Απαντήστε στο: Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος.

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος. Απαντήστε στο: Σχέδιο του οργανισμού του ιδρύματος.

#1083

Έχει συσταθεί επιτροπή ακαδημαϊκών ζητημάτων από την ΕΠ, η Νέτα Αποστολίδου και ο Γιώργος Ζωγραφίδης συγκαταλέγονται στα μέλη της (υπάρχουν κι άλλα), καλό είναι αυτή να προχωρήσει στη διατύπωση αρχών με τη βοήθεια όποιου μπορεί.

Ένα θέμα που έχει προκύψει είναι τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε όλα. Στη χθεσινή, ματαιωθείσα Σύγκλητο υπήρχαν πάνω από 40 προτάσεις για έγκριση μεταπτυχιακών, άλλες με και άλλες χωρίς δίδακτρα, χωρίς να αναφέρεται αν υπάρχουν (ρωτάς κάποιον σχετικό και μαθαίνεις, αλλιώς εγκρίνεις χωρίς να ξέρεις), χωρίς να δηλώνεται το ύψος τους, χωρίς να υπάρχει προϋπολογισμός που να δείχνει τον τρόπο διάθεσής τους.

Για το θέμα χρειάζεται πλαίσιο αρχών για το Α.Π.Θ. που θα προκύψει και από διαβούλευση και θα ενταχθεί στον Οργανισμό.

Μιχάλης Χρυσανθόπουλος