ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αποφάσεις και ψηφίσματα του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π.  της 22/2/2013

1) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. συζήτησε το θέμα των προσφυγών για τις περικοπές στο ειδικό μας μισθολόγιο και κατέληξε ότι, με βάση τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες, τη διαδικασία που ακολούθησαν οι υπόλοιποι κλάδοι αλλά και την απόφαση της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., μοναδική λύση είναι η κατάθεση ατομικών προσφυγών αμέσως στο διοικητικό πρωτοδικείο από όσους το επιθυμούν, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός προσφυγών, ο οποίος θα επιτρέψει στη συνέχεια τη δυνατότητα αίτησης πρότυπης δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να λυθούν κεντρικά από το ανώτατο δικαστήριο τα νομικά ζητήματα και να δρομολογηθεί η έκδοση αποφάσεων επί των ατομικών προσφυγών. Εξάλλου τη διαδικασία αυτή ακολούθησαν και άλλοι κλάδοι και πρόκειται να ακολουθήσει και η Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.

 2) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει από τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. τη σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 το ταχύτερο δυνατόν με στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας και την αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, προϋπόθεση για το έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού. Επίσης, αντιμετωπίζει με κοινωνική ευαισθησία τα προβλήματα των εργαζομένων σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας στο Α.Π.Θ.

 3) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει από τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. να πραγματοποιηθεί εγκαίρως ο οικονομικός προγραμματισμός των ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολές και Τμήματα), προκειμένου αυτές να  ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο.

 4) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει την τροποποίηση της διάταξης του Νόμου 4093/2012, η οποία προβλέπει να τίθενται αυτοδικαίως σε αργία δημόσιοι λειτουργοί με μόνη την ποινική τους δίωξη και χωρίς να μεσολαβήσει κρίση συλλογικού οργάνου που συγκροτείται και λειτουργεί με εγγυήσεις αμεροληψίας. Η κύρωση αυτή προσβάλλει κατά τρόπο δυσανάλογο όχι μόνον το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία, αλλά και δικαιώματα συνταγματικής περιωπής, καθώς και το τεκμήριο της αθωότητας. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, υιοθετώντας κανόνες που θα επιβάλλουν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, αλλά και την δυνατότητα των δημόσιων λειτουργών να αντιμετωπίζουν τις εις βάρος τους κατηγορίες με όρους κράτους δικαίου.

 5) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. παρακολουθεί με προσοχή τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και των αρμοδίων κεντρικών οργάνων διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), που αφορούν τη μεταφορά στο «Στρατόπεδο Παύλου Μελά» αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές του Μετρό και οι οποίες αναδεικνύουν την εξέχουσα θέση της πόλης κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. Η απόφαση μεταφοράς του συνόλου και όχι μόνο ορισμένων ευρημάτων που δεν μπορούν να διασωθούν και αναδειχθούν στον χώρο ανεύρεσής τους δείχνει μια εντυπωσιακή αδυναμία κατανόησης της σχέσης της γεωγραφίας με την ιστορία. Ανεξάρτητα από το ζήτημα του σχεδιασμού του Μετρό, καθώς ήταν από την αρχή βέβαιο ότι στον συγκεκριμένο άξονα στην Εγνατία Οδό θα αποκαλύπτονταν σημαντικές αρχαιότητες, το ερώτημα που παραμένει είναι  η τύχη των ευρημάτων που  έχουν προκύψει. Περιμένει κανείς την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, όπως και τεκμηριωμένες και κοστολογημένες (από κάθε άποψη) εναλλακτικές προτάσεις, για το θέμα που έχει προκύψει σύμφωνα και με την διεθνή και εγχώρια εμπειρία (βλέπε την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο Μετρό Αθηνών).

 Παρόντες στη συνεδρίαση στις 22/2/2013:

 Χρ. Γαλαζούλας

Γ. Καλογεράς

Ρία Καλφακάκου

Ιφ. Καμτσίδου

Βεν. Καρακωστάνογλου

Χαρ. Φείδας

Απ. Χατζητόλιος

Μιχ. Χρυσανθόπουλος

 Απών:

Γ. Τσιλιγκιρίδης

 Ο πρόεδρος                     Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος            Απ. Χατζητόλιος

 

Εκδήλωση ΕΣΔΕΠ την Τετάρτη, 20/2/2013

Εκδήλωση του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. την Τετάρτη, 20/2/2013

 Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στη συνεδρίασή του στις 15/2 αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να πραγματοποιήσει εκδήλωση για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.  την Τετάρτη, 20/2, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής, με θέμα «Ενημέρωση από τις αρχές διοίκησης του Πανεπιστημίου για τα τρέχοντα θέματα και συζήτηση για την ακαδημαϊκή οργάνωση και αναδιάρθρωση του ΑΠΘ (σχέδιο ʽΑθηνάʼ και προοπτικές)».

 Η εκδήλωση αυτή, σε μια ημέρα που η προσοχή της κοινωνίας στρέφεται κριτικά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αποτελεί την ακαδημαϊκή συμβολή του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στην προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επιθυμία του να υπογραμμίσει τη σημασία του δημόσιου κριτικού διαλόγου, της αλληλοενημέρωσης και της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς διοίκησης του Α.Π.Θ., τις Πρυτανικές αρχές, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης.

 Πρόγραμμα:

 12:00-13:30: Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης Α.Π.Θ.,                                Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής, Αναπλ. Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης Α.Π.Θ.

 13:30-15:00: Ακαδημαϊκή οργάνωση και αναδιάρθρωση του Α.Π.Θ. (σχέδιο «Αθηνά» - προοπτικές) Καθηγητής Περικλής Μήτκας

 Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση.

 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος                 Απ. Χατζητόλιος

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

Πρόεδρος

Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος

Φιλολογίας

Γραμματέας

Απόστολος Χατζητόλιος

Ιατρική Σχολή

Αντιπρόεδρος

Χρήστος Γαλαζούλας

ΤΕΦΑΑ

Ταμίας

Χαράλαμπος Φείδας

Γεωλογίας

Μέλος

Γεώργιος Καλογεράς

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μέλος

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου

Νομικής

Μέλος

Ιφιγένεια Καμτσίδου

Nομικής

Μέλος

Γλυκερία Καλφακάκου

Πολιτικών Μηχανικών

Μέλος

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 22-1-2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 22-1-2013

 

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

245

3

226

11

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

149

2

158

8

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

147

2

136

7

ΚΙΠΑΝ & Συνεργαζομενοι

111

1

140

7

ΔΗΠΑΚ

74

1

69

4

Λευκά

11

 

7

 

Ακυρα

2

 

6

 

Σύνολο

739

9

742

31

 


Αρχή - Ενημέρωση-Ανακοινώσεις - το ΔΣ - Καταστατικό - κείμενα διαλόγου - Θεσμικά - Οικονομικά - Σελίδες παρατάξεων - ΠΟΣΔΕΠ(εξωτερικός σύνδεσμος) - Σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

Τελευταία Τροποποίηση: 2-3-2006