Απαντήστε στο: Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος.

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος. Απαντήστε στο: Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος.

#1162
Ανώνυμος
Μη ενεργό

Δυστυχώς, όπως μαθαίνω, δεν έχει οριστεί επιτροπή για τη σύνταξη του Οργανισμού στο ΑΠΘ. Υποτίθεται ότι θα καταθέσει σχέδιο Οργανισμού η σύνοδος των πρυτάνεων περί τα μέσα Ιουνίου για όλα τα πανεπιστήμια. Που και πάλι υποτίθεται ότι το κάθε πανεπιστήμιο θα προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα.
Έστω και έτσι, θα έπρεπε ήδη από μακρού να έχει οριστεί η σχετική επιτροπή στο ΑΠΘ. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο η Πρυτανεία και η Σύγκλητος δεν έχουν ορίσει ακόμη την επιτροπή αυτή. Προσωπικά δεν βλέπω κανένα λόγο και το θεωρώ απαράδεκτη καθυστέρηση σε ένα θέμα πρώτης προτεραιότητος.