Ανακοίνωση Συσπείρωσης

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα καταργεί: τεκμήριο αθωότητας, αρχή αναλογικότητας, κράτος δικαίου

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4111/2013, η  αμετάκλητη παραπομπή σε δίκη δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, ακόμα και
για πλημμέλημα, καθώς και η παραπομπή τους για πειθαρχικό παράπτωμα,  οδηγούν σε αυτοδίκαιη αργία. Οι διωκόμενοι παύονται από την εργασία τους  και ο μισθός τους μειώνεται στο 30%, πριν καν εξεταστεί η υπόθεσή τους. Το  μέτρο αυτό, μάλιστα, εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της πράξης. Ως  αποτέλεσμα, είτε μηνυθεί κάποιος π.χ. καθηγητής της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης για άδικη βαθμολογία ενός μαθητή, είτε μηνυθεί κάποιος  υπάλληλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υπεξαίρεση πολλών εκατομμυρίων,  αντιμετωπίζουν και οι δύο την προσωρινή παύση και τη δραστική μείωση του  μισθού τους – δηλαδή τιμωρούνται εξίσου, προκαταβολικά και με τον ίδιο τρόπο – με μόνο αιτιολογικό την παραπομπή τους. Είναι χαρακτηριστικές οι  περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αργία με βάση μηνύσεις για τις  οποίες δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν είναι κακόβουλες και ψευδείς και οι  οποίες δεν αφορούν κακουργήματα. Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η  περίπτωση του Αντιπρύτανη Γ. Παντή, υπόθεση για την οποία υπάρχει ήδη σχετικό ψήφισμα από το τελευταίο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.

Με δεδομένο ότι οι ρυθμοί απόδοσης δικαιοσύνης είναι εξαιρετικά αργοί, είναι ουσιαστικά άγνωστο το χρονικό διάστημα για το οποίο οι υπάλληλοι  αυτοί θα παραμείνουν σε καθεστώς εργασιακής ασάφειας και οικονομικής ομηρίας. Στο διάστημα αυτό θα έχουν να αντιμετωπίσουν – εκτός των άλλων – και τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής τους, χωρίς μάλιστα καμία απολύτως δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους.

Καθώς η σχετική νομοθεσία εφαρμόζεται και σε όλες τις υποθέσεις που
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, το σχετικό μέτρο αφορά πάνω από 3.000 υποθέσεις
σε διάφορους κλάδους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και πολλά μέλη ΔΕΠ.
Μόνο στο ΑΠΘ θίγονται 18 συνάδελφοι, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των
θιγόμενων στα άλλα ΑΕΙ της χώρας.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών, εδώ και μήνες είχε επισημάνει με σχετικές
ανακοινώσεις ότι το μέτρο αυτό, κατά παράβαση του Συντάγματος και διεθνών
Συνθηκών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας.
Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζοντας αδιακρίτως μία
εξαιρετικά αυστηρή τιμωρία, ανεξάρτητα από το είδος του παραπτώματος,
απενεργοποιώντας τελικά το κράτος δικαίου και αφήνοντας ουσιαστικά
εκτεθειμένους τους δημόσιους λειτουργούς και τους υπαλλήλους απέναντι σε
κάθε κακόβουλη και δόλια καταγγελία. Είχε, επίσης, επισημάνει ότι το μέτρο
αυτό τρομοκρατεί όσους επιχειρούν να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον από
τη διαπλοκή και τη διαφθορά και αφήνει τελικά στο απυρόβλητο τα συμφέροντα
όσων κερδίζουν από τα φαινόμενα αυτά, αφού τους παρέχει τη δυνατότητα να
εξουδετερώσουν όσους αποφασίζουν να συγκρουστούν μαζί τους. Δεν θα
προξενήσει, λοιπόν, καμία έκπληξη η άρνηση στο εξής της ανάληψης θέσεων
ευθύνης, όπως επισημαίνεται και σε σχετικό ψήφισμα από το τελευταίο
συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών:

– *Καλεί* τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθηγητή κ. Αντώνη Μανιτάκη
να τροποποιήσει τον νόμο ώστε το πειθαρχικό δίκαιο να συμβαδίζει με τις
επιταγές του κράτους δικαίου, το Σύνταγμα της χώρας και τις Διεθνείς
Συνθήκες για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

– *Καλεί *την πανεπιστημιακή κοινότητα να σταθεί στο πλευρό του Γ. Παντή,
όπως και κάθε συναδέλφου που τιμωρείται δυσανάλογα με το νόμο αυτό, και να
υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τις βασικές αρχές της συνταγματικότητας και της
έννομης τάξης.

– *Καλεί *τις Συγκλήτους, τις Κοσμητείες, της Γενικές Συνελεύσεις των
Τμημάτων και τους Προέδρους να παρέμβουν, με όποιον τρόπο θεωρούν ότι
υπερασπίζεται καλύτερα την αποκατάσταση του τεκμηρίου της αθωότητας και της
αρχής της αναλογικότητας.

– *Καλεί *τον ΕΣΔΕΠ και την ΠΟΣΔΕΠ να μην περιοριστούν σε ανακοινώσεις ή
ψηφίσματα, αλλά να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες με εκδηλώσεις,
συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και διαμαρτυρίες, ζητώντας *άμεσα* την
εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις συνταγματικές εγγυήσεις και τις διεθνείς
Συμβάσεις για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

– Καλεί *την* *ΑΔΕΔΥ και όλες τις δημοσιοϋπαλληλικές οργανώσεις να
εντείνουν τον αγώνα τους για την αποκατάσταση της συνταγματικότητας.

-Καλεί *όλες τις οργανώσεις που υπερασπίζονται τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
να δραστηριοποιηθούν και να ασκήσουν πιέσεις για την αποκατάσταση του
κράτους δικαίου.

Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών θα συνεργαστεί με κάθε φορέα που επιδιώκει την
προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την υποστήριξη του κράτους δικαίου
και δηλώνει την έντονη ανησυχία της για το μέλλον, εφόσον ανοικτά και
επίσημα πλέον αμφισβητούνται από την κυβέρνηση στοιχειώδεις αρχές της
δημοκρατίας.

Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2013