Υπολογισμοί

  • Φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας μέλους ΔΕΠ   EXCEL (NEO, 26/2/2015)
  • Φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας μέλους ΔΕΠ (Ιατροί)   EXCEL (NEO, 26/2/2015)
  • Φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας μέλους ΔΕΠ (Μηχανικοί)   EXCEL (NEO, 26/2/2015)
  • Φύλλο υπολογισμού φόρου εισοδήματος 2014    EXCEL

 

 

Αφήστε μια απάντηση