Απαντήστε στο: Γιατι τους καλύπτουμε????

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Γιατι τους καλύπτουμε???? Απαντήστε στο: Γιατι τους καλύπτουμε????

#991

Αγαπητέ κ. Ασαέλ,
Στα ζητήματα που θέσατε πιστεύω ότι ως ΕΣΔΕΠ πρέπει να απαντήσουμε θεσμικά: Η νομοθεσία για τις προσωποπαγείς θέσεις βοηθών και επιστημονικών συνεργατών χρονολογείται από το 1990 περίπου, αυτή για τους ΙΔΑΧ από το 2006, νομίζω. Εννοείτε ότι πρέπει να ζητήσουμε την τροποποίησή της; Πιστεύω ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό το αίτημα. Όμως, μπορούμε να ζητούμε οι εργαζόμενοι αυτοί να ασκούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο των θέσεων που κατέχουν και όχι κάποια άλλα. Συμφωνώ απολύτως ως προς το ότι οι πρόεδροι και οι κοσμήτορες, όπως και ο πρύτανης, πρέπει να ασκούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο αρμοδιότητες ελέγχου.
Επίσης, συμφωνώ με την Ελένη Κασάπη ότι απόλυτη προτεραιότητα έχει η σύνταξη του οργανισμού και του εσωτερικού κανονισμου, κι αυτή η διαδικασία καθυστερεί, πολύ, πάρα πολύ.
Μιχάλης Χρυσανθόπουλος