ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόεδρος: Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος, Τηλ: 2310 997129, E-mail: cryssant@lit.auth.gr Γραμματέας : Απόστολος Χατζητόλιος, Τηλ: 2310 994918, E-mail: chatzito@auth.gr
κατάλογος ηλεκτρονικής ενημερωσης του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ στο esdep-ds@faedrion.ee.auth.gr - μάθετε περισσότερα εδώ (εγγραφή & διαγραφή με 2 κλικ!)
esdep.web.auth.gr - Τελευταία Τροποποίηση: 13-2-2013
τα πρωτοσέλιδα της περιόδου 2011-2012 εδώ

Αποφάσεις και ψηφίσματα του Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π.  της 22/2/2013

1) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. συζήτησε το θέμα των προσφυγών για τις περικοπές στο ειδικό μας μισθολόγιο και κατέληξε ότι, με βάση τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες, τη διαδικασία που ακολούθησαν οι υπόλοιποι κλάδοι αλλά και την απόφαση της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., μοναδική λύση είναι η κατάθεση ατομικών προσφυγών αμέσως στο διοικητικό πρωτοδικείο από όσους το επιθυμούν, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί σημαντικός αριθμός προσφυγών, ο οποίος θα επιτρέψει στη συνέχεια τη δυνατότητα αίτησης πρότυπης δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να λυθούν κεντρικά από το ανώτατο δικαστήριο τα νομικά ζητήματα και να δρομολογηθεί η έκδοση αποφάσεων επί των ατομικών προσφυγών. Εξάλλου τη διαδικασία αυτή ακολούθησαν και άλλοι κλάδοι και πρόκειται να ακολουθήσει και η Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.

 2) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει από τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. τη σύνταξη και έγκριση του προϋπολογισμού του 2013 το ταχύτερο δυνατόν με στόχο τη διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας και την αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, προϋπόθεση για το έργο του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού. Επίσης, αντιμετωπίζει με κοινωνική ευαισθησία τα προβλήματα των εργαζομένων σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας στο Α.Π.Θ.

 3) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει από τα όργανα διοίκησης του Α.Π.Θ. να πραγματοποιηθεί εγκαίρως ο οικονομικός προγραμματισμός των ακαδημαϊκών μονάδων (Σχολές και Τμήματα), προκειμένου αυτές να  ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο διδακτικό και ερευνητικό τους έργο.

 4) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ζητάει την τροποποίηση της διάταξης του Νόμου 4093/2012, η οποία προβλέπει να τίθενται αυτοδικαίως σε αργία δημόσιοι λειτουργοί με μόνη την ποινική τους δίωξη και χωρίς να μεσολαβήσει κρίση συλλογικού οργάνου που συγκροτείται και λειτουργεί με εγγυήσεις αμεροληψίας. Η κύρωση αυτή προσβάλλει κατά τρόπο δυσανάλογο όχι μόνον το δικαίωμα του διωκόμενου στην εργασία, αλλά και δικαιώματα συνταγματικής περιωπής, καθώς και το τεκμήριο της αθωότητας. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, υιοθετώντας κανόνες που θα επιβάλλουν την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μέσα σε τακτή και σύντομη προθεσμία, αλλά και την δυνατότητα των δημόσιων λειτουργών να αντιμετωπίζουν τις εις βάρος τους κατηγορίες με όρους κράτους δικαίου.

 5) Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. παρακολουθεί με προσοχή τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και των αρμοδίων κεντρικών οργάνων διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), που αφορούν τη μεταφορά στο «Στρατόπεδο Παύλου Μελά» αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές του Μετρό και οι οποίες αναδεικνύουν την εξέχουσα θέση της πόλης κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο. Η απόφαση μεταφοράς του συνόλου και όχι μόνο ορισμένων ευρημάτων που δεν μπορούν να διασωθούν και αναδειχθούν στον χώρο ανεύρεσής τους δείχνει μια εντυπωσιακή αδυναμία κατανόησης της σχέσης της γεωγραφίας με την ιστορία. Ανεξάρτητα από το ζήτημα του σχεδιασμού του Μετρό, καθώς ήταν από την αρχή βέβαιο ότι στον συγκεκριμένο άξονα στην Εγνατία Οδό θα αποκαλύπτονταν σημαντικές αρχαιότητες, το ερώτημα που παραμένει είναι  η τύχη των ευρημάτων που  έχουν προκύψει. Περιμένει κανείς την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, όπως και τεκμηριωμένες και κοστολογημένες (από κάθε άποψη) εναλλακτικές προτάσεις, για το θέμα που έχει προκύψει σύμφωνα και με την διεθνή και εγχώρια εμπειρία (βλέπε την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στο Μετρό Αθηνών).

