προσαύξησης του μισθού. Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Η τροπολογία για την κάλυψη διδακτικών αναγκών από ομότιμους καθηγητές

Κατά τη ψήφιση του σ-ν «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» στην ολομέλεια της Βουλής, κατατέθηκε τροπολογία, χωρίς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με την οποία, για πρώτη φορά επιτρέπεται στους ομότιμους καθηγητές η συμμετοχή στη διδασκαλία και των προπτυχιακών μαθημάτων, χωρίς αποζημίωση. Με αυτόν τον τρόπο εφευρίσκονται ανέξοδες διέξοδοι στην αδυναμία κάλυψης διδακτικών αναγκών που προέκυψαν τα τελευταία έτη λόγω συνταξιοδοτήσεων ή αποχωρήσεων εκατοντάδων μελών ΔΕΠ. Ουσιαστικά θεσπίζεται η επέκταση της πλήρους δραστηριότητας των ομότιμων καθηγητών των ΑΕΙ  στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς μάλιστα κανένα ηλικιακό όριο.

Το πρόβλημα που δημιουργείται όμως εξαιτίας της μείωσης του προσωπικού είναι τόσο ποσοτικό όσο ποιοτικό. Δεν είναι μόνο οι ανάγκες της διδασκαλίας των προπτυχιακών μαθημάτων, καθώς στο έργο των μελών ΔΕΠ περιλαμβάνονται η διδασκαλία στα μεταπτυχιακά μαθήματα, η επίβλεψη πτυχιακών εργασιών, η εκτέλεση έρευνας μέσω μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων και, τέλος, η εκτέλεση διοικητικού έργου. Η αποχώρηση ενός πανεπιστημιακού σημαίνει ότι το αντικείμενό του παύει να αναπτύσσεται στο Τμήμα του, εάν δεν αναπληρωθεί η θέση. Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 11/5/2016

Για τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα και τα ειδικά μισθολόγια

Ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για το ασφαλιστικό σύστημα επιδεινώνει δραματικά τους όρους συνταξιοδότησης και ασφάλισης για τα μέλη ΔΕΠ. Δημιουργεί δυο κατηγορίες συνταξιούχων (παλαιών και νέων), επιβαρύνοντας με σημαντικές μειώσεις περισσότερο τους νέους συνταξιούχους και δημιουργώντας ένα αβέβαιο μέλλον για τους παλαιούς.

Παράλληλα, αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και στους συντελεστές φορολόγησης μειώνουν και άλλο τους ήδη εξευτελιστικούς μισθούς των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ. Και το μέλλον προοιωνίζεται ακόμη πιο ζοφερό, με τα ειδικά μισθολόγια των πανεπιστημιακών να μπαίνουν για μια ακόμη φορά στο στόχαστρο για νέες μειώσεις στο πλαίσιo των «προσαρμογών στο σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο» του 3ου μνημονίου και με προβλέψεις ακόμη και για «πάγωμα μισθολογικών προαγωγών», με ό,τι και αν αυτό σημαίνει.

Οι συνταξιούχοι πρώην μέλη ΔΕΠ ανήκουν στην κατηγορία αυτών οι συντάξεις των οποίων  υπέστησαν σημαντικές μειώσεις (άνω του 55%) στην περίοδο της κρίσης και αναμένεται να πληγούν ακόμη περισσότερο με τις αλλαγές του νέου ασφαλιστικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ο νέος συνταξιοδοτικός νόμος περιέχει μια σειρά από δυσμενείς ρυθμίσεις, οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων μελών ΔΕΠ, με σημαντικές μειώσεις στην  κύρια και επικουρική σύνταξη αλλά και στα μερίσματα του ΜΤΠΥ, οι οποίες συνολικά αναμένεται να υπερβούν το 30%. Αν και η βασική σύνταξη των σημερινών συνταξιούχων διατηρείται, αυτό γίνεται μόνο προσωρινά μέχρι το 2018, ενώ και αυτοί θα υποστούν μειώσεις στην  επικουρική σύνταξη και στα μερίσματα του ΜΤΠΥ. Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 25/2/2016

Για τη μη καταβολή της προσαύξησης του μισθού κατά την επιστημονική άδεια

H προσαύξηση του μισθού κατά τη διάρκεια της επιστημονικής άδειας στο εξωτερικό επιβάλλεται από το νόμο 4009/2011. Η προσαύξηση αυτή εντάσσεται στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων, η δραματική μείωση του οποίου έχει ως συνέπεια τη μη χορήγησή της από το Α.Π.Θ τα τελευταία τρία έτη, δυσχεραίνοντας το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των μελών ΔΕΠ

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από τις πρυτανικές αρχές να ενημερώσουν τα μέλη ΔΕΠ για το πρόβλημα και προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του.
Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας     Αλέξανδρος Μπαλτζής

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 25/2/2016

 Για τις απολύσεις των εργολαβικών υπαλλήλων

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκφράζει την ανησυχία και τη διαμαρτυρία του για τις απολύσεις 14 εργολαβικών υπαλλήλων, και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν, με αποτέλεσμα να προκληθούν πρόσθετες δυσχέρειες στη λειτουργία αρκετών Τμημάτων.

