Απαντήστε στο: για την ΕΡΤ

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος για την ΕΡΤ Απαντήστε στο: για την ΕΡΤ

#1188

Δυστυχώς Παναγιώτη οι παρατάξεις της ΠΟΣΔΕΠ λειτουργούν συχνά με καθαρά πολιτικά ή και κομματικά κριτήρια. Εμείς πάντως δεν συμφωνήσαμε με την πρόταση για συμμετοχή σε κινητοποιήσεις με βάση την πάγια θέση μας ότι η απεργία αποτελεί ένα έσχατο μέσο διαμαρτυρίας, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν διαμορφωμένες συνθήκες επιτυχίας με ικανή συμμετοχή, ιδιαίτερα όταν το αντικείμενο της διαμαρτυρίας δεν εντάσσεται στον πυρήνα των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο αλλά λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη ενιαίου, κοινού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων αυτού του είδους.

Χαράλαμπος Φείδας