 Παρόντες στη συνεδρίαση στις 22/2/2013:

 Χρ. Γαλαζούλας

Γ. Καλογεράς

Ρία Καλφακάκου

Ιφ. Καμτσίδου

Βεν. Καρακωστάνογλου

Χαρ. Φείδας

Απ. Χατζητόλιος

Μιχ. Χρυσανθόπουλος

 Απών:

Γ. Τσιλιγκιρίδης

 Ο πρόεδρος                     Ο γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος            Απ. Χατζητόλιος

Εκδήλωση του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. την Τετάρτη, 20/2/2013

 Το Δ.Σ. του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στη συνεδρίασή του στις 15/2 αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να πραγματοποιήσει εκδήλωση για τα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.  την Τετάρτη, 20/2, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, στην Αίθουσα Τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής, με θέμα «Ενημέρωση από τις αρχές διοίκησης του Πανεπιστημίου για τα τρέχοντα θέματα και συζήτηση για την ακαδημαϊκή οργάνωση και αναδιάρθρωση του ΑΠΘ (σχέδιο ʽΑθηνάʼ και προοπτικές)».

 Η εκδήλωση αυτή, σε μια ημέρα που η προσοχή της κοινωνίας στρέφεται κριτικά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αποτελεί την ακαδημαϊκή συμβολή του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. στην προσπάθεια για ουσιαστική ενημέρωση και συζήτηση. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επιθυμία του να υπογραμμίσει τη σημασία του δημόσιου κριτικού διαλόγου, της αλληλοενημέρωσης και της συνεργασίας με τους θεσμικούς φορείς διοίκησης του Α.Π.Θ., τις Πρυτανικές αρχές, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης.

 Πρόγραμμα:

 12:00-13:30: Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπουλος, Πρύτανης Α.Π.Θ.

                                                                                     Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής, Αναπλ. Πρόεδρος Συμβουλίου Διοίκησης Α.Π.Θ.

 13:30-15:00: Ακαδημαϊκή οργάνωση και αναδιάρθρωση του Α.Π.Θ. (σχέδιο «Αθηνά» - προοπτικές) Καθηγητής Περικλής Μήτκας

 Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει συζήτηση.

 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Μιχ. Χρυσανθόπουλος                 Απ. Χατζητόλιος

 

 

Την Παρασκευή 8/2/2013. συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ για την περίοδο 2013-14, ως εξής: 

ΘΕΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

Πρόεδρος

Μιχαήλ Χρυσανθόπουλος

Φιλολογίας

Γραμματέας

Απόστολος Χατζητόλιος

Ιατρική Σχολή

Αντιπρόεδρος

Χρήστος Γαλαζούλας

ΤΕΦΑΑ

Ταμίας

Χαράλαμπος Φείδας

Γεωλογίας

Μέλος

Γεώργιος Καλογεράς

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μέλος

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου

Νομικής

Μέλος

Ιφιγένεια Καμτσίδου

Nομικής

Μέλος

Γλυκερία Καλφακάκου

Πολιτικών Μηχανικών

Μέλος

Γεώργιος Τσιλιγκιρίδης

Μηχανολόγων Μηχανικών

                                                                   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 22-1-2013

 

για ΔΣ

για ΠΟΣΔΕΠ

ψήφοι

έδρες

ψήφοι

αντιπρόσωποι

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

245

3

226

11

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

149

2

158

8

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

147

2

136

7

ΚΙΠΑΝ & Συνεργαζομενοι

111

1

140

7

ΔΗΠΑΚ

74

1

69

4

Λευκά

11

 

7

 

