Απαντήστε στο: Για τη θέρμανση στο ΑΠΘ

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Για τη θέρμανση στο ΑΠΘ Απαντήστε στο: Για τη θέρμανση στο ΑΠΘ

#1764

Σήμερα το πρωί διαπίστωσα ότι τα σχόλιά μας για τη θέρμανση δεν πέρασαν απαρατήρητα. Με κάλεσε ο υπεύθυνος του Τεχνικού Συνεργείου για το λεβητοστάσιο και με ενημέρωσε για το πώς έχει η κατάσταση σήμερα.
Πρώτον, ο κύριος με τον οποίον μίλησα δύο φορές ήταν ο προϊστάμενος του Τεχνικού Συνεργείου και όχι ο προϊστάμενος του Τμήματος Λειτουργίας Εγκαταστάσεων, ο οποίος αποχώρησε από την υπηρεσία τον Ιούνιο – χωρίς μέχρι σήμερα να ενημερωθεί η ιστοσελίδα του ΑΠΘ και έτσι οδηγήθηκα σε πλάνη περί το πρόσωπο.
Δεύτερον, όπως μου εξήγησε ο υπεύθυνος του Τεχνικού Συνεργείου, το σύστημα τηλεθέρμανσης της Κεντρικής Μονάδας είναι παλαιό και καταπονημένο. Με τα σημερινά δεδομένα, δεν είναι δυνατό να εισαχθεί αυτοματισμός στο λεβητοστάσιο, αλλά απαιτείται η επίβλεψη θερμαστών σε 24ωρη βάση. Ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία, πρέπει να τίθενται σε λειτουργία ένας, δύο, τρεις και, πολύ σπάνια, τέσσερις από τους πέντε λέβητες που διαθέτει το σύστημα. Αυτό απαιτεί τη χειρωνακτική παρέμβαση των θερμαστών. Όταν, ενόψει της διαθεσιμότητας, έλειψαν οι θερμαστές, σταμάτησε και η λειτουργία των λεβήτων και κόπηκε η θέρμανση. Σήμερα εργάζονται θερμαστές με εργολαβία. Παρά ταύτα, το προηγούμενο διάστημα η λειτουργία των καυστήρων δεν ανταποκρινόταν στις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
Τρίτον, αν και τα κτίρια της Κεντρικής Μονάδας εξαρτώνται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης, θα ήταν δυνατό να ελεγχθεί η παροχή στο δευτερεύον κύκλωμα των κτιρίων αν τοποθετηθεί σύστημα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας με αυξομείωση παροχής θερμού νερού.
Τέλος, επιμένω στο ακροτελεύτιο σχόλιο. Οι υποδομές και η καλή λειτουργία τους οφείλουν να είναι πρώτιστο μέλημα της διοίκησης του Πανεπιστημίου.

IDS