Είναι αναμφισβήτητο ότι η υποχρέωση του ΑΠΘ να περιορίσει τον αριθμό των υπαλλήλων στην εργολαβία φύλαξης αποτελεί μία ακόμη δυσάρεστη συνέπεια της πολιτικής συνεχών μειώσεων της κρατικής χρηματοδότησης, που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, σε συνδυασμό με το περιοριστικό πλαίσιο για το οικονομικό κόστος των εργολαβιών που έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση μειώνει το κόστος των εργολαβιών σε κάθε νέα προκήρυξη, με άμεση και αναπόφευκτη συνέπεια τη μείωση είτε των αποδοχών είτε του αριθμού των εργαζομένων.

Ο ΕΣΔΕΠ συμπαρίσταται στους απολυμένους εργαζόμενους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται άτομα που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν, είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι στις οικογένειές τους, ή εργάζονται ως «εργολαβικοί» δεκαετίες ολόκληρες, καλύπτοντας πάγιες λειτουργικές ανάγκες. Συνέχεια

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 20/1/2016

Για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα

Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό επιδεινώνει συνολικά τους όρους ασφάλισης και συνταξιοδότησης για όλους. Με τις προτεινόμενες αλλαγές, τα μέλη ΔΕΠ που θα συνταξιοδοτηθούν θα λάβουν σημαντικά χαμηλότερες συντάξεις ενώ οι συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων προστατεύονται προσωρινά μεταφέροντας όμως τις μειώσεις στο μέλλον. Ασαφές είναι το μέλλον για τις επικουρικές συντάξεις, το εφάπαξ και τα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι οι συντάξεις των πανεπιστημιακών έχουν ήδη μειωθεί τόσο (περίπου 40%) που περαιτέρω μείωση θα θίξει ουσιαστικά το βιοτικό τους επίπεδο παραγνωρίζοντας ότι κατέβαλαν για πολλά έτη υψηλές ασφαλιστικές εισφορές. Ζητά ένα συνταξιοδοτικό σύστημα εγγυημένων παροχών, διαφανές, αλληλέγγυο και δίκαιο το οποίο να σέβεται τόσο την αρχή της αναλογικότητας εισοδήματος μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων όσο και την αρχή της αναλογικότητας στη σχέση εισφορών-παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τρίωρη στάση εργασίας (11:00-14:00) την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 και συμμετοχή στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

 

 ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

 Συνεδρίαση ΔΣ, 20/1/2016

 Κατάθεση ομαδικών αγωγών για τις περικοπές των μισθών

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκφράζει την ανησυχία του για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στα μισθολογικά ζητήματα των μελών ΔΕΠ. Τόσο το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών όσο και τα Πανεπιστήμια, δεν προέβησαν σε απολύτως καμία ενέργεια προς υλοποίησή της απόφασης του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών μας και την αποκατάσταση του μισθολογίου μας, ενώ δεν διαφαίνεται να υπάρχει καμία πρόθεση να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, αρνούμενα σιωπηρά να τηρήσουν μια συνταγματική τους υποχρέωση. Αντιθέτως, η κυβέρνηση έχει προβεί σε επιλεκτική εφαρμογή αντίστοιχων αποφάσεων που αφορούν σε άλλες κατηγορίες ειδικών μισθολογίων ενώ παράλληλα απεργάζεται σενάρια «εξορθολογισμού» των ειδικών μισθολογίων, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί τα μέλη του Συλλόγου να ακολουθήσουν το κάλεσμα της ΠΟΣΔΕΠ και να προβούν σε κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη δικαστική διεκδίκηση της περικοπής των αποδοχών τους με βάση τις οδηγίες που δίνονται στο http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=1828 .

 

Ο Πρόεδρος                          Ο Γραμματέας

Χαράλαμπος Φείδας            Αλέξανδρος Μπαλτζής

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

Συνεδρίαση ΔΣ, 9/12/2015

Για τον «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία» και το επικείμενο νομοσχέδιο

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ έχει τονίσει προ καιρού την αναγκαιότητα έναρξης ενός δημόσιου δημοκρατικού διαλόγου με την πανεπιστημιακή κοινότητα ως προϋπόθεση για τον σχεδιασμό διαρθρωτικών αλλαγών στα πανεπιστήμια.

Την στιγμή που διακηρύσσεται η έναρξη εθνικού διαλόγου «από μηδενική βάση», το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφενός συγκροτεί μία μονομερή επιτροπή διαλόγου και αφετέρου ανακοινώνει νομοθετικές παρεμβάσεις για μείζονος σημασίας αλλαγές στη διοικητική δομή των πανεπιστημίων και στην ακαδημαϊκή διάρθρωση.

Με την πράξη αυτή, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακυρώνει τον πολυδιαφημιζόμενο «Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία» πριν ακόμη αυτός αρχίσει και επιδεικτικά αγνοεί τους θεσμικούς φορείς και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

To ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του Α.Π.Θ. καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να σταματήσει τον εμπαιγμό της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και να προβεί σε ουσιαστικό διάλογο για την παιδεία.

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Φείδας