Ακυρα

2

 

6

 

Σύνολο

739

9

742

31

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε συνέχεια της Τακτικής Εκλογο-απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα σχετικά με τις εκλογές του Συλλόγου:

 • Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ και των εκπροσώπων του Συλλόγου στο 11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013.
 • Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης στο διάστημα 10.00πμ-6.00μμ.
 • Η οικονομική συνδρομή για την διετία 2013-14 που θα πρέπει να καταβληθεί για να είναι τα μέλη (παλαιά και νεο-εγγραφόμενα) του ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ οικονομικά εντάξει και να μπορούν να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία έχει οριστεί στα 10

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ. Σ. από 12/2010 μέχρι 11/2012
Όπως εκγρίθηκε στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
της 12ης Νοεμβρίου 2012

          Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 14/12/2010 συγκροτήθηκε, μετά την άρνηση των παρατάξεων "Πανεπιστημιακή Συμπαράταξη" και "Ενιαία Κίνηση Πανεπιστημιακών" να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε θέση του προεδρείου, σε σώμα στις 7/1/2011  ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Κρεστενίτης

Αντιπρόεδρος: Ιφιγένεια Καμτσίδου

Γραμματέας: Νίκος Νικολάου

Ταμίας: Δημήτρης Ραπτάκης

Μέλη:

Χριστίνα Αδάμου

Σμάτη Γεμενετζή

Παναγιώτης Γκλαβίνης 

Γιώργος Λιτσαρδάκης

Χάρης Χιντήρογλου (*)                                                                                                    )
(*) αντικαταστάθηκε από τον Γιάννη Ανδρεάδη (Σεπτέμβριος 2011)


Το Δ.Σ. συνεδρίασε τακτικά και σύμφωνα με το καταστατικό, τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και αρκετές φορές οι συνεδριάσεις είχαν ανακοινωθεί, δικτυακά, στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Στο πολιτικό-εκπαιδευτικό περιβάλλον της διετίας που πέρασε και μέσα στο οποίο έδρασε το ΔΣ/ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ, κυριαρχούν (με χρονολογική σειρά):

 1. Η προετοιμασία του νέου θεσμικού πλαισίου των ΑΕΙ και ο μη-διάλογος του υπουργείου Παιδείας με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
 2. Περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών και των εργαζόμενων γενικότερα.
 3. Μειώσεις στην χρηματοδότηση των ΑΕΙ, μη διορισμοί εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, μειώσεις στους διδάσκοντες ΠΔ407.
 4. Ψήφιση του ν.4009/11, οι διορισμοί των οργανωτικών επιτροπών και η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για πλήρη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου και παρά την αντίθεση των συνδικαλιστικών και ακαδημαϊκών οργάνων των πανεπιστημίων.
 5. Αποτυχία πραγματοποίησης των εκλογών για συμβούλια των ιδρυμάτων (με τις διαδικασίες του ν.4009/11) και εφαρμογής της νέας οργανωτικής δομής στα πανεπιστήμια.
 6. Νέες περικοπές στους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ, ματαίωση διορισμών των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και νέα μείωση στις θέσεις διδασκόντων ΠΔ407.
 7. Νέες μειώσεις των αποδοχών των πανεπιστημιακών σε ποσοστό 17%.
 8. Ψήφιση του ν.4076/12 παρά τις διαφωνίες της πανεπιστημιακής κοινότητας (σύνοδος πρυτάνεων, σύγκλητοι, σύλλογοι ΔΕΠ κ.α.).
 9. Εκλογή των εσωτερικών μελών των συμβουλίων με ηλεκτρονική ψηφοφορία

          Οι δραστηριότητας του ΔΣ στη διετία που πέρασε, αναπτύχθηκαν με στόχο την ανάδειξη του ΕΣΔΕΠ σε ουσιαστικό εκφραστή αντίστασης και διεκδίκησης της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ, απέναντι στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής και αυτών της τρόικα (ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ), για:


