ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

το Διοικητικό Συμβούλιο 2009-2010

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛEΦΩΝO Γραφείου EMAIL
Πρόεδρος Γιάννης Κρεστενίτης Πολιτικών Μηχανικών 99 5654 ynkrest@civil.auth.gr
Γραμματέας Παναγιώτης Γκλαβίνης Νομικής 99 6611 glavinis@law.auth.gr
Αντιπρόεδρος Γιώργος Λιτσαρδάκης Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών 99 6384 Lits@eng.auth.gr
Ταμίας Δημήτρης Ραπτάκης Πολιτικών Μηχανικών 99 5808 raptakis@auth.gr
Μέλος Ρία Καλαφακάκου
Πολιτικών Μηχανικών 99 5617 riak@civil.auth.gr
  αντικαταστάθηκε:
Γιώργος Διβάρης
Καλών Τεχνών   geodivart@gmail.com
Μέλος Ορέστης Καλογήρου Φυσικής 99 8148 kalogiro@physics.auth.gr
  αντικαταστάθηκε:
Νιόβη Παυλίδου

Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών   niovi@eng.auth.gr
  αντικαταστάθηκε:
Χρήστος Ελευθεριάδης
Φυσικής   xrh@auth.gr
Μέλος Παύλος Πανταζής Παιδαγωγικό Δημ. Εκπ. 99 1234 ppantazi@eled.auth.gr
Μέλος Γιάννης Τσιάφης Μηχανολόγων Μηχανικών 99 6034 tsiafis@auth.gr
Μέλος Θόδωρος Χατζηπαντελής Πολιτικών Επιστημών 99 7912 chadji@polsci.auth.gr
  αντικαταστάθηκε:
Χάρης Χιντίρογλου
Βιολογίας 99 8405 chintigl@bio.auth.gr

το ΔΣ 2006-2008
το ΔΣ 2004-2006

το ΔΣ 2003-2004


Αρχή - Ενημέρωση-Ανακοινώσεις - το ΔΣ - Καταστατικό - κείμενα διαλόγου - Θεσμικά - Οικονομικά - Σελίδες παρατάξεων - ΠΟΣΔΕΠ(εξωτερικός σύνδεσμος) - Σύνδεσμοι (links) σε άλλες ιστοσελίδες

Τελευταία Τροποποίηση: 7-1-2011