Σχετικά με τη μη καταβολή της προσαύξησης μισθού κατά την επιστημονική άδεια

Αρχική Συζητήσεις Διάλογος Σχετικά με τη μη καταβολή της προσαύξησης μισθού κατά την επιστημονική άδεια

Βλέποντας 1 ανάρτηση (από 1 συνολικά)
 • Συγγραφέας
  Αναρτήσεις
 • #2444

  Αγαπητοί συνάδελφοι,

  Σε σχέση με την πρόσφατη ανακοίνωση του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών για το θέμα της αδυναμίας χορήγησης της προσαύξησης μισθού κατά την επιστημονική άδεια, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στα εξής:

  Σύμφωνα με το Άρθρο 27, παρ. 3 του ν. 4009/2011:

  “Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80%.”

  Σύμφωνα με τον νόμο λοιπόν η προσαύξηση των αποδοχών αποτελεί υποχρέωση του Ιδρύματος σε κάθε μέλος ΔΕΠ το οποίο κάνει χρήση της επιστημονικής άδειας. Η χρήση της επιστημονικής άδειας αποτελεί δικαίωμα των μελών ΔΕΠ με βάση τον νόμο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις (χρόνος τριετίας και δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών). Κανένα σημείο του νόμου δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα όργανο διοίκησης (πολυπρόσωπο ή μονοπρόσωπο) να απορρίψει αίτημα επιστημονικής άδειας με κριτήριο τη χρήση της δυνατότητας προσαύξησης του μισθού.

  Με άλλα λόγια δεν είναι σύννομη η απαίτηση υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για τη μη χρήση του δικαιώματος της προσαύξησης του μισθού, ως προϋπόθεση για την έγκριση της εκπαιδευτικής άδειας για το εξωτερικό, εφόσον μάλιστα ο αιτών πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (χρόνος τριετίας και δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών). Η προσαύξηση του μισθού αποτελεί δικαίωμα και δεν εγκρίνεται από κανένα όργανο. Συνεπώς, μη σύννομη θα είναι και η απόρριψη της αίτησης από οποιοδήποτε όργανο με την αιτιολογία ότι ο αιτών ζητά την άσκηση του δικαιώματος για προσαύξηση του μισθού.

  Με εκτίμηση

  Χαράλαμπος Φείδας

Βλέποντας 1 ανάρτηση (από 1 συνολικά)
 • Πρέπει να συνδεθείτε για να απαντήσετε σε αυτό το θέμα.