1. την απόκρουση και τη μη εφαρμογή του ν.4009/11 στο σύνολό του, μέχρι την απόσυρσή του. Η επιτυχία της δράσης αυτής ήταν σχετική που όμως παρ'όλα αυτά υποχρέωσε την κυβέρνηση σε μερική αναδίπλωση με τον ν.4076/12. Ο ΕΣΔΕΠ με την δράση του σε ό,τι αφορά και τη διοικητική μετάλλαξη των ΑΕΙ καθυστέρησε για ένα χρόνο την εφαρμογή των σχετικών «ρυθμίσεων» με τις οποίες τα ΑΕΙ μετατρέπονται σε «εταιρικούς ομίλους». Για τη δράση του αυτή μέλη του ΔΣ και του Συλλόγου υπέστησαν εισαγγελικές διώξεις, συνεπικουρούμενες από συκοφαντικές μαρτυρίες «παραγόντων» (μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και υποψηφίων για το ΣΙ) και επιθέσεις των καθεστωτικών ΜΜΕ. Το γεγονός της συμμετοχής της πλειοψηφίας του ΔΕΠ (σε ποσοστό 75%) στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα ΣΙ και παρά την προηγούμενη πολύ μεγαλύτερη αντίθεση στους ν.4009/11 και 4076/12, όπως αυτή εκφράστηκε όχι μόνον από τις αποφάσεις του ΕΣΔΕΠ, αλλά και από την Σύγκλητο του ΑΠΘ και τις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων τμημάτων του πανεπιστημίου μας, δεν αναιρεί στο ελάχιστο τον χαρακτήρα και τον ρόλο της αντιδημοκρατικής διοικητικής δομής που επιβάλλουν οι ν.4009/11 και ν.4076/12. Οι συνάδελφοι πολύ γρήγορα θα διαπιστώσουν στην καθημερινή τους ζωή τις συνέπειες της ύπαρξης και των αποφάσεων των ΣΙ.


2. την υπεράσπιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πανεπιστημιακών και την άρνηση αποδοχής της εντεινόμενης κυβερνητικής πολιτικής για την συρρίκνωση του εισοδήματος τους (περικοπές μισθών, δώρων, συντάξεων, εφάπαξ και άμεση και «κεφαλική» υπερφορολόγηση). Ο ΕΣΔΕΠ με τις αποφάσεις του ΔΣ και των ΓΣ ορθά αντιτάχθηκε με την προκήρυξη απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων είτε αυτοτελώς είτε συμμετέχοντας σε γενικές απεργίες και άλλες κινητοποιήσεις άλλων κεντρικών μαζικών φορέων. Ο ΕΣΔΕΠ διεκδίκησε νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο και απαίτησε την επιστροφή των χαμένων αποδοχών του ΔΕΠ. Συντάχθηκε με τους εκπροσώπους φορέων της άγρια πληττόμενης κοινωνίας μακριά από υπεροψίες, ελιτισμούς, «χωριστικές» αντιπαλότητες, και ανταγωνισμούς.


3. την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισης και της πλήρους διάλυσης του πανεπιστημίου, κυρίως με την εξουθενωτική υποχρηματοδότηση του μέσω του ΤΠ κατά 60% του αντίστοιχου του 2009, την εξάλειψη των Δημοσίων Επενδύσεων, την καταστροφή των αποθεματικών του περί τα 9 εκ. ?, τον μη διορισμό των 250 εκλεγμένων ΔΕΠ στο ΑΠΘ, την κατάργηση των πιστώσεων για τους ΠΔ407, τη από χρόνια μη ανανέωση του προσωπικού άλλων κατηγοριών εργαζομένων, τις επαπειλούμενες απολύσεις διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού, το «σχέδιο» ΑΘΗΝΑ, την νόθευση δια της συγχώνευσης ολόκληρων επιστημονικών αντικειμένων, την κατάργηση των δωρεάν συγγραμμάτων και της φοιτητικής μέριμνας, κλπ .


