Απαντήστε στο: Άμεση τροποποίηση της σύνολης διάταξης για την διαδικασία εκλογής/εξέλιξης ΔΕΠ

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Άμεση τροποποίηση της σύνολης διάταξης για την διαδικασία εκλογής/εξέλιξης ΔΕΠ Απαντήστε στο: Άμεση τροποποίηση της σύνολης διάταξης για την διαδικασία εκλογής/εξέλιξης ΔΕΠ

#1023

Πρώτον, η διαδικασία της κρίσης, συνολικά, τελείται με πολύ μικρότερη διαφάνεια από την προηγούμενη, η οποία γινόταν ενώπιον της Γ.Σ. και με συγκεκριμένες υποχρεώσεις ηλεκτρονικής ανάρτησης των διαφόρων φάσεών της.

Δεύτερον, η γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής, που έχει αποδεχθεί ο πρύτανης, αποκλείει τη δυνατότητα να κριθεί ο υποψήφιος, ιδίως σε γωστικά αντικείμενα με λίγα μέλη, από ειδικούς, αφού αξιολογητές και μέλη εκλεκτορικού δεν πρέπει να συμπίπτουν. Μαθαίνω ότι έχει ζητήθεί νέα γνωμοδότηση, μετά τον ν. 4115.

Τρίτον, το επταμελές σώμα, που βρίσκεται σε απαρτία με 4 παρόντες, είναι πολύ μικρό. Καλό θα ήταν να ζητήσουμε να τροποποιηθεί η διάταξη. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα τις απόψεις των μελών ΔΕΠ.

Μιχάλης Χρυσανθόπουλος