Εγκύκλιοι

  • ΠΟΛ/1234/2014 (Εκκαθάριση τροποιητικών δηλώσεων φορολογία εισοδήματος – φορολόγηση επιδόματος βιβλιοθήκης)
  • 16137/ΕΥΘΥ 293, (Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις δαπάνες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ)
  • ΠΟΛ/1010/2013,  (Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης)
  • 2/85127/0022, (Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»)