ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ

21/6/2017

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τα νέα φαινόμενα παραβατικότητας στους χώρους του Α.Π.Θ.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τα όσα εκ νέου συμβαίνουν στους χώρους του ΑΠΘ και ιδιαίτερα στην Πολυτεχνική Σχολή σχετικά με τη διακίνηση των ναρκωτικών, τα οποία αποτελούν και κύρια θέματα στον τύπο των προηγούμενων ημερών.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα δεν έχει τα ίδια μέσα και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στους χώρους της. Η πολιτεία με τα αρμόδια όργανά της οφείλει σε συνεργασία με τις αρχές των ιδρυμάτων να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα προστατεύουν τις ζωές των ανθρώπων και τις ακαδημαϊκές εγκαταστάσεις.

Το άσυλο δεν πρέπει να δίνει πρόσφορο έδαφος στην εμφάνιση αυτών των φαινομένων και να δημιουργεί εμπόδια στην αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του από την επαπειλούμενη επαναφορά της έννοιας του ασύλου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση και ζητά να μην νομοθετηθεί μια διάταξη αυτής της μορφής.

Οι ευθύνες της πολιτείας για την αδράνεια που επιδεικνύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας στα πανεπιστήμια είναι μεγάλες. Δυστυχώς, οι πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας με τις οποίες μετατίθενται οι ευθύνες για την αντιμετώπιση των φαινομένων του απλού ποινικού δικαίου στην έλλειψη «ρωμαλέου φοιτητικού κινήματος», στους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση, αναδεικνύουν με τον πιο εύγλωττο και ηχηρό τρόπο την άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει τις ευθύνες που έχει ακέραιες, την αδυναμία κατανόησης του προβλήματος και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την επίλυσή του.

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά, όμως, και από την Πρυτανεία του Α.Π.Θ. να δώσει άμεση προτεραιότητα στο ζήτημα της παρεμπόδισης της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων μορφών παραβατικότητας στους χώρους του πανεπιστημίου και ιδιαίτερα της Πολυτεχνικής Σχολής και να καταβάλει τις προσπάθειες που απαιτούνται για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ο ΕΣΔΕΠ δηλώνει για μια ακόμη φορά την ετοιμότητα του να συνδράμει κάθε ενέργεια αντιμετώπισης των φαινομένων παραβατικότητας από τις Πρυτανικές αρχές.

 

Για το ΔΣ

 

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Φείδας

Απόφαση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σχετικά με τη δήλωση των τακτικών αποδοχών προηγουμένων ετών

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τη φορολογική δήλωση των τακτικών αποδοχών προηγουμένων ετών (2012) το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ δηλώνει τα εξής:

Για πρώτη φορά, το Τμήμα Μισθοδοσίας των Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ δεν προχώρησε στη δήλωση των αναδρομικών αποδοχών στο εκκαθαριστικό σημείωμα των υπαλλήλων του, στο τρέχον έτος, μειωμένα στο καθαρό ποσό κατά 20%, επικαλούμενη διάταξη του φορολογικού κώδικα Ν. 4172/2013, η οποία όμως έχει ισχύ για τη φορολογική δήλωση του επόμενου φορολογικού έτους (2015) με αποτέλεσμα:

α. να προκληθεί οικονομική ζημιά στους υπαλλήλους του ΑΠΘ, καθώς δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μείωσης 20% του ποσού των αναδρομικών στη φορολογική δήλωση με συνέπεια καταλογισμό αυξημένου φόρου

β. αναγκάζει ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων να ακολουθήσει τη ψυχοφθόρο και χρονοβόρο διαδικασία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για το έτος 2012.

Καλούμε την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΑΠΘ να εφαρμόσει τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου για τη φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών (Παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ-Ν. 2238/1994) υποβάλλοντας ΑΜΕΣΑ στο Υπουργείο Οικονομικών εκ νέου τροποποιητική βεβαίωση αποδοχών με τα ορθά ποσά, και συγκεκριμένα με το ποσό των αναδρομικών δηλωμένο στο 2013 και μειωμένο κατά 20%, όπως έκανε πάντοτε.

Ο πρόεδρος                                           Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος                 Απ. Χατζητόλιος