Απαντήστε στο: Άμεση τροποποίηση της σύνολης διάταξης για την διαδικασία εκλογής/εξέλιξης ΔΕΠ

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Άμεση τροποποίηση της σύνολης διάταξης για την διαδικασία εκλογής/εξέλιξης ΔΕΠ Απαντήστε στο: Άμεση τροποποίηση της σύνολης διάταξης για την διαδικασία εκλογής/εξέλιξης ΔΕΠ

#1025

Αξιότιμοι συνάδελφοι,
η ουσία είναι αυτό που αναφέρει ο κ. Χρυσανθόπουλος: Η νέα διαδικασία, με μικρότερα σώματα, που συνεδριάζουν όποτε θέλουν, χωρίς την παρουσία της Γ.Σ., χωρίς υποχρέωση ανάρτησης των φάσεων εκλογής, χωρίς κάν να υποχρεούνται να καλέσουν τους υποψηφίους, με απλά γράμματα των εισηγητών (συνήθως λίγων σελίδων) που δεν έχουν καμμία σχέση με τις εισηγητικές εκθέσεις, με αποκλεισμό των ειδικών του σώματος από τους εισηγητές, είναι εξαιρετικά προβληματική και όπως λέει και ο Απόστολος: “…προάγει δυνητικά την αδιαφάνεια, τον νεποτισμό, την φαυλοκρατία και την αναξιοκρατία…”.

Προσωπικά, διαπίστωσα ότι το καλύτερο σύστημα ήταν αυτό του επονομαζόμενου Νόμου Γιαννάκου με 30 μέλη από τα οποία 10 εξωτερικά, ή έστω 15 μέλη με 5 εξωτερικά. Η όσμωση μεταξύ των Πανεπιστημίων βοήθησε στην ομογενοποίηση (προς τα πάνω) των κριτηρίων αξιολόγησης και κυρίως στον περιορισμό των φαινομένων αδιαφάνειας εντός κάθε Τμήματος.

Σήμερα κάποιος εκλέγεται χωρίς το Τμήμα κάν να τον δεί(!), να μπορεί έστω να του υποβάλλει κάποιες ερωτήσεις (θυμίζω ότι στο παλιό πλαίσιο ερωτήσεις προς τους υποψηφίους υπέβαλλαν όλα τα μέλη της Γ.Σ. και όχι μόνο του εκλεκτορικού). Πουθενά στον κόσμο δεν ακολουθείται τέτοια διαδικασία, τέτοιος βυζαντινισμός είναι δική μας, απίθανη πρωτοτυπία. Τουλάχιστον στις ΗΠΑ ο υποψήφιος μιλάει με όλους τους καθηγητές του Τμήματος, που έχουν τη δυνατότητα να τον ρωτήσουν για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του όραμα, τις σκέψεις του για την μελλοντική ανάπτυξη του Τμήματος, τις συνεργασίες του, κλπ. Και φυσικά, τουλάχιστον σε ένα Πανεπιστήμιο που ήμουν, όλοι οι Καθηγητές συναποφασίζουν για το θέμα, το οποίο φυσικά τελεί υπό την έγκριση του πανεπιστημίου.

Πρέπει ο ΕΣΔΕΠ να πάρει άμεσα πρωτοβουλία για την αλλαγή του υφιστάμενου, εξαιρετικά προβληματικού, πλασίου, το οποίο εμφανίζει πολλές νομικές και ουσιαστικές αντιφάσεις και ερμηνείες.

Κώστας Παπαζάχος
Καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