ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατάλογος Αλληλογραφίας (mailing list) esdep@genesis.ee.auth.gr

Από 8-3-2007 η λίστα Esdep δεν λειτουργεί. Στο αρχείο μηνυμάτων της λίστας Esdep (http://faedrion.ee.auth.gr/mailman/private/esdep/) έχουν πρόσβαση όσοι ήταν μέλη στις 7/3/2007

Για την αποστολή ανακοινώσεων και κειμένων από το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ υπάρχει η λίστα Esdep-DS

Στη θέση της λίστας Esdep, που δεν λειτουργεί πλέον υπό την αιγίδα του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, υπάρχει η λίστα Dialogos-DEP, που λειτουργεί ως χώρος ελεύθερου και χωρίς περιορισμούς διαλόγου, υπό την ευθυνη του κάθε γράφοντα. ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ Dialogos-DEP ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ.
(σελίδα πληροφοριών : http://faedrion.ee.auth.gr/mailman/listinfo/dialogos-dep)Την 1-6-2006 o ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ προχώρησε στη δημιουργία του καταλόγου συζήτησης με σκοπό να διευκολύνει την πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, για θέματα που αφορούν το πανεπιστήμιο και τους πανεπιστημιακούς.

Με πρωτοβουλία του ΕΣΔΕΠ εγγράφηκαν αρχικά 1200 μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ. (Μπορεί ο καθένας να διαγραφεί οποτεδήποτε θέλει - οδηγίες ακολουθούν παρακάτω.)

Ο κατάλογος λειτουργεί ως εξής : Κάθε μήνυμα που στέλνεται από μέλος του καταλόγου στη διεύθυνση esdep@genesis.ee.auth.gr διανέμεται σε όλα τα μέλη του καταλόγου αλληλογραφίας. Μηνύμα από μη-μέλος του καταλόγου δεν διανέμεται, εκτός αν το επιτρέψει ο διαχειριστής.

Το μήνυμα εμφανίζει ως αποστολέα τον πραγματικό αποστολέα και το θέμα ξεκινά με [Esdep-AUTh]. Απαντήσεις στα μηνύματα που διανέμονται μέσω καταλόγου δεν πηγαίνουν μόνο στον αποστολέα, αλλά σε όλα τα μέλη. Για να απαντήσετε στον αποστολέα μόνο, μην πατήσετε το κουμπί "απάντηση", αλλά συντάξτε νέο μήνυμα με τη σωστή διεύθυνση.

Για ρυθμίσεις δεν χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του καταλόγου, αλλά τη διεύθυνση Esdep-request@genesis.ee.auth.gr Δηλαδή,

Μη στέλνετε μηνύματα σχετικά με ρυθμίσεις της εγγραφής σας (διαγραφή, μεταβολές) στο esdep@genesis.ee.auth.gr

Ρυθμίσεις (αλλαγή διεύθυνσης, ονόματος, διαγραφή κλπ) γίνονται και από την ιστοσελίδα
http://genesis.ee.auth.gr/mailman/options/esdep/[η διεύθυνσή σας]
με κωδικό ο οποίος έχει σταλεί κατά την εγγραφή. Φυλάξτε το μήνυμα της εγγραφής, έχει σημαντικές πληροφορίες.

Επειδή υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος των μηνυμάτων, είναι προτιμότερο να μη στέλνετε μεγάλα συνημμένα αρχέια, αλλά αν υπάρχουν κάπου στο δίκτυο (π.χ. ανακοινώσεις, άρθρα, κείμενα, ...) να δίνετε τη σχετική διεύθυνση

Πως να τακτοποιήσετε τα μηνύματα του καταλόγου, ξεχωριστά από την υπόλοιπη αλληλογραφία σας:

Μπορείτε να διαχωρίσετε τα μηνύματα προέλευσης Esdep@genesis.ee.auth.gr από την υπόλοιπη αλληλογραφία σας, για την καλύτερη διαχείρισή της:

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν στο θέμα τη λέξη "[Esdep-AUTh]". Δημιουργείστε ένα ξεχωριστό φάκελο (π.χ. ΕΣΔΕΠ) και εφαρμόστε φίλτρα / κανόνες που διαθέτει το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.
Για το Outlook Express: Εργαλεία > Κανόνες μηνυμάτων > Αλληλογραφία
1. Συνθήκες - Οπου το πεδίο "θέμα" περιλαμβάνει...
2. Ενέργειες - Μετακίνηση στο φάκελο ...
3. Περιγραφή κανόνα - συγκεκριμένες λέξεις : [Esdep-AUTh] , μετακίνηση στο φάκελο ΕΣΔΕΠ
Για το Mozilla / Netscape: Εργαλεία > Φίλτρα μηνυμάτων > Νέο
1. Θέμα ... περιέχει ... [Esdep-AUTh]
2. Μετακίνηση μηνύματος σε ... ΕΣΔΕΠ
Για φίλτρα στο webmail η διαδικασία είναι ανάλογη με τα προηγούμενα


Αρχή - Ενημέρωση-Ανακοινώσεις - το ΔΣ - Καταστατικό - κείμενα διαλόγου - Θεσμικά - Οικονομικά - Σελίδες παρατάξεων - ΠΟΣΔΕΠ(εξωτερικός σύνδεσμος) - Σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

Τελευταία Τροποποίηση: 5-6-2006