Για όλα τα παραπάνω θέματα έγινε προσπάθεια να ενεργοποιηθούν τα μέλη του ΕΣΔΕΠ αλλά και το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ και σε συνεργασία και με τους άλλους πανεπιστημιακούς συλλόγους του ΑΠΘ, αλλά και των άλλων ΑΕΙ, τόσο της Θεσσαλονίκης (ΠΑΜΑΚ & ΑΤΕΙ), αλλά και πανελλαδικά (δια της συμμετοχής του ΕΣΔΕΠ στην πανελλαδική συνάντηση συλλόγων ΔΕΠ, αφού η ηγετική ομάδα της ΠΟΣΔΕΠ, αγνοώντας τις αποφάσεις των συλλόγων ΔΕΠ, επέλεξε για την ομοσπονδία τον ρόλο του παρατηρητή και σε ορισμένες περιπτώσεις του χειροκροτητή της κυβερνητικής πολιτικής) να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες, δράσεις και κινητοποιήσεις για την διεκδίκηση των μισθολογικών, οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων του κλάδου μας. Με αποφάσεις είτε της Γενικής Συνέλευσης του ΕΣΔΕΠ είτε του ΔΣ, τα μέλη του συλλόγου κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε κινητοποιήσεις και απεργίες που προκήρυξαν οι τριτοβάθμιες εργατικές και δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις, διεκδικώντας νέο μισθολόγιο για τους πανεπιστημιακούς, ενάντια στις μισθολογικές περικοπές και την μνημονιακή οικονομική πολιτική, τα μέτρα λιτότητας τις εργασιακές ανατροπές και την οικονομική ασφυξία των ΑΕΙ.

Η επικοινωνία του Συλλόγου με τις Πρυτανικές Αρχές για διάφορα ζητήματα υπήρξε συνεχής και εποικοδομητική, παρά τις όποιες διαφωνίες αναφορικά με θέματα υλοποίησης του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των πανεπιστημίων, ενώ η συμμετοχή του ΕΣΔΕΠ στη Σύγκλητο (ως παρατηρητή με δικαίωμα λόγου) συνεχίστηκε σε όλη την διετία παρά τις αντιρρήσεις πολύ μικρού αριθμού συγκλητικών.

Ο ΕΣΔΕΠ με τη δράση του τα δύο προηγούμενα χρόνια και παρά την μικρότερη του αναμενόμενου συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου, συνέβαλε, μαζί με τη δράση και άλλων συλλόγων ΔΕΠ και εργαζομένων στα ΑΕΙ και τις αποφάσεις των ακαδημαϊκών οργάνων (Σύνοδος Πρυτάνεων, Σύγκλητοι, Γενικές Συνελεύσεις τμημάτων), στην καθυστέρηση της εφαρμογής του ν.4009/11, κυρίως ως προς τις ρυθμίσεις του για το διοικητικό πλαίσιο των ΑΕΙ και υποχρέωσε την νέα τρικομματική να ψηφίσει τον ν.4076/12, εφαρμοστικό του ν.4009, που δεν αλλάζει την βασική του κατεύθυνση ανατροπής του δημόσιου πανεπιστημίου.

Για να ενισχυθεί η θετική αυτή γραμμή του συλλόγου είναι απαραίτητη η ενεργός δράση και η συμμετοχή στις διαδικασίες του ΕΣΔΕΠ όλων των συναδέλφων. Η δύναμη του συνδικαλισμού και επομένως και η δύναμη του ΕΣΔΕΠ απορρέει αποκλειστικά από αυτή τη συμμετοχή και είναι η συλλογική διαδικασία για την αντιμετώπιση αυτών που έρχονται (νέο θεσμικό πλαίσιο, οικονομικές περικοπές προϋπολογισμών και μισθολογίων, αναδιαρθρώσεις και καταργήσεις τμημάτων, κ.α.), αλλά και για να αποφευχθούν τα όποια λάθη και αστοχίες της δράσης μας στο διάστημα που προηγήθηκε.

τα πρωτοσέλιδα της περιόδου 2011-2012 εδώ

τα πρωτοσέλιδα της περιόδου 2006-2010 εδώ

τα προηγούμενα πρωτοσέλιδα, της περιόδου 2005-6 εδώ


Αρχή - Ενημέρωση-Ανακοινώσεις - το ΔΣ - Καταστατικό - κείμενα διαλόγου - Θεσμικά - Οικονομικά - Σελίδες παρατάξεων - ΠΟΣΔΕΠ(εξωτερικός σύνδεσμος) - Σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες