Απαντήστε στο: Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος.

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος. Απαντήστε στο: Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος.

#1095

Πράγματι, η σειρά των κινήσεων για τη σύνταξη του Οργανισμού είναι όπως την έγραψε ο Χρήστος Ελευθεριάδης. Στην ιστοσελίδα του ΣΙ έχει αναρτηθεί πρόσφατα η απόφαση του ΣΙ να υπάρξει Οργανισμός του ΑΠΘ μέχρι την αρχή της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. Η δική μας συμβολή ως μέλη ΔΕΠ, ως συνδικαλιστικές παρατάξεις ή ως ΕΣΔΕΠ είναι να πιέσουμε τα όργανα Διοίκησης να προχωρήσουν άμεσα στη σύνταξη του Οργανισμού και να τεθεί το σχέδιό του σε δημόσια δοαβούλευση. Όλοι πρέπει να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τον Οργανισμό. Η Ενωτική Πρωτοβουλία έχει συστήσει ειδική επιτροπή που παρακολουθεί το θέμα και θα συμβάλει με προτάσεις όταν δοθεί κάποιο σχέδιο στη δημοσιότητα. Δε μπορούμε όμως να υποκαταστήσουμε εμείς τα Οργανα Διοίκησης.
Βενετία Αποστολίδου