Γνωμοδοτήσεις

  • Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
  • Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για αρμοδιότητα του Πρύτανη και των λοιπών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος , περί́ διαγράφης υποψήφιου διδάκτορα.
  • Γνωμοδότηση του ΝΣΚ για τις προυποθέσεις διαγραφής υποψήφιου διδάκτορα.