Θέσεις της ΚΙΠΑΝ για τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση:

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1345&Itemid=47