ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΛΕΓΙΑ- άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 16/05/2005

Ανοίγει ο δρόμος για αναγνώριση των πτυχίων

Ενα βήμα πριν από την αναγνώριση βρίσκονται πλέον τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πανεπιστήμια μέσω της δικαιόχρησης (franchising) μετά την επικύρωση της Νέας Οδηγίας για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η διατήρηση του επίμαχου άρθρου (50), που ρυθμίζει οριστικά την αναγνώριση των πτυχιών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έπειτα από ολική ή μερική φοίτηση στα κολέγια, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν από λίγες ημέρες (11 Μαΐου), ανοίγει ουσιαστικά στα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) την πόρτα της αναγνώρισης. Αναφέρεται ρητά ότι τα πτυχία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που συνεργάζονται με κολέγια αναγνωρίζονται σε όλη την Κοινότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα του πανεπιστημίου που εκδίδει το δίπλωμα.

Προϋποθέσεις

Βέβαια, στο ίδιο άρθρο, προβλέπονται προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια ως προς τη διαδικασία αναγνώρισης. Ωστόσο, καθίστανται αναποτελεσματικές ως «δικλίδες ασφαλείας» υπό το βάρος της αναγνώρισης του επαγγελματικού δικαιώματος και αυτής της κατηγορίας, που επιπλέον, στην περίπτωση της Ελλάδας, προηγείται του επιβεβλημένου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, το οποίο ακόμα έχει τη μορφή της πρόθεσης για το ΥΠΕΠΘ.

Αλλωστε, όπως είχε υπαινιχθεί και η υπουργός Παιδείας, πριν από λίγους μήνες, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των ΚΕΣ, παρά τις ξεκάθαρες περί του αντιθέτου προγενέστερες δηλώσεις της. «Τα επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ προέρχονται από ακαδημαϊκά δικαιώματα, έρχονται εμμέσως με την Οδηγία να μας επιβάλουν διάφορες λύσεις σαν κι αυτές που είναι ανοικτές με τις συμφωνίες με το franchising, που υπάρχουν μεταξύ των ξένων πανεπιστημίων και ελληνικών δομών».

Η οδηγία

Το κείμενο της Οδηγίας αναμένεται, μετά την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως στο Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας, να οριστικοποιηθεί στο τέλος του χρόνου. Αλλαγές ως προς το περιεχόμενο, τουλάχιστον όσον αφορά το επίμαχο θέμα, δεν αναμένονται κι έτσι θεωρείται ζήτημα χρόνου η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Σύμφωνα μ' αυτές, κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. οφείλει να αναγνωρίσει πτυχία πανεπιστημίων ακόμα κι αν εκδίδονται από συνεργαζόμενα κολέγια. Σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αμφιβολιών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 50, το κράτος-μέλος υποδοχής έχει (απλώς) το δικαίωμα να επαληθεύει με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου:

α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο Ιδρυμα που παρείχε την κατάρτιση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό Ιδρυμα που βρίσκεται στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου,

β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος-μέλος καταγωγής του τίτλου και

γ) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους-μέλους που χορήγησε τον τίτλο.


Α.ΑΝΔΡ.
Αρχή - Ενημέρωση-Ανακοινώσεις - το ΔΣ - Καταστατικό - κείμενα διαλόγου - Θεσμικά - Οικονομικά - Σελίδες παρατάξεων - ΠΟΣΔΕΠ(εξωτερικός σύνδεσμος) - Σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

Τελευταία Τροποποίηση: 17-5-2005