Απαντήστε στο: Ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές Απαντήστε στο: Ακαδημαϊκή αναδιάρθρωση στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές

#1103

Συνεχίζοντας τη σκέψη του Βασίλη Γούναρη:
Πιστεύω ότι πρέπει να κινηθούμε τάχιστα και συντεταγμένα προς την κατεύθυνση major/minor:
Ελάχιστος αριθμός μονάδων για λήψη πτυχίου: 240 ECTS
Ανασχεδιασμός όλων των major, στη βάση των 180 ECTS (30-32 μαθήματα)
Σχεδιασμός νέων minor: 60 ECTS (10 μαθήματα)
Ένα minor εντός της Φιλοσοφικής θα πρέπει να προσφέρεται από το Τμήμα Φιλολογίας σε μεγάλο αριθμό φοιτητών (αν και όχι σε όλους) που θα θέλει να στραφεί στον κλάδο ΠΕ02. Ένα ακόμη πρέπει να προσφέρεται από τον Τομέα Παιδαγωγικής σε μεγάλο αριθμό φοιτητών (αν και όχι σε όλους) που θα θέλει να στραφεί στον ίδιο κλάδο.
Διπλό minor (σπουδές 9-10 εξαμήνων) πρέπει να είναι επιτρεπτό.
ΠΘ

www.thanassas.gr